Blog \ Bez kategorii \ Zgłoszenie źródła ogrzewania – do kiedy i kto ma to zrobić?

Zgłoszenie źródła ogrzewania – do kiedy i kto ma to zrobić?

24 maja 2022 2 minuty czytania

Smog i zanieczyszczenie powietrza to poważny problem, który ma wpływ nie tylko na komfort życia, ale i zdrowie ludzi. W celu jego wyeliminowania powstała Centrala Ewidencyjna Emisyjności Budynków, gromadząca informacje o sposobach ich ogrzewania.

ceeb

CEEB – co to jest?

CEEB to Centrala Ewidencyjna Emisyjności Budynków. Jest to specjalny system zawierający najważniejsze informacje dotyczące źródeł ogrzewania polskich budynków.

Zgodnie z przepisami, od 1 lipca 2001 roku każdy właściciel czy zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia deklaracji zawierającej informacje o sposobie ogrzewania. Jest to obowiązkowe dla każdego, niezależnie od tego, czy dotyczy obiektu już istniejącego,czy takiego, który dopiero powstaje. W przypadku istniejących budynków czas na zgłoszenie źródła ogrzewania to 12 miesięcy, przy nowych obiektach czas ten wynosi 14 dni.

Głównym zadaniem, jakie z założenia ma wypełniać Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) jest wsparcie społeczeństwa w efektywniejszej wymianie tzw. kopciuchów, co stanowi jeden z najskuteczniejszych sposobów na walkę z utrudniającym wszystkim życie smogiem.

System CEEB powstał pod nadzorem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Zgłoszenie źródła ciepła – jak i gdzie to zrobić?

Do końca czerwca 2022 roku deklarację o stosowanym źródle ciepła muszą złożyć właściciele domów jednorodzinnych oraz zarządcy/właściciele budynków wielolokalowych, lokali usługowych czy punktów handlowych. W przypadku mieszkań w blokach czy kamienicach deklarację składa wyłącznie ich zarządca, nie musi robić tego osobno każdy z mieszkańców.
Warto pamiętać o tym, że obowiązek zgłoszenia deklaracji do CEEB obowiązuje niezależnie od tego, czy nieruchomość jest zamieszkana, czy też nie.

Deklaracja do CEEB dostępna jest w dwóch wzorach:
– formularz A to deklaracja dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw dla budynków i lokali mieszkalnych. W przypadku domów jednorodzinnych musi wypełnić ją ich właściciel, w natomiast przy budynkach wielorodzinnych obowiązek ten spoczywa na zarządcy;
– formularz B dotyczy obiektów niezamieszkanych. W przypadku obiektów wielorodzinnych musi być wypełniony osobny formularz dla każdego lokalu, który nie jest zamieszkany/użytkowany.

Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) można złożyć przez Internet za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu czy podpisu kwalifikowanego (www.ceeb.gov.pl). Można zrobić to również osobiście, w formie papierowej. W tym celu należy udać się do właściwego Urzędu Miasta/Gminy, odpowiadającego lokalizacji budynku.

Zgłoszenie źródła ciepła – do kiedy?

Każdy, bez najmniejszych wyjątków jest zobowiązany do zgłoszenia źródła ogrzewania do 30 czerwca 2022 roku.

Deklaracja do CEEB powinna zostać złożona w terminie nieprzekraczającym 14 dni, licząc od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła czy źródła paliw.

Jeżeli następuje zmiana w liczbie czy rodzaju eksploatowanych w nieruchomości źródeł ciepła, wówczas właściciel budynku musi ponownie złożyć deklarację. Ma na to nie więcej niż 14 dni licząc od momentu zaistnienia zmiany.

Jakie kary obowiązują za brak zgłoszenia źródła ciepła?

Zgodnie z przepisami wszyscy obywatele, którzy nie dokonają zgłoszenia do CEEB w terminie są zagrożeni karą grzywny wynoszącą od 500 zł do 5000 zł (w przypadkach, w których sprawa zostanie rozstrzygnięta na drodze sądowej).

Z kary zwolnione są osoby, które złożą deklarację po terminie, jednak jeszcze przed uzyskaniem oficjalnej informacji od wójta/burmistrza/ prezydenta o popełnieniu wykroczenia.

Kara przewidziana jest również dla obywateli, którzy złożą deklarację w wyznaczonym terminie, jednak podadzą w niej nieprawdziwe dane dotyczące zastosowanego źródła ciepła. W tym przypadku muszą się oni liczyć z karami przewidzianymi dla przestępstw dotyczących składania fałszywych oświadczeń.

Autor: Redakcja Social.Estate

Redakcja Social.Estate

Zespół redakcyjny Social.Estate, który przygotowuje dla Ciebie najciekawsze newsy ze świata gospodarki, finansów osobistych i nieruchomości.

Pozyskaj kapitał na inwestycję

Uruchom swoją platformę crowdfundingu i pozyskaj inwestorów.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Szybki kontakt