Słownik terminów inwestycyjnych

Crowdlending

Co to jest crowdlending?

Crowdlending to forma crowdfundingu, czyli finansowania społecznościowego. Pozwala podmiotom na finansowanie różnego rodzaju przedsięwzięć za pośrednictwem dużej i zróżnicowanej grupy fundatorów (z ang: crowd = tłum, lending = pożyczanie pieniędzy), bez konieczności korzystania z usług banku. Crowdlending różni się więc od pożyczki z banku lub pożyczania pieniędzy przez pojedyncze osoby prywatne.

W modelu crowdlendingu ludzie pożyczają niewielkie kwoty pieniędzy firmie w zamian za zwrot finansowy określony w umowie pożyczki. Pożyczkobiorca spłaca pożyczkę pożyczkodawcy według z góry ustalonej stopy procentowej. Dla pożyczkodawców jest to więc nowoczesna forma inwestycji kapitałowej. Finansowanie odbywa się za pośrednictwem platform internetowych. Co ważne, w odróżnieniu od crowdfundingu, nie dochodzi tu do nabywania prawa własności.

pracownicze plany kapitałowe

Crowdlending na rynku nieruchomości

Crowdlending staje się coraz bardziej popularną formą realizowania inwestycji w sektorze nieruchomości. Dzięki tej formie społecznościowego inwestowania bariera wejścia na dotąd wymagający dużych nakładów finansowych rynek znacznie maleje. Eliminowany jest również problem związany z koniecznością posiadania i zarządzania portfelem nieruchomości. Z crowdlendingu chętnie korzystają też deweloperzy. W przypadku braku pełnej puli środków na realizację danej inwestycji nie muszą oni ubiegać się o kredyt w banku, dopełniając szeregu formalności.

Korzyści płynące z crowdlendingu

Dla pożyczkodawców crowdlending jest nowoczesną formą inwestycji, która pozwala im inwestować online za pomocą zaledwie kilku kliknięć i zarabiać na oprocentowaniu. W większości przypadków minimalne kwoty inwestycji są bardzo niskie, dzięki czemu pieniądze mogą być rozłożone na wiele różnych pożyczek. Ryzyko jest wówczas rozłożone odpowiednio proporcjonalnie do poszczególnych inwestycji, co stanowi ochronę kapitału.

Dla pożyczkobiorców ubieganie się o kredyt bankowy wiąże się niestety często z różnego rodzaju przeszkodami i dużym wysiłkiem. Nie każdy spełnia też wymogi formalne, a pozyskanie środków na inwestycje od przyjaciół nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem – szczególnie w przypadku podmiotów gospodarczych. Crowdlending jest więc dobrym sposobem na uzyskanie finansowania bez zbędnych formalności i komplikacji.

 

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820