Słownik terminów inwestycyjnych

Prawo pierwokupu

Jest to prawo polegające na tym, że określony podmiot ma pierwszeństwo podczas kupna nieruchomości. Dlatego też umowa sprzedaży nieruchomości zawarta przez właściciela, w sytuacji gdy pewnemu podmiotowi przysługuje prawo do pierwokupu – jest umową warunkową. Do sprzedaży faktycznie dojdzie dopiero wtedy, gdy uprawniony do pierwokupu nie skorzysta ze swojego prawa. Jeśli podmiot mający prawo do pierwokupu – zdecyduje się na kupno danej nieruchomości – będzie musiał za jej nabycie zapłacić tyle, ile jest określone w warunkowej umowie sprzedaży

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820