Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Skorygowana podstawa opodatkowania

Skorygowana podstawa opodatkowania

1 stycznia 2020 r. została wprowadzona znowelizowana ustawa z dnia 8 marca 2013 r. dotycząca przeciwdziałania nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Obecne zasady z zakresu rozliczania przeterminowanych płatności w podatkach dochodowych zostały dostosowane do rozwiązań, które od kilku lat obowiązują w podatku VAT. Czym zatem jest skorygowana podstawa opodatkowania?

Co to jest skorygowana podstawa opodatkowania?

Zacznijmy od tego, że podstawa obliczenia podatku nie jest tym samym, co podstawa opodatkowania. Otóż, podstawa opodatkowania może podlegać korektom, czyli odliczeniom lub doliczeniom do niej określonych w ustawie kwot. A więc skorygowana podstawa opodatkowania jest dopiero bazą obliczenia podatku, do której następnie stosuje się odpowiednie stawki podatkowe.

I tak, w oparciu o nowe przepisy, podatnik może pomniejszyć podstawę opodatkowania, jeśli należności i zobowiązania nie zostały opłacone w ciągu 90 dni od terminu określonego w umowie bądź fakturze.

Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania należy przekazać do odpowiedniego urzędu skarbowego – właściwego dla podatnika. Wzór takiej deklaracji z załącznikiem dostępny jest na stronie ministerstwa.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820