Blog \ Bez kategorii \ Tokenizacja nieruchomości w praktyce

Tokenizacja nieruchomości w praktyce

23 lutego 2023 1 minuta czytania

Tokenizacja nieruchomości to proces, w którym nieruchomość jest dzielona na mniejsze części (tzw. tokeny), które są sprzedawane inwestorom jako inwestycje. Każdy z posiadaczy tokenów ma udział w nieruchomości, a zyski i straty są dzielone proporcjonalnie do ilości posiadanych tokenów.

Inwestowanie w nieruchomości za pomocą tokenów

tokenizacja-nieruchomości

Tokenizacja nieruchomości w praktyce może wyglądać następująco:

  1. Właściciel nieruchomości decyduje, że chce ją ztokenizować i szuka platformy, która oferuje taki rodzaj inwestycji. Platforma ta przeprowadza proces weryfikacji nieruchomości, aby upewnić się, że spełnia ona wymagania do tokenizacji.
  2. Następnie, nieruchomość jest dzielona na mniejsze części, a każda część reprezentowana jest przez token. Tokeny są zwykle emitowane na blockchainie, co zapewnia bezpieczeństwo transakcji i transparentność dla inwestorów.
  3. Inwestorzy mogą kupować tokeny, a ich udział w nieruchomości będzie proporcjonalny do liczby posiadanych tokenów. Zyski z nieruchomości są dzielone w taki sam sposób – w zależności od ilości posiadanych tokenów.
  4. Właściciel nieruchomości nadal zarządza nieruchomością, ale teraz musi regularnie informować posiadaczy tokenów o wynikach inwestycji i postępach w zarządzaniu nieruchomością.
  5. W przypadku sprzedaży nieruchomości, inwestorzy otrzymują część uzyskanej kwoty, proporcjonalnie do liczby posiadanych tokenów.

Tokenizacja nieruchomości może być korzystna zarówno dla właściciela nieruchomości, jak i dla inwestorów. Właściciel może szybciej pozyskać kapitał, a inwestorzy mogą inwestować w nieruchomości, które w przeciwnym razie byłyby dla nich niedostępne ze względu na wysokie koszty. Ponadto, tokenizacja nieruchomości zwiększa przezroczystość inwestycji i ułatwia handel nimi na rynku wtórnym.

Autor: Marcin Pabijanek

Marcin Pabijanek

Prekursor budowania majątku i ochrony oszczędności poprzez crowdfunding nieruchomości komercyjnych w Polsce dla inwestorów indywidualnych. Wierzy, że jakość dzisiejszych decyzji w zakresie finansów osobistych ma wpływ na jakość życia w przyszłości. Po latach pracy w branży finansowej zauważył, że nieruchomości komercyjne wynajęte dla sieci handlowych mają wiele więcej zalet niż powszechnie dostępne sposoby inwestowania pieniędzy. Dlatego zbudował aplikację app.social.estate dzięki której indywidualni inwestorzy mogą inwestować w nieruchomości komercyjne od 3 000 zł. Otwierając tym samym rynek który w Polsce jest w 90 % zdominowany przez inwestorów zagranicznych.

Pozyskaj kapitał na inwestycję

Uruchom swoją platformę crowdfundingu i pozyskaj inwestorów.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Szybki kontakt