Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Rynek Forex - co to jest?

Rynek Forex – co to jest?

Współcześnie domy maklerskie starają się zachęcić niewielkich inwestorów do gry na rynku Forex. Możliwość uzyskania wyjątkowo wysokiego przychodu w krótkim czasie przyciąga dużą ilość niedoświadczonych inwestorów.

co to jest analiza techniczna

Co to jest rynek Forex ?

Forex to nieregulowany i pozagiełdowy rynek, na którym odbywa się handel walutami. Oznacza to, że rynek nie ma jednolitego, scentralizowanego nadzoru (jak ma to miejsce na giełdzie), a transakcje są zawierane bezpośrednio pomiędzy uczestnikami rynku. Początkowo korzystały z niego m.in. instytucje finansowe i korporacje międzynarodowe, dla których posiadanie różnych rodzajów walut jest niezbędne do działania. Z czasem z powodu bardzo dużej płynności (szybkich zmian wartości walut) do rynku dołączyli inwestorzy instytucjonalni poszukujący większego zysku.

Obecnie dzięki rozwojowi technologii dostęp do rynku Forex mają także indywidualni inwestorzy (teoretycznie) za pośrednictwem brokerów, jednak ze względu brak regulacji obrotu walutami, niejasne warunki umów zawartych z brokerami oraz brak odpowiedniej wiedzy ze strony graczy sprawia, że inwestycje na tym rynku to zbyt duże ryzyko. Forex będący najpłynniejszym rynkiem na świecie przynosi inwestorom indywidualnym ogromne straty. Często dotyczy to również inwestorów instytucjonalnych, którzy źle ocenili ryzyko inwestycyjne.

Jak powstał Forex?

Jak powstał Forex? Historia rynku Forex

Początków współczesnego rynku wymiany walut należy poszukiwać na konferencji z Bretton Woods w 1944 roku. W tamtym okresie państwa alianckie postanowiły stworzyć nowy system walutowy, który opierał się na wymienialności dolara amerykańskiego na złoto po stałym parytecie oraz na utrzymywaniu kursów walutowych państw sojuszniczych na jednakowym poziomie. Stabilizacja kursów miała doprowadzić m.in. do poprawy wymiany handlowej i tak też się stało!

Wtedy Forex był głównie wykorzystywany przez państwa oraz handlujące podmioty prywatne, którym rynek pozwalał na nabycie walut niezbędnych do wymiany handlowej. Natomiast Forex, jaki znamy dziś powstał w latach 70 XX, kiedy USA zrezygnowało z parytetu złota. W konsekwencji pozostałe państwa ustaliły nowe parytety dla walut narodowych i nie opierały ich więcej o dolara amerykańskiego. Z czasem nastąpiło całkowite uwolnienie kursów, dzięki czemu współcześnie są one kształtowane w wyniku oddziaływania popytu i podaży, a regulacje Forex są bardzo ograniczone.

Ryzyko gry na rynku Forex

Handel na rynku forex odbywa się zgodnie z zasadą popytu i podaży. Teoretycznie, gdy kurs USD/PLN wynosi 4 oznacza to, że podmioty sprzedające dolary amerykańskie na rynku Forex chcą za 1 dolara 4 złote. Z kolei za 1 złoty należy zapłacić 0.25 centa. W chwili, gdy nabywca zakupi np. 100 PLN za 25 USD (100 x 0.25) i sprzeda polską walutę, gdy kurs USD/PLN wynosi 2 PLN to zarabia on 25 USD . Jak? Ponieważ może on teraz kupić za włożone 100 PLN aż 50 USD, a nie 25 USD, jak miało to miejsce na początku. Rzeczywistość jest jednak bardziej skomplikowana, a zarobek na Forex jest prawie niemożliwy!

Jest to spowodowane wieloma czynnikami, a jednym z nich są sami brokerzy. Prawie każdy popularny broker w Polsce oferujący dostęp do rynku Forex to marketmaker. Oznacza to, że osoba zainteresowana dostępem do rynku walutowego tak naprawdę uzyskuje dostęp do platformy brokera imitującej rynek Forex! Obecne na platformie kursy walutowe tylko naśladują (niekoniecznie wiernie), to co dzieje się na rynki między bankowym. Z kolei gracz nie nabywa walut tylko zawiera transakcję z brokerem, dostawcą platformy. Innymi słowy wygrana klienta to strata brokera, a żadna gotówka nigdy nie zostaje kupiona.

