Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Rynek Forex - co to jest?

Rynek Forex – co to jest?

Współcześnie domy maklerskie starają się zachęcić niewielkich inwestorów do gry na rynku Forex. Możliwość uzyskania wyjątkowo wysokiego przychodu w krótkim czasie przyciąga dużą ilość niedoświadczonych inwestorów.

co to jest analiza techniczna

Co to jest rynek Forex ?

Forex to nieregulowany i pozagiełdowy rynek, na którym odbywa się handel walutami. Oznacza to, że rynek nie ma jednolitego, scentralizowanego nadzoru (jak ma to miejsce na giełdzie), a transakcje są zawierane bezpośrednio pomiędzy uczestnikami rynku. Początkowo korzystały z niego m.in. instytucje finansowe i korporacje międzynarodowe, dla których posiadanie różnych rodzajów walut jest niezbędne do działania. Z czasem z powodu bardzo dużej płynności (szybkich zmian wartości walut) do rynku dołączyli inwestorzy instytucjonalni poszukujący większego zysku.

Obecnie dzięki rozwojowi technologii dostęp do rynku Forex mają także indywidualni inwestorzy (teoretycznie) za pośrednictwem brokerów, jednak ze względu brak regulacji obrotu walutami, niejasne warunki umów zawartych z brokerami oraz brak odpowiedniej wiedzy ze strony graczy sprawia, że inwestycje na tym rynku to zbyt duże ryzyko. Forex będący najpłynniejszym rynkiem na świecie przynosi inwestorom indywidualnym ogromne straty. Często dotyczy to również inwestorów instytucjonalnych, którzy źle ocenili ryzyko inwestycyjne.

Jak powstał Forex?

Jak powstał Forex? Historia rynku Forex

Początków współczesnego rynku wymiany walut należy poszukiwać na konferencji z Bretton Woods w 1944 roku. W tamtym okresie państwa alianckie postanowiły stworzyć nowy system walutowy, który opierał się na wymienialności dolara amerykańskiego na złoto po stałym parytecie oraz na utrzymywaniu kursów walutowych państw sojuszniczych na jednakowym poziomie. Stabilizacja kursów miała doprowadzić m.in. do poprawy wymiany handlowej i tak też się stało!

Wtedy Forex był głównie wykorzystywany przez państwa oraz handlujące podmioty prywatne, którym rynek pozwalał na nabycie walut niezbędnych do wymiany handlowej. Natomiast Forex, jaki znamy dziś powstał w latach 70 XX, kiedy USA zrezygnowało z parytetu złota. W konsekwencji pozostałe państwa ustaliły nowe parytety dla walut narodowych i nie opierały ich więcej o dolara amerykańskiego. Z czasem nastąpiło całkowite uwolnienie kursów, dzięki czemu współcześnie są one kształtowane w wyniku oddziaływania popytu i podaży, a regulacje Forex są bardzo ograniczone.

Ryzyko gry na rynku Forex

Handel na rynku forex odbywa się zgodnie z zasadą popytu i podaży. Teoretycznie, gdy kurs USD/PLN wynosi 4 oznacza to, że podmioty sprzedające dolary amerykańskie na rynku Forex chcą za 1 dolara 4 złote. Z kolei za 1 złoty należy zapłacić 0.25 centa. W chwili, gdy nabywca zakupi np. 100 PLN za 25 USD (100 x 0.25) i sprzeda polską walutę, gdy kurs USD/PLN wynosi 2 PLN to zarabia on 25 USD . Jak? Ponieważ może on teraz kupić za włożone 100 PLN aż 50 USD, a nie 25 USD, jak miało to miejsce na początku. Rzeczywistość jest jednak bardziej skomplikowana, a zarobek na Forex jest prawie niemożliwy!

Jest to spowodowane wieloma czynnikami, a jednym z nich są sami brokerzy. Prawie każdy popularny broker w Polsce oferujący dostęp do rynku Forex to marketmaker. Oznacza to, że osoba zainteresowana dostępem do rynku walutowego tak naprawdę uzyskuje dostęp do platformy brokera imitującej rynek Forex! Obecne na platformie kursy walutowe tylko naśladują (niekoniecznie wiernie), to co dzieje się na rynki między bankowym. Z kolei gracz nie nabywa walut tylko zawiera transakcję z brokerem, dostawcą platformy. Innymi słowy wygrana klienta to strata brokera, a żadna gotówka nigdy nie zostaje kupiona.

Rozwiązaniem także nie jest broker ECN, który teoretycznie nie zawiera transakcji z klientem i przesyła zlecenie kupna/sprzedaży do zewnętrznego podmiotu, który ma mieć dostęp do międzybankowego rynku Forex. Jednak nawet w takiej sytuacji zewnętrzny podmiot realizujący może być (oczywiście nie musi) może być pośrednio zależny lub w inny sposób powiązany z brokerem. Ponadto pojawia się więcej znaków zapytania. Stąd też ostrzeżenia KNF Forex pomimo ogromnych możliwości stanowi prostą drogę do utraty życiowych oszczędności. Dodatkowo złamanie prawa, że brokera nie sprawia, że gracz może łatwo odzyskać pieniądze. Rozprawa sądowa musi odbyć się tam, gdzie znajduje się siedziba brokera. W Europie najczęściej jest to Cypr.

Dodatkowym problemem jest specyfika rynku Forex. Gracz, który trafi na uczciwego brokera stanie naprzeciw gigantycznego rynku o dziennych obrotach rzędu kilku bilionów dolarów, gdzie znacząca większość transakcji to czysta spekulacja opierająca się o szybką sprzedaż i kupno waluty. Oznacza to, że kurs waluty nie wynika tylko z prawdziwego zapotrzebowania na nią (popyt i podaż), ale jest też rezultatem ciągłych transakcji pomiędzy spekulantami. Wielkimi graczami, którzy mają wcześniejszy dostęp do informacji wpływających na notowania oraz którzy sami są autorami tych informacji!

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820