Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Termin wykupu obligacji - co to jest?

Termin wykupu obligacji – co to jest?

Obligacja, czyli papier wartościowy emitowany w serii to rodzaj pożyczki, w której emitent jest pożyczkobiorcą a obligatariusz pożyczkodawcą. To swoiste dłużne papiery, które dzieli się na kilka kategorii. Należy pamiętać, że każda obligacja ma swój termin.

Jak wyznaczany jest termin wykupu obligacji?

Termin wykupu obligacji to dzień, w którym papier należy spieniężyć. W tym dniu emitent umożliwia wypłatę zgromadzonych środków finansowych łącznie z należnymi odsetkami. Stopa procentowa jest przewidziana z góry. Wypuszczając obligacje na rynek emitent określa termin, na jaki pożycza dane pieniądze od obligatariusza. Jednoznacznie wyznacza termin wykupu papierów. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku dnia wolnego od pracy lub w przypadku soboty środki zostaną udostępnione w dniu roboczym. Niektóre z obligacji posiadają określone standardy dotyczące terminu wykupu, dlatego należy zawsze zasięgnąć informacji przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji.

Podział obligacji ze względu na termin wykupu

Z racji, iż to właśnie termin wykupu obligacji stanowi jedno z kryteriów podziału, papiery dzieli się wg następującej terminologii:

1.Obligacje krótkoterminowe (bony skarbowe, bony pieniężne)

W tym przypadku termin wykupu dotyczy maksymalnie 1 roku. To pozwala na inwestycje kilkumiesięczne. Na takie rozwiązanie zazwyczaj decydują się banki centralne i rządy, rzadziej podmioty komercyjne.

2. Obligacje średnioterminowe

Papiery mają termin powyżej roku, jednak nie dłuższy niż 5 lat. To najczęściej obligacje korporacyjne i obligacje skarbowe, jednak o terminie wykupu w głównej mierze decyduje kondycja finansowa emitenta. Małe przedsiębiorstwa zazwyczaj emitują obligacje koorporacyjne z okresem 2-3 letniego wykupu. Większe, jak Skarb Państwa wydłużają zazwyczaj termin do 4-5 lat.

3. Obligacje długoterminowe

W tym przypadku termin wykupu to min. 5 lat, czasem nawet wydłużony do 50. Taką formę najczęściej wybierają banki, Skarb Państwa i największe przedsiębiorstwa.

4. Obligacje wieczyste

To papiery bez ustalonego terminu wykupu. Rzadko w tym przypadku na takie rozwiązanie decydują się podmioty komercyjne. Zazwyczaj emitentami są rządy krajów, które są wysoko rozwinięte. Papier nie posiada terminu, jednak jeśli okoliczności będą tego wymagały, np. w przypadku upadłości emitenta, może dojść do konieczności wykupu.

Jak kupić obligacje skarbowe?

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820