Rozwiązaniem także nie jest broker ECN, który teoretycznie nie zawiera transakcji z klientem i przesyła zlecenie kupna/sprzedaży do zewnętrznego podmiotu, który ma mieć dostęp do międzybankowego rynku Forex. Jednak nawet w takiej sytuacji zewnętrzny podmiot realizujący może być (oczywiście nie musi) może być pośrednio zależny lub w inny sposób powiązany z brokerem. Ponadto pojawia się więcej znaków zapytania. Stąd też ostrzeżenia KNF Forex pomimo ogromnych możliwości stanowi prostą drogę do utraty życiowych oszczędności. Dodatkowo złamanie prawa, że brokera nie sprawia, że gracz może łatwo odzyskać pieniądze. Rozprawa sądowa musi odbyć się tam, gdzie znajduje się siedziba brokera. W Europie najczęściej jest to Cypr.

Dodatkowym problemem jest specyfika rynku Forex. Gracz, który trafi na uczciwego brokera stanie naprzeciw gigantycznego rynku o dziennych obrotach rzędu kilku bilionów dolarów, gdzie znacząca większość transakcji to czysta spekulacja opierająca się o szybką sprzedaż i kupno waluty. Oznacza to, że kurs waluty nie wynika tylko z prawdziwego zapotrzebowania na nią (popyt i podaż), ale jest też rezultatem ciągłych transakcji pomiędzy spekulantami. Wielkimi graczami, którzy mają wcześniejszy dostęp do informacji wpływających na notowania oraz którzy sami są autorami tych informacji!

Kredyt deweloperski co to jest ?

Kredyt deweloperski jest produktem skierowanym stricte dla branży budowlanej. Pod wieloma względami przypomina dobrze znany na rynku kredyt hipoteczny, choć opiewa...

Catchment area – co to jest?

Catchment area – definicja i znaczenie Catchment area, zwany po polsku obszarem oddziaływania, dostarcza ważnych dla sprzedawców detalicznych, jak i większych obiektów...

IKE - co to jest ?

IKE - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, dzięki któremu możesz oszczędzać pieniądze na prywatną emeryturę....

Rękojmia dewelopera - co to jest ?

Podczas odbioru mieszkania od dewelopera, może wystąpić sytuacja, w której nie zauważymy, że występują pewne wady i usterki. Czy oznacza to,...

Rachunek powierniczy - co to jest ?

Rachunek powierniczy to produkt bankowy o szczególnym znaczeniu i specyfikacji, a jego głównym celem jest ochrona praw oraz pieniędzy osób dokonujących...

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - co to jest ?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą ochrony wierzytelności umowy. Jest ona przeniesieniem własności określonego składnika majątku na wierzyciela. W umowie tej znajduje...

Rękojmia - co to jest ?

Polskie prawo chroni nabywców przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Niezależnie od tego, czy sprzedawcą jest firma, czy też osoba prywatna. Jednym z...

Lokal użytkowy - co to jest ?

Kupowanie lokali użytkowych na wynajem przynosi wyższą stopę zwrotu niż inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe. W związku z tym warto dowiedzieć się czym...

Termin wykupu obligacji - co to jest?

Obligacja, czyli papier wartościowy emitowany w serii to rodzaj pożyczki, w której emitent jest pożyczkobiorcą a obligatariusz pożyczkodawcą. To swoiste dłużne...

Działka ewidencyjna - co to jest?

Decydując się na kupno działki, domu, jego budowę lub po prostu na podzielenie posiadanych gruntów, każdy spotka się z pojęciem działki...

Stopa procentowa - co to jest?

Stopa procentowa to pojęcie funkcjonujące w świecie bankowości i finansów, które najczęściej odnosi się do produktów pożyczkowych oraz depozytowych, ale także...

Rynek Forex - co to jest?

