Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Działka ewidencyjna - co to jest?

Działka ewidencyjna – co to jest?

Decydując się na kupno działki, domu, jego budowę lub po prostu na podzielenie posiadanych gruntów, każdy spotka się z pojęciem działki ewidencyjnej. W związku z tym warto dowiedzieć się więcej na temat definicji, linii granicznych oraz numeracji działek ewidencyjnych.

Co to jest działka ewidencyjna?

Co to jest działka ewidencyjna ?

Działka ewidencyjna to podstawowa geodezyjna jednostka ewidencyjna, której celem jest ułatwienie ewidencji gruntów, statystyki oraz gospodarki. Wspomniana jednostka ewidencyjna to nic innego jak obszar gruntu w granicach administracyjnych gminy. Działki ewidencyjne składają się na większe jednostki, czyli obręby ewidencyjne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków działka ewidencyjna jest ciągłym obszarem gruntu, który położony jest w jednym obrębie ewidencyjnym. Ponadto jest on jednorodny pod względem prawnym i wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych.

Linie graniczne działek ewidencyjnych

Jak już wspomniano, kluczowe znaczenie dla danej działki ewidencyjnej ma nie tylko obręb ewidencyjny, któremu ona podlega, ale także linie graniczne działki. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje granic działek. Pierwszy z nich to granice naturalne, które wyznaczane są przez cieki wodne, wąwozy, czy drogi. Granicą działki są zatem elementy środowiska obecne w nim na stałe. Drugi rodzaj to granice sztuczne, czyli powstałe w wyniku pomiarów, wydzielania działek oraz innych podobnych działań. Trzeba też wiedzieć, że działki sąsiadujące są odrębnymi działkami, jeśli:
– wyodrębniono je na podstawie podziału nieruchomości,
– zostały wyróżnione w dokumentach prawych dotyczących nieruchomości,
– są częścią dróg, linii kolejowych, rowów oraz wód śródlądowych.

Jak odczytać numer działki ewidencyjnej?

Numer działki to kolejna liczba całkowita, czyli np. 1, 2, 3. Oczywiście działki mogą mieć też formę liczb wielocyfrowych. W przypadku, kiedy dana działka zostaje dzielona, wówczas zapisuję się ją w postaci ułamka lub jak niektórzy wolą przy użyciu ukośnika. Najlepiej omówić to na przykładzie. Jest działka o numerze ewidencyjnym 223. Właściciel dzieli ją na trzy mniejsze działki: 223/1 (jest to główna działka, z której wyodrębniono pozostałe), 223/2 i 223/3. Działki jednak kryją w sobie więcej informacji. Poszczególne części numeru działki 101205_5.0012.173 oznacza:
– 10 – kod województwa łódzkiego,
– 1012 – kod powiatu radomszczańskiego,
– 101205_5 – kod gminy Kamieńsk,
– 101205_5.0012 – kod obrębu ewidencyjnego Pytowice,
– 101205_5.0012.173 – kod działki ewidencyjnej o numerze 173.

Jak znaleźć numer działki ewidencyjnej?

Numer działki ewidencyjnej można znaleźć na kilka sposobów. Na pewno jest on zapisany w księdze wieczystej danej nieruchomości. Jeśli to nasza działka lub mamy numer księgi wieczystej łatwo jest sprawdzić numer działki. Innym, łatwiejszym sposobem sprawdzenia numeru działki jest odwiedzenie strony internetowej geoportal360.pl, gdzie wpisując adres nieruchomości lub odnajdując ją na mapie, można bez problemu sprawdzić numer każdej działki. Informacje zawarte na wspominanej stronie internetowej pozwalają dowiedzieć się więcej na temat granic działki oraz jej powierzchni.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820