Blog \ warto wiedzieć \ Ustawa „lokal za grunt” uchwalona przez Sejm

Ustawa „lokal za grunt” uchwalona przez Sejm

17 grudnia 2020 1 minuta czytania

Sejm w dniu wczorajszym, czyli 16 grudnia 2020 roku, przegłosował ustawę „lokal za grunt”. Teraz trafi ona do Senatu. Jakie założenia przyjęto?

lokal za grunt

Czego dotyczy ustawa „lokal za grunt”?

Ustawa znana pod nazwą „lokal za grunt” ma na celu uwolnienie gruntów znajdujących się w posiadaniu gmin pod budowę osiedli mieszkaniowych. Zawarte w ustawie przepisy zakładają, że gminy w zamian za oddanie gruntów pod budowę mieszkań, otrzymają od inwestora część lokali. Za uchwaleniem nowych rozwiązań zagłosowało 436 posłów, 16 wstrzymało się od głosu i nikt nie wyraził sprzeciwu.

Nowe regulacje prawne mają wspierać gminy w powiększaniu ich własnego zasobu mieszkaniowego. Dotyczy to zarówno mieszkań komunalnych, czynszowych, jak i społecznych. Inwestor w zamian za otrzymane od gminy grunty będzie rozliczać się mieszkaniami bez naliczania swojej marży. Ustawa dopuszcza także rozliczenia pieniężne, jednak tylko w pewnym zakresie. Co ważne, inwestycja może dotyczyć zarówno rynku pierwotnego, czyli budowy nowych mieszkań, jak i remontu już istniejących obiektów. Gminy mogą z kolei nie tylko czerpać korzyści w postaci pozyskania mieszkań, ale także i części niemieszkalnych. Mowa tu o lokalach pod działalność zdrowotną, kulturową czy wychowawczą.

Zgodnie z zapisami ustawy, nieruchomości gminne przekazywane inwestorom będą musiały być objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub będzie musiała być wydana dla nich decyzja o warunkach zabudowy. Dzięki temu inwestycje będą realizowane szybciej. Zniknie też niepewność potencjalnych inwestorów, co do możliwości zagospodarowania danej nieruchomości.

Korzyści dla gmin oraz najemców mieszkań

Ustawodawca przewidział także preferencje dla najemców powstałych mieszkań. Zgodnie z zapisami ustawy lokatorzy obiektów pozyskanych przez gminy w rozliczeniu „lokal za grunt” będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu w ramach programu „Mieszkanie na Start”. Obowiązuje on już od 2019 roku. Dopłaty te mają przede wszystkim na celu polepszenie warunków mieszkaniowych osób średniozamożnych.

Korzyści dla gmin przewidują natomiast granty. Np. na drogę, żłobek czy przedszkole w wysokości 10 proc. całego przedsięwzięcia infrastrukturalnego w ramach projektu „lokal za grunt”. Ustawa przewiduje również, że pozyskany grant będzie można łączyć z innymi środkami, przykładowo pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

 

Autor: Redakcja Social.Estate

Redakcja Social.Estate

Zespół redakcyjny Social.Estate, który przygotowuje dla Ciebie najciekawsze newsy ze świata gospodarki, finansów osobistych i nieruchomości.

Pozyskaj kapitał na inwestycję

Uruchom swoją platformę crowdfundingu i pozyskaj inwestorów.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Szybki kontakt