Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Stopa procentowa - co to jest?

Stopa procentowa – co to jest?

Stopa procentowa to pojęcie funkcjonujące w świecie bankowości i finansów, które najczęściej odnosi się do produktów pożyczkowych oraz depozytowych, ale także ma znaczenie dla sytuacji makroekonomicznej kraju. Czym jest stopa procentowa oraz jakie są jej rodzaje?

Co to jest stopa procentowa ?

Pod pojęciem stopy procentowej należy rozumieć koszt kapitału, jaki należny jest posiadaczowi kapitału udostępnionego innym podmiotom na określony czas. Koszt ten mierzony jest w ujęciu rocznym i wyrażony jako procent od pożyczonej czy udostępnionej kwoty. Inaczej ujmując, stopa procentowa jest ceną, jaką należy zapłacić za pożyczenie pewnej kwoty.

Co wpływa na wysokość stóp procentowych

Na wysokość stóp procentowych w dużej mierze wpływa sytuacja na rynku, a konkretnie wahania oprocentowania rynkowego, a także szereg czynników, które bezpośrednio związane są z dłużnikiem. Pierwszym z nich jest scoring, który pożyczkodawcy pozwala ocenić zdolność płatniczą pożyczkobiorcy poprzez analizę ryzyka związanego ze spłatą zobowiązania. Uzyskanie lepszego scoringu spowoduje otrzymanie lepszej oferty oprocentowania. Kolejnymi czynnikami, które wpływają na stopy procentowe, są: okres kredytowania, czyli czas, w którym pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu zobowiązania, a także wskaźnik długu do dochodu określający, jaką kwotę zobowiązania jest w stanie zaciągnąć dana osoba.

Stopy procentowe w Polsce

W Polsce stopy procentowe, a więc ich wysokość, ustalana jest przez Radę Polityki Pieniężnej. Podstawową stopą procentową, która ustalana jest od 1998 roku przez RPP jest stopa procentowa NBP, czyli Narodowego Banku Centralnego. Jeśli chodzi o wpływ, jaki na rynek finansowy wywiera stopa procentowa polska gospodarka zderza się dwiema sytuacjami. Pierwsza z nich jest efektem walki z inflacją, gdy bank centralny podwyższa stopy procentowe zniechęcając tym samym do zaciągania pożyczek, natomiast druga korzystnie wpływa na konsumpcję, gdyż niskie stopy procentowe zachęcają do korzystania z ofert kredytowych.

Rodzaje stóp procentowych

Wśród podstawowych stóp procentowych NBP wyróżnia się cztery ich podstawowe rodzaje stóp procentowych:.

– stopa referencyjna związana jest z operacjami otwartego rynku na rynku międzybankowym,

– stopa redyskontowa, która wyznacza oprocentowanie, zgodnie z którym bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek poprzez odkupienie od nich weksli,

-trzecim rodzajem jest stopa lombardowa określająca wysokość oprocentowania, na bazie którego bank centralny udziela – w tym przypadku pod zastaw papierów wartościowych – pożyczek bankom komercyjnym,

-czwarty rodzaj stóp procentowych NBP to stopa depozytowa określająca oprocentowanie depozytów pieniężnych, które banki codziennie składają bankowi centralnemu.

Stopa procentowa lokaty

Wysokość stóp procentowych ma wpływ na oprocentowanie lokat. W przypadku, gdy stopy procentowe rosną, banki podwyższają oprocentowanie lokat. Dzieje się tak dlatego, że koszt pożyczenia pieniędzy przez bank komercyjny bezpośrednio z banku centralnego jest wyższy, więc korzystniejszym rozwiązaniem jest pozyskanie funduszy z pieniędzy ulokowanych w banku przez klientów. Wyższe oprocentowanie ma więc za zadanie zachęcić ich do deponowania pieniędzy w banku. Z kolei w sytuacji odwrotnej, czyli w przypadku obniżenia stóp procentowych, banki obniżają oprocentowanie lokat, gdyż nie stanowią one wówczas korzystnego źródła funduszy, ponieważ mogą one tanio pożyczyć pieniądze z banku centralnego.

Catchment area – co to jest?

Catchment area – definicja i znaczenie Catchment area, zwany po polsku obszarem oddziaływania, dostarcza ważnych dla sprzedawców detalicznych, jak i większych obiektów...

IKE - co to jest ?

IKE - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, dzięki któremu możesz oszczędzać pieniądze na prywatną emeryturę....

Rękojmia dewelopera - co to jest ?

Podczas odbioru mieszkania od dewelopera, może wystąpić sytuacja, w której nie zauważymy, że występują pewne wady i usterki. Czy oznacza to,...

Rachunek powierniczy - co to jest ?

Rachunek powierniczy to produkt bankowy o szczególnym znaczeniu i specyfikacji, a jego głównym celem jest ochrona praw oraz pieniędzy osób dokonujących...

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - co to jest ?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą ochrony wierzytelności umowy. Jest ona przeniesieniem własności określonego składnika majątku na wierzyciela. W umowie tej znajduje...

Rękojmia - co to jest ?

Polskie prawo chroni nabywców przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Niezależnie od tego, czy sprzedawcą jest firma, czy też osoba prywatna. Jednym z...

Lokal użytkowy - co to jest ?

