Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Co to jest nieruchomość rolna ?

Co to jest nieruchomość rolna ?

Mówiąc nieruchomość, większość osób ma na myśli budynki, magazyny, działki budowlane, lokale z najemcą, parki handlowe itp. Wiele osób zapomina jednak, że istnieje coś takiego, jak nieruchomość rolna. Warto dowiedzieć się, czym dokładnie jest, jaka jest jej definicja oraz jakie przepisy powinien znać właściciel takiej nieruchomości. Poniżej wszystkie najważniejsze informacje na ten temat.

Nieruchomość rolna – definicja

Definicja nieruchomości rolnej jest zawarta w KC, czyli w Kodeksie Cywilnym. Jest nią każda nieruchomość (zabudowana lub niezabudowana), służąca do produkcji rolnej, chyba że w planie zagospodarowania przestrzennego jest dla niej zapisane inne przeznaczenie. Wspomniany już Kodeks Cywilny reguluje, że nieruchomości rolne to wszystkie te, które są wykorzystywane do prowadzenia rolniczej działalności wytwórczej. W skład działalności tego rodzaju wchodzi produkcja roślinna, zwierzęca, sadownicza, ogrodnicza i rybna. Obrót nieruchomościami rolnymi jest regulowany przez ustawę z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Co nie jest nieruchomością rolną?

Nie każda działka, na której wypasane jest bydło i nie każdy grunt orny są nieruchomością rolną. Wspomniana wcześniej ustawa reguluje, że nieruchomościami rolnymi nie są nieruchomości:
– mające mniej niż 0,3 ha działki rolne bez zabudowań,
– będące drogami wewnętrznymi,
– gdzie 70% stanowią grunty, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako grunty pod stawami,
– działki mniejsze niż 0,5 ha, które w dniu 30.04.2016 r. były zabudowane przez budynki mieszkalne lub inne niewykorzystane do produkcji rolniczej.

To tylko kilka przykładów, które pomogą stwierdzić, czy dana działa jest nieruchomością rolną. W razie potrzeb wiedzy można zasięgnąć także ze wspomnianej wcześniej ustawy.

Kto realizuje przepisy w zakresie ustawy?

Wszystkie działania, m.in. w zakresie rozpatrywania wniosków o nabycie i zbycie nieruchomości rolnej realizuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, czyli KOWR. Egzekwuje on także prawo pierwokupu, także kontroluje właściwy podział nieruchomości rolnej w sytuacji, gdy miejsce ma dział spadku. Wynika to z konieczności podzielenia działek zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej, pozwalającej na dalsze efektywne uprawianie ziemi.

Jak sprawdzić, czy dana nieruchomość to działka budowlana, czy nieruchomość rolna?

Jeżeli zastanawiamy się nad budową domu na posiadanej działce, chcemy ją kupić pod budowę, albo mamy na nią jeszcze inny pomysł, wówczas warto dowiedzieć się, czy jest ona nieruchomością rolną. W tym celu warto zweryfikować, jakie przeznaczenie ma ona wpisane w planie zagospodarowania przestrzennego. Zdarza się, że dany obszar lub gmina nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Wówczas warto złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy dla tej działki. Jeśli uwzględniona w nich zostanie możliwość budowy domu czy innego rodzaju budowli, wówczas może okazać się, że to całkiem dobra działa budowlana. W przypadku posiadania nieruchomości rolnej można ja także podzielić na mniejsze działki, w końcu powierzchnia minimalna nieruchomości rolnej musi mieć więcej niż 0,3 ha. Taką działkę będzie mogła bez obaw kupić i wykorzystać nawet osoba niebędąca rolnikiem.

Kredyt deweloperski co to jest ?

Kredyt deweloperski jest produktem skierowanym stricte dla branży budowlanej. Pod wieloma względami przypomina dobrze znany na rynku kredyt hipoteczny, choć opiewa...

Catchment area – co to jest?

Catchment area – definicja i znaczenie Catchment area, zwany po polsku obszarem oddziaływania, dostarcza ważnych dla sprzedawców detalicznych, jak i większych obiektów...

IKE - co to jest ?

IKE - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, dzięki któremu możesz oszczędzać pieniądze na prywatną emeryturę....

Rękojmia dewelopera - co to jest ?

Podczas odbioru mieszkania od dewelopera, może wystąpić sytuacja, w której nie zauważymy, że występują pewne wady i usterki. Czy oznacza to,...

Rachunek powierniczy - co to jest ?

Rachunek powierniczy to produkt bankowy o szczególnym znaczeniu i specyfikacji, a jego głównym celem jest ochrona praw oraz pieniędzy osób dokonujących...

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - co to jest ?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą ochrony wierzytelności umowy. Jest ona przeniesieniem własności określonego składnika majątku na wierzyciela. W umowie tej znajduje...

Rękojmia - co to jest ?

Polskie prawo chroni nabywców przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Niezależnie od tego, czy sprzedawcą jest firma, czy też osoba prywatna. Jednym z...

Lokal użytkowy - co to jest ?

