Słownik terminów inwestycyjnych

Blockchain

blockchain co to jest

Blockchain – co to jest?

Blockchain –  łańcuch bloków – jest to technologia, służąca do przesyłania i przechowywania oraz przesyłania informacji o zawartych w Internecie transakcjach. Informacje te układa się w postaci  bloków danych następujących po sobie. Przesyła się w nich informacje o różnych rodzajach transakcji, np. handlowych, kupnie lub sprzedaży. Cecha główna działania blockchain to utrzymanie wspólnej i zbiorowej księgi rachunkowej transakcji w cyfrowej postaci, rozproszonej po sieci, w takich samych kopiach. Technologia blockchain wykorzystuje sieć peer-to-peer bez komputerów centralnych, systemów zarządzających oraz weryfikujących transakcje. Wszystkie komputery podłączone do sieci mogą brać udział w przesyłaniu oraz uwierzytelnianiu transakcji. Księga rachunkowa za pomocą skomplikowanych narzędzi kryptograficznych jest zabezpieczona przed niepowołanym dostępem, a zarazem otwarta jest dla wszystkich. Użytkownik może zweryfikować i obejrzeć pełną historię transakcji od  początku istnienia blockchain aż po dzień dzisiejszy. To system, którego nie da się złamać. Technologia dzięki której powstał Bitcoin i rynek kryptowalut.

Zastosowanie blockchain na rynku nieruchomości

Kryptowaluty – pieniądze przyszłości czy spekulacja ?

IOTA kryptowaluta internetu rzeczy

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820