Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Analiza fundamentalna - co to jest?

Analiza fundamentalna – co to jest?

Mając do czynienia z rynkiem kapitałowym, czy nawet interesując się sytuacją spółki lub jej wyceną, warto wiedzieć, czym jest analiza fundamentalna.

Co to jest analiza fundamentalna?

Co to jest analiza fundamentalna?

Analiza fundamentalna obok analizy technicznej jest jedną z podstawowych technik analizy wykorzystywanych na rynku kapitałowym. Jej celem jest określenie kondycji danej spółki, dzięki czemu następnie można określić jej wartość. Opiera się ona na podstawowych wskaźnikach ekonomicznych jak informacje gospodarce oraz informacje o danej spółce. Wykorzystuje się w niej tzw. wskaźniki fundamentalne, na których podstawie prowadzi się potem kolejne etapy analizy. To właśnie ze względu na tę metodę jest ona rzetelnym źródłem wiedzy na temat aktualnej sytuacji danej spółki.

Jaki jest cel analizy fundamentalnej?

Najważniejszym celem analizy fundamentalnej jest przede wszystkim określenie kondycji spółki oraz jej opłacalności inwestycji. Jednak warto dodać, że omawiana analiza jest tworzona raczej z myślą o inwestowaniu w odległym horyzoncie czasowym. Oznacza to, że jej dane mogą nie być efektywne w określaniu opłacalności inwestycji w krótkim okresie.

Jakie są etapy analizy fundamentalnej?

Do podstawowych etapów analizy fundamentalnej należą:

analiza makroekonomiczna — ogólna ocena atrakcyjności inwestowania na danym rynku,
analiza sektorowa — ocena obejmująca dany sektor gospodarki, do którego należy spółka,
analiza sytuacyjna — analiza konkretnych spółek, czyli uszczegółowienie analizy sektorowej,
analiza finansowa — faktyczne określenie wartości danej spółki,
ostateczna wycena akcji.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820