Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Działka ewidencyjna - co to jest?

Działka ewidencyjna – co to jest?

Decydując się na kupno działki, domu, jego budowę lub po prostu na podzielenie posiadanych gruntów, każdy spotka się z pojęciem działki ewidencyjnej. W związku z tym warto dowiedzieć się więcej na temat definicji, linii granicznych oraz numeracji działek ewidencyjnych.

Co to jest działka ewidencyjna?

Co to jest działka ewidencyjna ?

Działka ewidencyjna to podstawowa geodezyjna jednostka ewidencyjna, której celem jest ułatwienie ewidencji gruntów, statystyki oraz gospodarki. Wspomniana jednostka ewidencyjna to nic innego jak obszar gruntu w granicach administracyjnych gminy. Działki ewidencyjne składają się na większe jednostki, czyli obręby ewidencyjne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków działka ewidencyjna jest ciągłym obszarem gruntu, który położony jest w jednym obrębie ewidencyjnym. Ponadto jest on jednorodny pod względem prawnym i wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych.

Linie graniczne działek ewidencyjnych

Jak już wspomniano, kluczowe znaczenie dla danej działki ewidencyjnej ma nie tylko obręb ewidencyjny, któremu ona podlega, ale także linie graniczne działki. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje granic działek. Pierwszy z nich to granice naturalne, które wyznaczane są przez cieki wodne, wąwozy, czy drogi. Granicą działki są zatem elementy środowiska obecne w nim na stałe. Drugi rodzaj to granice sztuczne, czyli powstałe w wyniku pomiarów, wydzielania działek oraz innych podobnych działań. Trzeba też wiedzieć, że działki sąsiadujące są odrębnymi działkami, jeśli:
– wyodrębniono je na podstawie podziału nieruchomości,
– zostały wyróżnione w dokumentach prawych dotyczących nieruchomości,
– są częścią dróg, linii kolejowych, rowów oraz wód śródlądowych.

Jak odczytać numer działki ewidencyjnej?

Numer działki to kolejna liczba całkowita, czyli np. 1, 2, 3. Oczywiście działki mogą mieć też formę liczb wielocyfrowych. W przypadku, kiedy dana działka zostaje dzielona, wówczas zapisuję się ją w postaci ułamka lub jak niektórzy wolą przy użyciu ukośnika. Najlepiej omówić to na przykładzie. Jest działka o numerze ewidencyjnym 223. Właściciel dzieli ją na trzy mniejsze działki: 223/1 (jest to główna działka, z której wyodrębniono pozostałe), 223/2 i 223/3. Działki jednak kryją w sobie więcej informacji. Poszczególne części numeru działki 101205_5.0012.173 oznacza:
– 10 – kod województwa łódzkiego,
– 1012 – kod powiatu radomszczańskiego,
– 101205_5 – kod gminy Kamieńsk,
– 101205_5.0012 – kod obrębu ewidencyjnego Pytowice,
– 101205_5.0012.173 – kod działki ewidencyjnej o numerze 173.

Jak znaleźć numer działki ewidencyjnej?

Numer działki ewidencyjnej można znaleźć na kilka sposobów. Na pewno jest on zapisany w księdze wieczystej danej nieruchomości. Jeśli to nasza działka lub mamy numer księgi wieczystej łatwo jest sprawdzić numer działki. Innym, łatwiejszym sposobem sprawdzenia numeru działki jest odwiedzenie strony internetowej geoportal360.pl, gdzie wpisując adres nieruchomości lub odnajdując ją na mapie, można bez problemu sprawdzić numer każdej działki. Informacje zawarte na wspominanej stronie internetowej pozwalają dowiedzieć się więcej na temat granic działki oraz jej powierzchni.

Catchment area – co to jest?

Catchment area – definicja i znaczenie Catchment area, zwany po polsku obszarem oddziaływania, dostarcza ważnych dla sprzedawców detalicznych, jak i większych obiektów...

IKE - co to jest ?

IKE - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, dzięki któremu możesz oszczędzać pieniądze na prywatną emeryturę....

Rękojmia dewelopera - co to jest ?

Podczas odbioru mieszkania od dewelopera, może wystąpić sytuacja, w której nie zauważymy, że występują pewne wady i usterki. Czy oznacza to,...

Rachunek powierniczy - co to jest ?

Rachunek powierniczy to produkt bankowy o szczególnym znaczeniu i specyfikacji, a jego głównym celem jest ochrona praw oraz pieniędzy osób dokonujących...

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - co to jest ?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą ochrony wierzytelności umowy. Jest ona przeniesieniem własności określonego składnika majątku na wierzyciela. W umowie tej znajduje...

Rękojmia - co to jest ?

Polskie prawo chroni nabywców przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Niezależnie od tego, czy sprzedawcą jest firma, czy też osoba prywatna. Jednym z...

Lokal użytkowy - co to jest ?

Kupowanie lokali użytkowych na wynajem przynosi wyższą stopę zwrotu niż inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe. W związku z tym warto dowiedzieć się czym...

Termin wykupu obligacji - co to jest?

