Blog \ Finanse Osobiste \ Książeczka mieszkaniowa a pakiet mieszkaniowy

Książeczka mieszkaniowa a pakiet mieszkaniowy

10 grudnia 2020 1 minuta czytania

Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wynika, że jeszcze około 1 mln Polaków posiada książeczki mieszkaniowe. W 2019 roku zlikwidowanych zostało ponad 14 tys. książeczek mieszkaniowych z zachowanym prawem do premii gwarancyjnej. Stanowi ona rekompensatę pieniężną dla właścicieli książeczek za to, że ich oszczędności w okresie transformacji ustrojowej straciły na wartości. Kwestie te wymagają unormowania i regulacji, czego oczekuje wielu Polaków. Dlatego trwają prace nad nową formą ustawy. Jakie postanowień możemy się spodziewać?

książeczki mieszkaniowe

Pakiet mieszkaniowy – nowe regulacje dotyczące książeczek mieszkaniowych

Wiceminister w resorcie rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka przyznała niedawno, że regulacje dotyczące posiadaczy książeczek mieszkaniowych pojawią się w tak zwanej społecznej części pakietu mieszkaniowego. Czyli ustawie o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Z przedstawionych informacji wynika, że w nowej ustawie ustawodawca znacznie poszerzy katalog wydatków uprawniających do wypłacenia premii gwarancyjnej. Dotychczasowa lista, na której znajdywały się między innymi wydatki na wymianę okien czy instalacji, wzbogaci się o nowe pozycje. W tym o realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz wydatki na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.

„Kolejne zmiany, jakie zostały zawarte w nowelizacji ustawy to możliwość uzyskania premii gwarancyjnej przez właścicieli książeczek mieszkaniowych. Także tych, którzy mają już zaspokojone potrzeby mieszkaniowe, w związku z ponoszeniem przez okres przynajmniej 5 lat opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności” – dodała wiceminister.

Ostateczną listę możliwych form wykorzystania książeczek mieszkaniowych powinniśmy poznać w połowie stycznia 2021 roku.

Autor: Redakcja Social.Estate

Redakcja Social.Estate

Zespół redakcyjny Social.Estate, który przygotowuje dla Ciebie najciekawsze newsy ze świata gospodarki, finansów osobistych i nieruchomości.

Pozyskaj kapitał na inwestycję

Uruchom swoją platformę crowdfundingu i pozyskaj inwestorów.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Szybki kontakt