Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Podpis notarialnie poświadczony

Podpis notarialnie poświadczony

Podpis notarialnie poświadczony wymagany jest dla m.in. umów zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, umów zbycia przedsiębiorstwa. By móc uzyskać notarialne poświadczony podpis należy okazać notariuszowi dowód osobisty lub paszport, potwierdzający tożsamość osoby składającej podpis. Sam podpis zaś może być złożony w obecności notariusza, bądź też wcześniej. Rejent stosownie do tych okoliczności dokona odpowiedniej adnotacji i bądź to potwierdzi dokonanie podpisu w jego obecności, bądź odbierze oświadczenie o uznaniu własnoręczności swojego złożonego wcześniej podpisu (tzw. klauzula poświadczeniowa).

W praktyce poświadczony notarialne podpis stanowi opatrzoną pieczęcią adnotację u dołu dokumentu lub na osobnej kartce.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820