Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Rękojmia dewelopera - co to jest ?

Rękojmia dewelopera – co to jest ?

Podczas odbioru mieszkania od dewelopera, może wystąpić sytuacja, w której nie zauważymy, że występują pewne wady i usterki. Czy oznacza to, że przez naszą nieuwagę musimy z nimi pozostać lub naprawiać je na własny koszt? Warto wiedzieć, jakie prawa w tym zakresie nam przysługują.

Jak działa rękojmia od dewelopera?

Jak działa rękojmia od dewelopera?

Odpowiedzialność dewelopera, jaką ponosi wobec kupującego mieszkanie, jest nazywana rękojmią. Dotyczy wszelkich usterek, wad o charakterze fizycznym i prawnym mieszkania. Jest to ustawowa i obligatoryjna odpowiedzialność, jaką ponosi deweloper, zawartą w kodeksach prawa cywilnego.

Rękojmia dewelopera – co obejmuje?

Rękojmia obejmuje każde zmniejszenie użyteczności oraz wartości mieszkania. W skład tej definicji wchodzą wszelkie nierówności na podłodze oraz uszkodzone instalacje, a także nieszczelności okien. Innym kryterium jest również niekompletność mieszkania, taka jak brakujące drzwi lub okna, a także brak innych rzeczy, które zostały zawarte w umowie. Jeszcze innym aspektem odpowiedzialności dewelopera jest tzw. brak właściwości. Chodzi tutaj o na przykład brak pomieszczeń, które zawarte zostały na planie mieszkania lub mniejsza ich powierzchnia niż uzgodniono. Najczęściej spotkać możemy się z wadami izolacji oraz elewacji, która jest nieestetycznie wykończona lub ubrudzona.

Ile obowiązuje rekojmia na mieszkanie?

Prawo obejmuje kilka ważnych przepisów, które działają z korzyścią na rzecz kupującego. Jednym z nich jest czas, w jakim zauważona została wada. Jeśli okres ten nie przekroczy roku od czasu odebrania mieszkania, z góry założone zostaje, że istniała ona wcześniej. Sprawia to, że kupujący nie musi w żaden sposób udowadniać swoich roszczeń, a deweloper automatycznie za nią odpowiada.

Przed grudniem 2014 roku istniała możliwość zgłoszenia wady do dewelopera w ciągu 3 lat. Po tym okresie nasze uprawnienia z tytułu rękojmi wygasały. Na mocy ustawy z dnia 25 grudnia 2015 roku odpowiedzialność deweloperów z tytułu rękojmi została rozszerzona i wydłużona aż do 5 lat. Należy jednak pamiętać, że nie obowiązuję ona w sytuacji, gdy kupujący wiedział o tym, że wady istnieją. Jeśli okres 5 lat upłynął, istnieje możliwość dochodzenia swoich praw na mocy roszczenia odszkodowawczego.

Jaka jest rekompensata dewelopera w ramach rękojmi?

Deweloper musi usunąć usterkę, a właściciel mieszkania nie może ponieść z tego tytułu żadnych kosztów. Innym rozwiązaniem jest również obniżenie kosztu lokalu, jeśli klient wyda stosowne oświadczenie. Deweloper jest zobowiązany do odpowiedzi na roszczenie w ciągu 14 dni. Jeśli odpowiedź się nie pojawi, uznaje się, że przyjął on reklamację. W przypadku pojawienia się sporu, który dotyczy obniżenia kosztu mieszkania, sprawę będzie musiał rozstrzygnąć sąd.

W momencie odbioru lokalu powinien zostać sporządzony protokół zawierający wszystkie wady mieszkania. Obowiązkiem dewelopera jest ich usunięcie i tak jak w poprzednim przypadku ma on 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. Jeśli tego nie zrobi, reklamacja zostaje uznana za przyjętą. Od tego momentu jest on zobowiązany do naprawy usterki w ciągu 30 dni. Jeśli deweloper zdecyduje się na odmowę naprawy wad lokalu, jest on zobowiązany do pisemnego uzasadnienia swojej decyzji. Ponieważ to, co zagwarantować ma nam rękojmia to mieszkanie wolne od wad.

Catchment area – co to jest?

Catchment area – definicja i znaczenie Catchment area, zwany po polsku obszarem oddziaływania, dostarcza ważnych dla sprzedawców detalicznych, jak i większych obiektów...

IKE - co to jest ?

IKE - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, dzięki któremu możesz oszczędzać pieniądze na prywatną emeryturę....

Rękojmia dewelopera - co to jest ?

Podczas odbioru mieszkania od dewelopera, może wystąpić sytuacja, w której nie zauważymy, że występują pewne wady i usterki. Czy oznacza to,...

Rachunek powierniczy - co to jest ?

Rachunek powierniczy to produkt bankowy o szczególnym znaczeniu i specyfikacji, a jego głównym celem jest ochrona praw oraz pieniędzy osób dokonujących...

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - co to jest ?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą ochrony wierzytelności umowy. Jest ona przeniesieniem własności określonego składnika majątku na wierzyciela. W umowie tej znajduje...

Rękojmia - co to jest ?

Polskie prawo chroni nabywców przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Niezależnie od tego, czy sprzedawcą jest firma, czy też osoba prywatna. Jednym z...

Lokal użytkowy - co to jest ?

