Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Nieruchomość rolna

Nieruchomość rolna

Mówiąc nieruchomość, większość osób ma na myśli budynki, magazyny, działki budowlane, lokale z najemcą, parki handlowe itp. Wiele osób zapomina jednak, że istnieje coś takiego, jak nieruchomość rolna. Warto dowiedzieć się, czym dokładnie jest, jaka jest jej definicja oraz jakie przepisy powinien znać właściciel takiej nieruchomości. Poniżej wszystkie najważniejsze informacje na ten temat.

Nieruchomość rolna – definicja

Definicja nieruchomości rolnej jest zawarta w KC, czyli w Kodeksie Cywilnym. Jest nią każda nieruchomość (zabudowana lub niezabudowana), służąca do produkcji rolnej, chyba że w planie zagospodarowania przestrzennego jest dla niej zapisane inne przeznaczenie. Wspomniany już Kodeks Cywilny reguluje, że nieruchomości rolne to wszystkie te, które są wykorzystywane do prowadzenia rolniczej działalności wytwórczej. W skład działalności tego rodzaju wchodzi produkcja roślinna, zwierzęca, sadownicza, ogrodnicza i rybna. Obrót nieruchomościami rolnymi jest regulowany przez ustawę z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Co nie jest nieruchomością rolną?

Nie każda działka, na której wypasane jest bydło i nie każdy grunt orny są nieruchomością rolną. Wspomniana wcześniej ustawa reguluje, że nieruchomościami rolnymi nie są nieruchomości:
– mające mniej niż 0,3 ha działki rolne bez zabudowań,
– będące drogami wewnętrznymi,
– gdzie 70% stanowią grunty, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako grunty pod stawami,
– działki mniejsze niż 0,5 ha, na których w dniu 30.04.2016 r. stały budynki mieszkalne lub inne niewykorzystane do produkcji rolniczej.

To tylko kilka przykładów, które pomogą stwierdzić, czy dana działa jest nieruchomością rolną. W razie potrzeb wiedzy można zasięgnąć także ze wspomnianej wcześniej ustawy.

Kto realizuje przepisy w zakresie ustawy?

Wszystkie działania, m.in. w zakresie rozpatrywania wniosków o nabycie i zbycie nieruchomości rolnej realizuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, czyli KOWR. Egzekwuje on także prawo pierwokupu, także kontroluje właściwy podział nieruchomości rolnej w sytuacji, gdy miejsce ma dział spadku. Wynika to z konieczności podzielenia działek zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej, pozwalającej na dalsze efektywne uprawianie ziemi.

Jak sprawdzić, czy dana nieruchomość to działka budowlana, czy nieruchomość rolna?

Jeżeli zastanawiamy się nad budową domu na posiadanej działce, chcemy ją kupić pod budowę, albo mamy na nią jeszcze inny pomysł, wówczas warto dowiedzieć się, czy jest ona nieruchomością rolną. W tym celu warto zweryfikować, jakie przeznaczenie ma ona wpisane w planie zagospodarowania przestrzennego. Zdarza się, że dany obszar lub gmina nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Wówczas warto złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy dla tej działki. Uwzględniona możliwość budowy domu czy innego rodzaju budowli, sprawia, że działka nabiera wartości. W przypadku posiadania nieruchomości rolnej można ja także podzielić na mniejsze działki, w końcu powierzchnia minimalna nieruchomości rolnej musi mieć więcej niż 0,3 ha. Taką działkę będzie mogła bez obaw kupić i wykorzystać nawet osoba niebędąca rolnikiem.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820