Współcześnie domy maklerskie starają się zachęcić niewielkich inwestorów do gry na rynku Forex. Możliwość uzyskania wyjątkowo wysokiego przychodu w krótkim czasie...

Fundusz private equity - co to jest?

Pomimo braku odpowiednich uregulowań prawnych mali inwestorzy zyskują rosnącą ilość okazji do intratnych inwestycji. Jedną z nich są inwestycje w spółki...

REIT - co to jest?

Od lat Polacy zachęcani są do bezpośrednich inwestycji w rynek nieruchomości. Kupno nieruchomości mieszkaniowej, komercyjnej, czy też gruntowej i udostępnianie jej...

Zaliczka - co to jest?

Zaliczka to pewna kwota pieniędzy, która zostaje wniesiona przez jedną ze stron. Najczęściej dotyczy to umowy przedwstępnej, która jest wstępem do...

Zadatek - co to jest?

Zadatek to wpłata pewnej sumy pieniędzy podczas zawarcia umowy w celu zabezpieczenia przed jej zerwaniem. Stanowi on także formę odszkodowania za...

Księga wieczysta - co to jest?

Najprostsza definicja księgi wieczystej to zbiór dokumentów, który pozwala na poznanie stanu prawnego konkretnej nieruchomości. Innymi słowy, zawarte w niej informacje...

Halving - co to jest?

Halving jest to powszechnie stosowany model ekonomiczny w zarządzaniu wieloma kryptowalutami. Polega na tym, że gdy ilość kryptowalut krążących w sieci...

Obligacja kuponowa - co to jest?

Obligacje, które można wykupić po wartości nominalnej nazywane, są obligacjami kuponowymi. Najprościej można to wytłumaczyć, że obligacja kuponowa przynosi inwestorowi dochód...

Platforma crowdfundingu - co to jest?

W celu właściwego zrozumienia czym są platformy do crowdfundingu, warto najpierw skupić się na definicji platformy internetowej. To nic innego jak...

Fractional ownership - co to jest?

Współczesna światowa gospodarka ze względu na zachodzące zmiany społeczne i ekonomiczne stopniowo przekształca się w tzw. gospodarkę/ekonomię współpracy (ang. sharing economy),...

Crowdinvesting - co to jest?

Crowdinvesting (zwany też crowdfundingiem udziałowym)  - system finansowania społecznościowego startup-ów i projektów deweloperskich oraz inwestowania w te przedsięwzięcia na internetowej platformie...

Sharing economy - co to jest?

Sharing economy w języku polskim pojęcie to tłumaczone jest jako ekonomia współdzielenia. To nic innego jak model ekonomiczny polegający na dzieleniu...

Stablecoin - co to jest?

Stablecoin jest kryptowalutą, która nie jest podatna na wahania kursu lub jej zmienność cenowa jest minimalna. Stablecoiny poprawiają bezpieczeństwo inwestowania w...

Stagflacja - co to jest?

Wielu konsumentów, ale też osoby kręgu ekspertów zastanawiają się, czy Polska nie wchodzi w fazę stagflacji. Jest to zjawisko bezpośrednio związane...

Grupowe inwestowanie w nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości jest znaną od dawna formą lokowania pieniędzy. Od kilku lat rosnącą popularnością cieszy się również tak zwany crowdfunding...

Kryptowaluta - co to jest?

Co to jest kryptowaluta? Pod pojęciem "kryptowaluty", kryje się innowacyjna forma "wirtualnej monety" w rozproszonym systemie księgowym, za powstaniem którego stoi zaawansowana...

Fundusz nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości to jeden z najlepszych sposobów na pomnożenie kapitału. Od dawna wiadomo, że w dłuższej perspektywie czasu bardzo dużą...

Obligacje korporacyjne - co to jest?

Rynek obligacji to nie tylko obligacje skarbowe. Te, na których można zarobić znacznie więcej, nazywa się obligacjami korporacyjnymi. Obligacje korporacyjne, inaczej...

ETF - co to jest ?

ETF to skrót od angielskiego pojęcia exchange-traded fund, oznaczającego produkt inwestycyjny zarządzany pasywnie. W Polsce cieszy się rosnącą popularnością. Fundusz indeksowy...

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820