Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Nieruchomość gruntowa

Nieruchomość gruntowa

Inwestycja w nieruchomości staje się coraz częściej wybieraną formą lokowania kapitału. Jest to zdanie wielu specjalistów, którzy swoje opinie opierają na doświadczeniu. Nieruchomości są potrzebne ludziom do codziennego życia, więc sprzedaż czy wynajem wydaje się być bardzo racjonalnym rozwiązaniem. Przed rozpoczęciem inwestycji warto poszerzyć swoje kompetencje, aby wiedzieć co to jest nieruchomość gruntowa czy lokalowa.

Definicja nieruchomości gruntowej

Definicja nieruchomości gruntowej

Ogólnie rzecz biorąc jest to część powierzchni ziemi, która stanowi czyjąś własność. Grunt jest uważany za nieruchomość oraz rzecz zgodnie z Kodeksem cywilnym. Wszelkie budynki oraz ich części, urządzenia związane z gruntem czy uprawiane rośliny, stanowią część składową gruntu, o ile nie są stosowane wobec nich przepisy o nieruchomościach budynkowych, bądź ich własność nie jest odrębna.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, nieruchomość gruntową można podzielić na:

1. Grunty rolne, czyli wszelkie ziemie wykorzystywane przez rolników do prowadzenia działalności rolnej oraz hodowlanej.

2. Grunty nierolnicze, czyli ziemie inne niż grunty rolne np. grunty z możliwością zabudowy usługowo-handlowej

Zgodnie z definicją, nieruchomość gruntowa to wyodrębniona część powierzchni ziemi stanowiąca całość. Jeżeli dana część ziemi ma być identyfikowana jako nieruchomość, musi zostać wyznaczona jej granica oraz należy założyć księgę wieczystą. Jeżeli informacje zawarte w księdze wieczystej są niejasne, a dwie granice kilku nieruchomości gruntowych nachodzą na siebie, wtedy należy przeprowadzić proces rozgraniczenia.

Granice nieruchomości gruntowej

Mówiąc o granicy trzeba pamiętać, że jest to pojęcie przede wszystkim formalnoprawne. Zgodnie z kc, granice działki muszą być opisane w księdze wieczystej. Nie jest to jednak jednoznaczne z tym, że w tym samym miejscu musi stać ogrodzenie fizycznie zaznaczające nieruchomość.

Dla wielu osób dylematem pozostaje to jak podzielić nieruchomość. Można tego dokonać, jednak jest to dość długotrwały proces. Najważniejszym punktem jest posiadanie odpowiednich dokumentów stwierdzających przynależność gruntu do właściciela. Ponadto, wypis z ewidencji gruntów oraz plan zagospodarowania terenu również są konieczne. Dodatkowo, do urzędu należy przynieść chociaż wstępny projekt planowanego podziału działki.

Dalej, podzielony grunt można przekształcić i tak z gruntu rolnego, po odpowiednio przeprowadzonym odrolnieniu, może powstać działka budowlana.

Co dalej po podziale nieruchomości?

Kiedy inwestor dysponuje kilkoma działkami budowlanymi posiada pewne możliwości inwestycyjne. Jeżeli każda działka jest niezabudowana, można od razu szukać kupców na sam grunt. Warto jednak przeliczyć, czy bardziej opłacalne było by wybudowanie średniej wielkości domów na sprzedaż. To rozwiązanie jest zazwyczaj bardziej dochodowe, lecz posiada pewne minusy. Otóż, nabywca w pełni nie decyduje o bryle domu, gdyż dostaje gotowy produkt. Z drugiej strony, duże znaczenie ma oszczędność czasu związana z kupnem wybudowanego domu.

Coraz popularniejszym rozwiązaniem jest nieruchomość lokalowa. Posiadanie nieruchomości z kilkoma wyodrębnionymi lokalami jest bardzo dobrym pomysłem na wynajem. Każdy lokal generuje pewien dochód pasywny, a zarobione pieniądze można dalej reinwestować lub spłacać ewentualny kredyt.

Istnieje wiele możliwości postępowania z nieruchomością gruntową. Przed jakimikolwiek działaniami związanymi z tego typu nieruchomościami, warto zabezpieczyć komplet potrzebnych dokumentów. Jeżeli chodzi o prawo jest ono raczej surowe, więc nie warto próbować szukać dróg na skróty.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820