Kupowanie lokali użytkowych na wynajem przynosi wyższą stopę zwrotu niż inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe. W związku z tym warto dowiedzieć się czym...

Termin wykupu obligacji - co to jest?

Obligacja, czyli papier wartościowy emitowany w serii to rodzaj pożyczki, w której emitent jest pożyczkobiorcą a obligatariusz pożyczkodawcą. To swoiste dłużne...

Działka ewidencyjna - co to jest?

Decydując się na kupno działki, domu, jego budowę lub po prostu na podzielenie posiadanych gruntów, każdy spotka się z pojęciem działki...

Stopa procentowa - co to jest?

Stopa procentowa to pojęcie funkcjonujące w świecie bankowości i finansów, które najczęściej odnosi się do produktów pożyczkowych oraz depozytowych, ale także...

Rynek Forex - co to jest?

Współcześnie domy maklerskie starają się zachęcić niewielkich inwestorów do gry na rynku Forex. Możliwość uzyskania wyjątkowo wysokiego przychodu w krótkim czasie...

Fundusz private equity - co to jest?

Pomimo braku odpowiednich uregulowań prawnych mali inwestorzy zyskują rosnącą ilość okazji do intratnych inwestycji. Jedną z nich są inwestycje w spółki...

REIT - co to jest?

Od lat Polacy zachęcani są do bezpośrednich inwestycji w rynek nieruchomości. Kupno nieruchomości mieszkaniowej, komercyjnej, czy też gruntowej i udostępnianie jej...

Zaliczka - co to jest?

Zaliczka to pewna kwota pieniędzy, która zostaje wniesiona przez jedną ze stron. Najczęściej dotyczy to umowy przedwstępnej, która jest wstępem do...

Zadatek - co to jest?

Zadatek to wpłata pewnej sumy pieniędzy podczas zawarcia umowy w celu zabezpieczenia przed jej zerwaniem. Stanowi on także formę odszkodowania za...

Księga wieczysta - co to jest?

Najprostsza definicja księgi wieczystej to zbiór dokumentów, który pozwala na poznanie stanu prawnego konkretnej nieruchomości. Innymi słowy, zawarte w niej informacje...

Halving - co to jest?

Halving jest to powszechnie stosowany model ekonomiczny w zarządzaniu wieloma kryptowalutami. Polega na tym, że gdy ilość kryptowalut krążących w sieci...

Obligacja kuponowa - co to jest?

Obligacje, które można wykupić po wartości nominalnej nazywane, są obligacjami kuponowymi. Najprościej można to wytłumaczyć, że obligacja kuponowa przynosi inwestorowi dochód...

Platforma crowdfundingu - co to jest?

W celu właściwego zrozumienia czym są platformy do crowdfundingu, warto najpierw skupić się na definicji platformy internetowej. To nic innego jak...

Fractional ownership - co to jest?

Współczesna światowa gospodarka ze względu na zachodzące zmiany społeczne i ekonomiczne stopniowo przekształca się w tzw. gospodarkę/ekonomię współpracy (ang. sharing economy),...

Crowdinvesting - co to jest?

Crowdinvesting (zwany też crowdfundingiem udziałowym)  - system finansowania społecznościowego startup-ów i projektów deweloperskich oraz inwestowania w te przedsięwzięcia na internetowej platformie...

Sharing economy - co to jest?

Sharing economy w języku polskim pojęcie to tłumaczone jest jako ekonomia współdzielenia. To nic innego jak model ekonomiczny polegający na dzieleniu...

Stablecoin - co to jest?

Stablecoin jest kryptowalutą, która nie jest podatna na wahania kursu lub jej zmienność cenowa jest minimalna. Stablecoiny poprawiają bezpieczeństwo inwestowania w...

Stagflacja - co to jest?

Wielu konsumentów, ale też osoby kręgu ekspertów zastanawiają się, czy Polska nie wchodzi w fazę stagflacji. Jest to zjawisko bezpośrednio związane...

Grupowe inwestowanie w nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości jest znaną od dawna formą lokowania pieniędzy. Od kilku lat rosnącą popularnością cieszy się również tak zwany crowdfunding...

Kryptowaluta - co to jest?

Co to jest kryptowaluta? Pod pojęciem "kryptowaluty", kryje się innowacyjna forma "wirtualnej monety" w rozproszonym systemie księgowym, za powstaniem którego stoi zaawansowana...

Fundusz nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości to jeden z najlepszych sposobów na pomnożenie kapitału. Od dawna wiadomo, że w dłuższej perspektywie czasu bardzo dużą...

Obligacje korporacyjne - co to jest?

Rynek obligacji to nie tylko obligacje skarbowe. Te, na których można zarobić znacznie więcej, nazywa się obligacjami korporacyjnymi. Obligacje korporacyjne, inaczej...

ETF - co to jest ?

ETF to skrót od angielskiego pojęcia exchange-traded fund, oznaczającego produkt inwestycyjny zarządzany pasywnie. W Polsce cieszy się rosnącą popularnością. Fundusz indeksowy...

Analiza fundamentalna - co to jest?

Mając do czynienia z rynkiem kapitałowym, czy nawet interesując się sytuacją spółki lub jej wyceną, warto wiedzieć, czym jest analiza fundamentalna. Co...

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820