Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Kapitalizacja nieruchomości - co to jest ?

Kapitalizacja nieruchomości – co to jest ?

Kapitalizacja nieruchomości (Yield) polega na jej wycenie zgonie z przyjętymi normami i standardami. Warto podkreślić, że istnieje kilka różnych metod określenia jej wartości. Najczęściej stosuje się dwie podstawowe metody: wycena porównawcza wymaga porównania z cenami podobnych nieruchomości, natomiast w przypadku wyceny dochodowej oblicza się  dochód, jaki generuje lub może może wygenerować nieruchomość.

Kapitalizacja nieruchomości – co to jest?

Kapitalizacja w wycenie nieruchomości komercyjnej umożliwia określenie jej rentowności, a tym samym ustalenie wartości rynkowej. Ważne jest prawidłowe obliczenie stopy kapitalizacji – do wyboru mamy kilka różnych technik. Metoda prosta jest iloczynem stałego dochodu rocznego oraz współczynnika kapitalizacji. Alternatywnie możemy obliczyć omawiany parametr poprzez iloczyn stałego dochodu rocznego oraz stopy kapitalizacji. Zarówno wartość współczynnika kapitalizacji (prognozowany okres zwrotu kosztów związanych z nabyciem nieruchomości), jak i stopę kapitalizacji określa się na w oparciu o dane rynkowe.

Wysoka, czy niska stopa kapitalizacji?

Nie każdy wie, czy stopa kapitalizacji powinna być możliwie najwyższa, czy najniższa. Z punktu widzenia inwestora, im mniejszy yield tym dłuższy czas zwrotu z inwestycji w nieruchomość. Wiadomym jest, że rentowności przedsięwzięcia nie określamy samodzielnie – jest ona bezpośrednio uzależniona od sytuacji rynkowej, która dynamicznie się zmienia. Nie bez znaczenia jest także ocena ryzyka. Jest ono wysokie tam, gdzie rynek nie jest ustabilizowany.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820