Słownik terminów inwestycyjnych

Rent roll

Rent roll – co to jest?

Zestawienie prowadzone w formie elektronicznego dokumentu przez właściciela lub zarządcę budynku, zawierające:

  • wszystkich najemców
  • powierzchniami najmu każdego najemcy,
  • stawki czynszu,
  • daty zawarcia umów najmu,
  • okres na jaki zawarto umowy najmu obiektu,
  • informacje o kosztach nierefakturowanych,
  • informacje o kosztach refakturowanych na najemce,
  • wysokość opłat service charge jeśli występuje,
  • sposób indeksacji czynszu,
  • koszty dodatkowe jakie ponosi właściciel nieruchomości:

-użytkowanie wieczyste,

-opłaty do wspólnoty,

-ubezpieczenie,

-koszt przeglądów okresowych,

-opłaty za służebności,

-sprzątanie,

-podatki od nieruchomości

Jak zrobić rent roll online ?  Zobacz program rezone

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820