Blog \ Finanse Osobiste \ PPK - czy warto w nie inwestować?

PPK – czy warto w nie inwestować?

12 grudnia 2020 1 minuta czytania

PPK, czyli pracowniczy plan kapitałowy, to program państwowy, którego głównym celem jest wspieranie długoterminowego oszczędzania na emeryturę. Zapewnienie udziału w PPK to obowiązek pracodawcy. Każdego, który zatrudnia co najmniej jedną osobę podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu w ZUS-ie.

pracownicze plany kapitałowe

Jak działa PPK?

Na wstępie warto podkreślić, że udział w pracowniczym planie kapitałowym jest powszechny i dobrowolny. Przystąpienie do programu następuje w sposób automatyczny. Składki pochodzą z wpłat pracowniczych, pracodawcy, a także z dopłat państwowych. Terminy przystąpienia do PPK zależą od wielkości przedsiębiorstwa, a czas rozłożono na dwa lata. Jako ostatni, wraz z dniem 1 stycznia 2021 roku do PPK przystąpią jednostki z sektora finansów publicznych oraz pozostałe podmioty.

Po przystąpieniu do PPK z pensji pobierane jest 2% wartości wynagrodzenia brutto. Pracodawca dodatkowo odprowadza na indywidualne konto pracownika 1,5%, a państwo co roku dokłada 240 zł. Czyli, jeśli zarabiamy 5000 zł brutto, to poza odprowadzeniem składek na ubezpieczenie społeczne ZUS, zdrowotne i zaliczki na PIT, będziemy mieć także obowiązek odprowadzenia 100 zł na PPK (5000 zł x 2%). Pensja „na rękę” wyniesie zatem 3436 zł.

Gromadzenie środków na PPK

Pracownik ma także możliwość podwyższenia wpłat na pracowniczy plan kapitały. Jednak w kwocie nie wyższej, niż dodatkowe 2% wartości wynagrodzenia brutto. Warto także dodać, że premie wlicza się do podstawy naliczania składek. Gromadzone tam środki stają się własnością prywatną pracowników. Można je w każdej chwili wycofać z indywidualnego konta PPK, podlegają one dziedziczeniu, a także podziałowi w trakcie rozwodu. Wniosek o rezygnację z PPK należy składać u pracodawcy. Przy czym od 1 kwietnia 2023 roku pracodawca będzie mieć obowiązek automatycznego zapisywania do pracowniczych planów kapitałowych te osoby, które z nich zrezygnowały. Chyba że złożą one kolejne pisemne oświadczenie o nieprzystępowaniu do PPK.

Polityka inwestycyjna związana z PPK zakłada lokowanie kapitału w różne produkty finansowe. Mogą to być lokaty bankowe, obligacje skarbu państwa czy korporacyjne, a także akcje czy fundusze. Przyjęta strategia inwestycyjna zakłada, że wraz ze zbliżaniem się do wieku, w którym zgromadzone na PPK środki powinny być wypłacane, coraz większa ich część jest inwestowana w stosunkowo bezpieczne aktywa. Wśród nich dominują lokaty bankowe i obligacje skarbowe. W ten sposób ryzyko wypłaty mniejszej kwoty, niż została wpłacona na PPK, znacznie maleje.

> Ile wynosi emerytura dla przedsiębiorcy?

> IKE – sposób oszczędzania na emeryturę

> W co inwestować na emeryturę ?

 

 

Autor: Redakcja Social.Estate

Redakcja Social.Estate

Zespół redakcyjny Social.Estate, który przygotowuje dla Ciebie najciekawsze newsy ze świata gospodarki, finansów osobistych i nieruchomości.

Pozyskaj kapitał na inwestycję

Uruchom swoją platformę crowdfundingu i pozyskaj inwestorów.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Szybki kontakt