Kupowanie lokali użytkowych na wynajem przynosi wyższą stopę zwrotu niż inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe. W związku z tym warto dowiedzieć się czym...

Termin wykupu obligacji - co to jest?

Obligacja, czyli papier wartościowy emitowany w serii to rodzaj pożyczki, w której emitent jest pożyczkobiorcą a obligatariusz pożyczkodawcą. To swoiste dłużne...

Działka ewidencyjna - co to jest?

Decydując się na kupno działki, domu, jego budowę lub po prostu na podzielenie posiadanych gruntów, każdy spotka się z pojęciem działki...

Stopa procentowa - co to jest?

Stopa procentowa to pojęcie funkcjonujące w świecie bankowości i finansów, które najczęściej odnosi się do produktów pożyczkowych oraz depozytowych, ale także...

Rynek Forex - co to jest?

Współcześnie domy maklerskie starają się zachęcić niewielkich inwestorów do gry na rynku Forex. Możliwość uzyskania wyjątkowo wysokiego przychodu w krótkim czasie...

Fundusz private equity - co to jest?

Pomimo braku odpowiednich uregulowań prawnych mali inwestorzy zyskują rosnącą ilość okazji do intratnych inwestycji. Jedną z nich są inwestycje w spółki...

REIT - co to jest?

Od lat Polacy zachęcani są do bezpośrednich inwestycji w rynek nieruchomości. Kupno nieruchomości mieszkaniowej, komercyjnej, czy też gruntowej i udostępnianie jej...

Zaliczka - co to jest?

Zaliczka to pewna kwota pieniędzy, która zostaje wniesiona przez jedną ze stron. Najczęściej dotyczy to umowy przedwstępnej, która jest wstępem do...

Zadatek - co to jest?

Zadatek to wpłata pewnej sumy pieniędzy podczas zawarcia umowy w celu zabezpieczenia przed jej zerwaniem. Stanowi on także formę odszkodowania za...

Księga wieczysta - co to jest?

Najprostsza definicja księgi wieczystej to zbiór dokumentów, który pozwala na poznanie stanu prawnego konkretnej nieruchomości. Innymi słowy, zawarte w niej informacje...

Halving - co to jest?

Halving jest to powszechnie stosowany model ekonomiczny w zarządzaniu wieloma kryptowalutami. Polega na tym, że gdy ilość kryptowalut krążących w sieci...

Obligacja kuponowa - co to jest?

Obligacje, które można wykupić po wartości nominalnej nazywane, są obligacjami kuponowymi. Najprościej można to wytłumaczyć, że obligacja kuponowa przynosi inwestorowi dochód...

Platforma crowdfundingu - co to jest?

W celu właściwego zrozumienia czym są platformy do crowdfundingu, warto najpierw skupić się na definicji platformy internetowej. To nic innego jak...

Fractional ownership - co to jest?

Współczesna światowa gospodarka ze względu na zachodzące zmiany społeczne i ekonomiczne stopniowo przekształca się w tzw. gospodarkę/ekonomię współpracy (ang. sharing economy),...

Crowdinvesting - co to jest?

Crowdinvesting (zwany też crowdfundingiem udziałowym)  - system finansowania społecznościowego startup-ów i projektów deweloperskich oraz inwestowania w te przedsięwzięcia na internetowej platformie...

Sharing economy - co to jest?

Sharing economy w języku polskim pojęcie to tłumaczone jest jako ekonomia współdzielenia. To nic innego jak model ekonomiczny polegający na dzieleniu...

Stablecoin - co to jest?

Stablecoin jest kryptowalutą, która nie jest podatna na wahania kursu lub jej zmienność cenowa jest minimalna. Stablecoiny poprawiają bezpieczeństwo inwestowania w...

Stagflacja - co to jest?

Wielu konsumentów, ale też osoby kręgu ekspertów zastanawiają się, czy Polska nie wchodzi w fazę stagflacji. Jest to zjawisko bezpośrednio związane...

Grupowe inwestowanie w nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości jest znaną od dawna formą lokowania pieniędzy. Od kilku lat rosnącą popularnością cieszy się również tak zwany crowdfunding...

Kryptowaluta - co to jest?

Co to jest kryptowaluta? Pod pojęciem "kryptowaluty", kryje się innowacyjna forma "wirtualnej monety" w rozproszonym systemie księgowym, za powstaniem którego stoi zaawansowana...

Fundusz nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości to jeden z najlepszych sposobów na pomnożenie kapitału. Od dawna wiadomo, że w dłuższej perspektywie czasu bardzo dużą...

Obligacje korporacyjne - co to jest?

Rynek obligacji to nie tylko obligacje skarbowe. Te, na których można zarobić znacznie więcej, nazywa się obligacjami korporacyjnymi. Obligacje korporacyjne, inaczej...

ETF - co to jest ?

ETF to skrót od angielskiego pojęcia exchange-traded fund, oznaczającego produkt inwestycyjny zarządzany pasywnie. W Polsce cieszy się rosnącą popularnością. Fundusz indeksowy...

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820