Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Rękojmia dewelopera - co to jest ?

Rękojmia dewelopera – co to jest ?

Podczas odbioru mieszkania od dewelopera, może wystąpić sytuacja, w której nie zauważymy, że występują pewne wady i usterki. Czy oznacza to, że przez naszą nieuwagę musimy z nimi pozostać lub naprawiać je na własny koszt? Warto wiedzieć, jakie prawa w tym zakresie nam przysługują.

Jak działa rękojmia od dewelopera?

Jak działa rękojmia od dewelopera?

Odpowiedzialność dewelopera, jaką ponosi wobec kupującego mieszkanie, jest nazywana rękojmią. Dotyczy wszelkich usterek, wad o charakterze fizycznym i prawnym mieszkania. Jest to ustawowa i obligatoryjna odpowiedzialność, jaką ponosi deweloper, zawartą w kodeksach prawa cywilnego.

Rękojmia dewelopera – co obejmuje?

Rękojmia obejmuje każde zmniejszenie użyteczności oraz wartości mieszkania. W skład tej definicji wchodzą wszelkie nierówności na podłodze oraz uszkodzone instalacje, a także nieszczelności okien. Innym kryterium jest również niekompletność mieszkania, taka jak brakujące drzwi lub okna, a także brak innych rzeczy, które zostały zawarte w umowie. Jeszcze innym aspektem odpowiedzialności dewelopera jest tzw. brak właściwości. Chodzi tutaj o na przykład brak pomieszczeń, które zawarte zostały na planie mieszkania lub mniejsza ich powierzchnia niż uzgodniono. Najczęściej spotkać możemy się z wadami izolacji oraz elewacji, która jest nieestetycznie wykończona lub ubrudzona.

Ile obowiązuje rekojmia na mieszkanie?

Prawo obejmuje kilka ważnych przepisów, które działają z korzyścią na rzecz kupującego. Jednym z nich jest czas, w jakim zauważona została wada. Jeśli okres ten nie przekroczy roku od czasu odebrania mieszkania, z góry założone zostaje, że istniała ona wcześniej. Sprawia to, że kupujący nie musi w żaden sposób udowadniać swoich roszczeń, a deweloper automatycznie za nią odpowiada.

Przed grudniem 2014 roku istniała możliwość zgłoszenia wady do dewelopera w ciągu 3 lat. Po tym okresie nasze uprawnienia z tytułu rękojmi wygasały. Na mocy ustawy z dnia 25 grudnia 2015 roku odpowiedzialność deweloperów z tytułu rękojmi została rozszerzona i wydłużona aż do 5 lat. Należy jednak pamiętać, że nie obowiązuję ona w sytuacji, gdy kupujący wiedział o tym, że wady istnieją. Jeśli okres 5 lat upłynął, istnieje możliwość dochodzenia swoich praw na mocy roszczenia odszkodowawczego.

Jaka jest rekompensata dewelopera w ramach rękojmi?

Deweloper musi usunąć usterkę, a właściciel mieszkania nie może ponieść z tego tytułu żadnych kosztów. Innym rozwiązaniem jest również obniżenie kosztu lokalu, jeśli klient wyda stosowne oświadczenie. Deweloper jest zobowiązany do odpowiedzi na roszczenie w ciągu 14 dni. Jeśli odpowiedź się nie pojawi, uznaje się, że przyjął on reklamację. W przypadku pojawienia się sporu, który dotyczy obniżenia kosztu mieszkania, sprawę będzie musiał rozstrzygnąć sąd.

W momencie odbioru lokalu powinien zostać sporządzony protokół zawierający wszystkie wady mieszkania. Obowiązkiem dewelopera jest ich usunięcie i tak jak w poprzednim przypadku ma on 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. Jeśli tego nie zrobi, reklamacja zostaje uznana za przyjętą. Od tego momentu jest on zobowiązany do naprawy usterki w ciągu 30 dni. Jeśli deweloper zdecyduje się na odmowę naprawy wad lokalu, jest on zobowiązany do pisemnego uzasadnienia swojej decyzji. Ponieważ to, co zagwarantować ma nam rękojmia to mieszkanie wolne od wad.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820