Blog \ Finanse Osobiste \ Czy Polacy posiadają oszczędności?

Czy Polacy posiadają oszczędności?

29 grudnia 2020 1 minuta czytania

Z najnowszego raportu Corona Mood opracowanego przez GfK w listopadzie 2020 roku wynika, że 78 proc. Polaków deklaruje posiadanie oszczędności.

stopy zwrotu z IKE

Oszczędności Polaków – czy zabezpieczają ich płynność finansową?

Jak się okazuje, gromadzone przez rodaków oszczędności nie opiewają na duże kwoty. W sytuacji pogorszenia sytuacji finansowej, przykładowo na skutek utraty pracy, pokryłyby one zaledwie kilkumiesięczne zapotrzebowanie na bieżące wydatki i utrzymanie. 12 proc. z ankietowanych przyznało, że zgromadzone „na czarną godzinę” środki wystarczyłyby im na jeden miesiąc funkcjonowania. Co czwartemu Polakowi udało się odłożyć tyle pieniędzy, aby móc swobodnie przeżyć przez kolejne 2-3 miesiące. Taki sam odsetek badanych przyznał, że z pomocą zgromadzonych oszczędności dałby radę przetrwać przez pół roku. Tylko 17 proc. badanych jest zabezpieczona przez posiadane środki na okres dłuższy niż sześć miesięcy.

Metody na „zaciskanie pasa” w sytuacji pogorszenia sytuacji finansowej

Z przytoczonego powyżej badania wynika również, że w sytuacji pogorszenia sytuacji finansowej Polacy przede wszystkim próbują oszczędzać poprzez ograniczenie zakupów oraz wdrożenie strategii zaciskania pasa. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 57 proc. ankietowanych. Z kolei 45 proc. badanych przyznało, że gorsza sytuacja finansowa motywuje ich do podejmowania dodatkowej pracy czy poszukiwania nowego źródła przychodu. Z kolei 16 proc. respondentów przyznało, że w trudnej sytuacji finansowej zdecydowaliby się na likwidację posiadanych lokat czy też sprzedaż dóbr trwałych.

„Warto zwrócić uwagę, że ostatnim wskazanym miejscem, do którego udamy się po pieniądze, są instytucje, takie jak banki czy firmy pożyczkowe. Wygląda na to, że w czasach ogólnej niepewności, takie miejsca budzą jeszcze większy lęk i niechęć do zaciągania formalnych zobowiązań. Jako Polacy oceniamy, że lepszym rozwiązaniem jest np. zwrócenie się z prośbą o pożyczkę do znajomych lub rodziny” – podsumowuje Katarzyna Żakowska, reprezentująca firmę GfK.

Jak oszczędzać pieniądze?

Autor: Redakcja Social.Estate

Redakcja Social.Estate

Zespół redakcyjny Social.Estate, który przygotowuje dla Ciebie najciekawsze newsy ze świata gospodarki, finansów osobistych i nieruchomości.

Pozyskaj kapitał na inwestycję

Uruchom swoją platformę crowdfundingu i pozyskaj inwestorów.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Szybki kontakt