Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Powierzchnia użytkowa

Powierzchnia użytkowa

Co to jest powierzchnia użytkowa?

Powierzchnia użytkowa nieruchomości jest pojęcie określające wielkość danego lokalu lub domu. Dobrze wiedzieć, że jej definicja może różnić się w zależności od tego, do jakich celów wykorzystujemy powierzchnię użytkową.  Jej definicja różni się i jej różną treść można odnaleźć m.in. w ustawie o:
– podatkach i opłatach lokalnych,
– podatku od spadków i darowizn,
– ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy.

Według tej pierwszej ustawy powierzchnia użytkowa jest powierzchnią mierzoną po wewnętrznej stronie ścian na wszystkich kondygnacjach. Do niej nie wliczają się klatki schodowe i szyby dźwigowe. W przypadku, gdy pomieszczenie lub jego część ma wysokość od 1,4 m do 2,2 m, do powierzchni użytkowej budynku zalicza się jego w 50%. W przypadku wysokości niższej niż 1,4 m powierzchnię tę pomija się w obliczaniu powierzchni użytkowej.

Jak obliczyć powierzchnię użytkowo-mieszkalną PUM?

W przypadku kiedy musimy dowiedzieć się, jaka jest powierzchnia użytkowa mieszkania lub domu, można samodzielnie przystąpić do liczenia. Można zmierzyć ściany lub posłużyć się planami. Ściany trzeba zmierzyć od wewnętrznej strony i obliczyć pola pomieszczeń. W przypadku, gdy pomieszczenia lub ich części mają wysokość pomiędzy 1,4 a 2,2 m, wówczas należy obliczyć ich powierzchnię o podzielić na pół. Otrzymany wynik dodać do PUM. Jeśli pomieszczenia mają wysokość niższą niż 1,4 m, nie musimy zawracać sobie nimi głowy. Można je całkowicie pominąć w liczeniu. Podobnie należy postąpić z klatkami schodowymi czy winą. Koniecznie trzeba pamiętać jednak także         o tym, aby dodać powierzchnię piwnic, garaży podziemnych, a nawet poddaszy, jeśli takie posiadamy.

Różnice między powierzchnią użytkową, całkowitą i powierzchnią zabudowy

W celu wskazania różnić pomiędzy powierzchnią zabudowy, całkowitą i powierzchnią użytkową, najlepiej jest przytoczyć ich podstawowe założenia. Na temat powierzchni użytkowej wiemy już wszystko. Powierzchnia całkowita jest łączną powierzchnią wszystkich kondygnacji mierzonych po obrysie zewnętrznym. Z kolei powierzchnia zabudowy jest powierzchnią całkowitą budynku, do której dodaje się także powierzchnie innych obiektów znajdujących się na tej samej działce. Różne rodzaje powierzchni używane są do różnych celów i oblicza się je w inny sposób.

Powierzchnia użytkowa a podatek od nieruchomości

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że powierzchnia użytkowa potrzebna jest nie tylko w celach budowlanych, ale także podatkowych. Stanowi ona podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Warto jednak pamiętać, że        w tym przypadku powinna być ona obliczana zgodnie z zapisami zawartymi w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Powierzchnia obliczona w taki sposób da gwarancję, że wysokość podatku została odpowiednio naliczona.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820