Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Kredyt deweloperski co to jest ?

Kredyt deweloperski co to jest ?

Kredyt deweloperski jest produktem skierowanym stricte dla branży budowlanej. Pod wieloma względami przypomina dobrze znany na rynku kredyt hipoteczny, choć opiewa on zazwyczaj na wielokrotnie wyższe kwoty. 

Kredyt deweloperski co to jest ?

Kredyt deweloperski dla nowej spółki?

O ile znany na rynku deweloper, który zrealizował już z powodzeniem kilka inwestycji nie powinien mieć problemów z uzyskaniem kolejnego, o tyle nowy podmiot powinien liczyć się nawet z odmową finansowania. Jednym ze sposobów na zwiększenie szans uzyskania kredytu deweloperskiego przed firmę bez historii jest założenie specjalnej spółki celowej. W praktyce wygląda to tak, że deweloper powołuje spółkę z.o o. której celem działalności jest realizacja danej inwestycji. Pomimo że inwestycja realizowana jest w większości ze środków otrzymanych z banku, od wspólników spółki wymagana jest dobra historia kredytowa.

Kredyt deweloperski, jakie LTV?

Nim odpowiemy na to pytanie, warto wyjaśnić czym jest owe LTV? W skrócie jest to stosunek kwoty udzielanego kredytu do wartości inwestycji w np. budowanego budynku mieszkalnego. Przeciętny LTV wynosi ok. 70% co oznacza, że deweloper musi mieć 30% wkładu własnego. W wyjątkowych przypadkach LTV może być wyższy, ale dotyczy do współpracy z deweloperami, którzy mają ugruntowaną pozycję na rynku i kilka zrealizowanych z powodzeniem inwestycji.

Kredyt deweloperski ile kosztuje?

Podobnie jak kredyt hipoteczny, który zaciągamy na kupno wymarzonego mieszkania podobnie kredyt budowlany ma swój koszt. Ostatnie miesiące są pod tym względem wyjątkowo korzystne ze względu na rekordowo niskie stopy procentowe. To właśnie za ich sprawą oprocentowanie kredytu deweloperskiego wynosi od niespełna 4% do 7% w skali roku. Przy czym nie należy zapominać, iż do kosztu kredytu zaliczamy jeszcze marżę banku oraz prowizję od jego udzielenia. Pod tym względem kredyt dla dewelopera kosztuje podobnie jak obligacje dla dewelopera, które wśród inwestorów cieszą się sporym zainteresowaniem.

Kredyt deweloperski jakie warunki?

Mając na uwadze, że kredyt budowlany opiewa zazwyczaj na dziesiątki milionów złotych zrozumiałym jest, iż jego otrzymanie wiąże się ze spełnieniem określonych warunków. Należą do nich m.in. atrakcyjna lokalizacja budowy. To wręcz klucz do sukcesu. Potencjalni nabywcy jako pierwszy czynnik przemawiający za zakupem mieszkania wskazują właśnie dobrą lokalizacją. Drugim z warunków, które może postawić bank jest przedsprzedaż części oferowanych mieszkań, który będzie jednoznacznym potwierdzeniem atrakcyjności powstającej inwestycji.Ogólne warunki finansowania możemy ująć w kilku punktach:1. Okres kredytowania – w zależności od banku jest to od 3 do 5 lat2. Wysokość oprocentowania plus marża3. Poziom LTV4. Rodzaj rat (równe lub malejące)

Kredyt deweloperski ile czasu na decyzję banku?

Czas oczekiwania na decyzję banku uzależniony jest zazwyczaj od dwóch czynników: kompletnej dokumentacji kredytowej oraz ilości wniosków rozpatrywanej przez bank. Szczególnie w obecnej sytuacji związanej z Covid-19 wiele banków pracuje zdalnie, a to jak wiadomo może wydłużyć cały proces. Rekordowo sprawne rozpatrzenie wniosku trwa 3-4 dni robocze, w skrajnych przypadkach może wynieść 20-30 dni roboczych. Warto mieć to na uwadze. Od momentu decyzji do wypłaty środków, należy dodać 30-60 dni, gdyż zazwyczaj decyzja zawiera informacje o wymaganych uzupełnieniach.

Kredyt deweloperski jakie dokumenty są potrzebne?

Deweloper ubiegający się o kredyt deweloperski musi być świadomy, iż uzyskanie finansowania poprzedzone będzie wnikliwą analizą dokumentacji kredytowej, jak również ogólnej sytuacji prawnej i ekonomicznej firmy.Dokumentami, które wydają się kluczowe w całym tym procesie wydaje się biznesplan zawierający nie tylko opis bieżącej inwestycji, ale szereg innych informacji, które mogą być pomocne w analizie wniosku o kredyt. Należą do nich historia firmy, jej miejsce na rynku, silne strony na tle konkurencji. Szczególną uwagę należy poświęcić opisowi inwestycji, na którą ma być przeznaczony kredyt. Bank podejmuje bowiem decyzję za każdym razem niejako od początku, pomimo że deweloper może mieć już za sobą zrealizowane z sukcesem projekty.Do biznesplanu powinien być również dołączony plan marketingowy. Jak wiadomo, budowa to tylko pierwszy etap inwestycji. Kolejnym jest zadbanie, aby znaleźć klientów gotowych zapłacić określoną w ofercie cenie. W planie tym powinny znaleźć się informacje na temat tego, jakie konkretne działania marketingowe pragnie podjąć deweloper, aby zdobyć klientów. 

Projekt budowlany a projekt architektoniczno budowlany – różnice i nowelizacja

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820