Kupowanie lokali użytkowych na wynajem przynosi wyższą stopę zwrotu niż inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe. W związku z tym warto dowiedzieć się czym...

Termin wykupu obligacji - co to jest?

Obligacja, czyli papier wartościowy emitowany w serii to rodzaj pożyczki, w której emitent jest pożyczkobiorcą a obligatariusz pożyczkodawcą. To swoiste dłużne...

Działka ewidencyjna - co to jest?

Decydując się na kupno działki, domu, jego budowę lub po prostu na podzielenie posiadanych gruntów, każdy spotka się z pojęciem działki...

Stopa procentowa - co to jest?

Stopa procentowa to pojęcie funkcjonujące w świecie bankowości i finansów, które najczęściej odnosi się do produktów pożyczkowych oraz depozytowych, ale także...

Rynek Forex - co to jest?

Współcześnie domy maklerskie starają się zachęcić niewielkich inwestorów do gry na rynku Forex. Możliwość uzyskania wyjątkowo wysokiego przychodu w krótkim czasie...

Fundusz private equity - co to jest?

Pomimo braku odpowiednich uregulowań prawnych mali inwestorzy zyskują rosnącą ilość okazji do intratnych inwestycji. Jedną z nich są inwestycje w spółki...

REIT - co to jest?

Od lat Polacy zachęcani są do bezpośrednich inwestycji w rynek nieruchomości. Kupno nieruchomości mieszkaniowej, komercyjnej, czy też gruntowej i udostępnianie jej...

Zaliczka - co to jest?

Zaliczka to pewna kwota pieniędzy, która zostaje wniesiona przez jedną ze stron. Najczęściej dotyczy to umowy przedwstępnej, która jest wstępem do...

Zadatek - co to jest?

Zadatek to wpłata pewnej sumy pieniędzy podczas zawarcia umowy w celu zabezpieczenia przed jej zerwaniem. Stanowi on także formę odszkodowania za...

Księga wieczysta - co to jest?

Najprostsza definicja księgi wieczystej to zbiór dokumentów, który pozwala na poznanie stanu prawnego konkretnej nieruchomości. Innymi słowy, zawarte w niej informacje...

Halving - co to jest?

Halving jest to powszechnie stosowany model ekonomiczny w zarządzaniu wieloma kryptowalutami. Polega na tym, że gdy ilość kryptowalut krążących w sieci...

Obligacja kuponowa - co to jest?

Obligacje, które można wykupić po wartości nominalnej nazywane, są obligacjami kuponowymi. Najprościej można to wytłumaczyć, że obligacja kuponowa przynosi inwestorowi dochód...

Platforma crowdfundingu - co to jest?

W celu właściwego zrozumienia czym są platformy do crowdfundingu, warto najpierw skupić się na definicji platformy internetowej. To nic innego jak...

Fractional ownership - co to jest?

Współczesna światowa gospodarka ze względu na zachodzące zmiany społeczne i ekonomiczne stopniowo przekształca się w tzw. gospodarkę/ekonomię współpracy (ang. sharing economy),...

Crowdinvesting - co to jest?

Crowdinvesting (zwany też crowdfundingiem udziałowym)  - system finansowania społecznościowego startup-ów i projektów deweloperskich oraz inwestowania w te przedsięwzięcia na internetowej platformie...

Sharing economy - co to jest?

Sharing economy w języku polskim pojęcie to tłumaczone jest jako ekonomia współdzielenia. To nic innego jak model ekonomiczny polegający na dzieleniu...

Stablecoin - co to jest?

Stablecoin jest kryptowalutą, która nie jest podatna na wahania kursu lub jej zmienność cenowa jest minimalna. Stablecoiny poprawiają bezpieczeństwo inwestowania w...

Stagflacja - co to jest?

Wielu konsumentów, ale też osoby kręgu ekspertów zastanawiają się, czy Polska nie wchodzi w fazę stagflacji. Jest to zjawisko bezpośrednio związane...

Grupowe inwestowanie w nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości jest znaną od dawna formą lokowania pieniędzy. Od kilku lat rosnącą popularnością cieszy się również tak zwany crowdfunding...

Kryptowaluta - co to jest?

Co to jest kryptowaluta? Pod pojęciem "kryptowaluty", kryje się innowacyjna forma "wirtualnej monety" w rozproszonym systemie księgowym, za powstaniem którego stoi zaawansowana...

Fundusz nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości to jeden z najlepszych sposobów na pomnożenie kapitału. Od dawna wiadomo, że w dłuższej perspektywie czasu bardzo dużą...

Obligacje korporacyjne - co to jest?

Rynek obligacji to nie tylko obligacje skarbowe. Te, na których można zarobić znacznie więcej, nazywa się obligacjami korporacyjnymi. Obligacje korporacyjne, inaczej...

ETF - co to jest ?

ETF to skrót od angielskiego pojęcia exchange-traded fund, oznaczającego produkt inwestycyjny zarządzany pasywnie. W Polsce cieszy się rosnącą popularnością. Fundusz indeksowy...

Analiza fundamentalna - co to jest?

Mając do czynienia z rynkiem kapitałowym, czy nawet interesując się sytuacją spółki lub jej wyceną, warto wiedzieć, czym jest analiza fundamentalna. Co...

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820