Obligacja, czyli papier wartościowy emitowany w serii to rodzaj pożyczki, w której emitent jest pożyczkobiorcą a obligatariusz pożyczkodawcą. To swoiste dłużne...

Działka ewidencyjna - co to jest?

Decydując się na kupno działki, domu, jego budowę lub po prostu na podzielenie posiadanych gruntów, każdy spotka się z pojęciem działki...

Stopa procentowa - co to jest?

Stopa procentowa to pojęcie funkcjonujące w świecie bankowości i finansów, które najczęściej odnosi się do produktów pożyczkowych oraz depozytowych, ale także...

Rynek Forex - co to jest?

Współcześnie domy maklerskie starają się zachęcić niewielkich inwestorów do gry na rynku Forex. Możliwość uzyskania wyjątkowo wysokiego przychodu w krótkim czasie...

Fundusz private equity - co to jest?

Pomimo braku odpowiednich uregulowań prawnych mali inwestorzy zyskują rosnącą ilość okazji do intratnych inwestycji. Jedną z nich są inwestycje w spółki...

REIT - co to jest?

Od lat Polacy zachęcani są do bezpośrednich inwestycji w rynek nieruchomości. Kupno nieruchomości mieszkaniowej, komercyjnej, czy też gruntowej i udostępnianie jej...

Zaliczka - co to jest?

Zaliczka to pewna kwota pieniędzy, która zostaje wniesiona przez jedną ze stron. Najczęściej dotyczy to umowy przedwstępnej, która jest wstępem do...

Zadatek - co to jest?

Zadatek to wpłata pewnej sumy pieniędzy podczas zawarcia umowy w celu zabezpieczenia przed jej zerwaniem. Stanowi on także formę odszkodowania za...

Księga wieczysta - co to jest?

Najprostsza definicja księgi wieczystej to zbiór dokumentów, który pozwala na poznanie stanu prawnego konkretnej nieruchomości. Innymi słowy, zawarte w niej informacje...

Halving - co to jest?

Halving jest to powszechnie stosowany model ekonomiczny w zarządzaniu wieloma kryptowalutami. Polega na tym, że gdy ilość kryptowalut krążących w sieci...

Obligacja kuponowa - co to jest?

Obligacje, które można wykupić po wartości nominalnej nazywane, są obligacjami kuponowymi. Najprościej można to wytłumaczyć, że obligacja kuponowa przynosi inwestorowi dochód...

Platforma crowdfundingu - co to jest?

W celu właściwego zrozumienia czym są platformy do crowdfundingu, warto najpierw skupić się na definicji platformy internetowej. To nic innego jak...

Fractional ownership - co to jest?

Współczesna światowa gospodarka ze względu na zachodzące zmiany społeczne i ekonomiczne stopniowo przekształca się w tzw. gospodarkę/ekonomię współpracy (ang. sharing economy),...

Crowdinvesting - co to jest?

Crowdinvesting (zwany też crowdfundingiem udziałowym)  - system finansowania społecznościowego startup-ów i projektów deweloperskich oraz inwestowania w te przedsięwzięcia na internetowej platformie...

Sharing economy - co to jest?

Sharing economy w języku polskim pojęcie to tłumaczone jest jako ekonomia współdzielenia. To nic innego jak model ekonomiczny polegający na dzieleniu...

Stablecoin - co to jest?

Stablecoin jest kryptowalutą, która nie jest podatna na wahania kursu lub jej zmienność cenowa jest minimalna. Stablecoiny poprawiają bezpieczeństwo inwestowania w...

Stagflacja - co to jest?

Wielu konsumentów, ale też osoby kręgu ekspertów zastanawiają się, czy Polska nie wchodzi w fazę stagflacji. Jest to zjawisko bezpośrednio związane...

Grupowe inwestowanie w nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości jest znaną od dawna formą lokowania pieniędzy. Od kilku lat rosnącą popularnością cieszy się również tak zwany crowdfunding...

Kryptowaluta - co to jest?

Co to jest kryptowaluta? Pod pojęciem "kryptowaluty", kryje się innowacyjna forma "wirtualnej monety" w rozproszonym systemie księgowym, za powstaniem którego stoi zaawansowana...

Fundusz nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości to jeden z najlepszych sposobów na pomnożenie kapitału. Od dawna wiadomo, że w dłuższej perspektywie czasu bardzo dużą...

Obligacje korporacyjne - co to jest?

Rynek obligacji to nie tylko obligacje skarbowe. Te, na których można zarobić znacznie więcej, nazywa się obligacjami korporacyjnymi. Obligacje korporacyjne, inaczej...

ETF - co to jest ?

ETF to skrót od angielskiego pojęcia exchange-traded fund, oznaczającego produkt inwestycyjny zarządzany pasywnie. W Polsce cieszy się rosnącą popularnością. Fundusz indeksowy...

Analiza fundamentalna - co to jest?

Mając do czynienia z rynkiem kapitałowym, czy nawet interesując się sytuacją spółki lub jej wyceną, warto wiedzieć, czym jest analiza fundamentalna. Co...

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820