Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Odwrócona hipoteka

Odwrócona hipoteka

Odwrócona hipoteka – kredyt dla seniora

sprzedaż nieruchomości a wymagane formalności

Z definicji odwrócona hipoteka to rodzaj bankowego kredytu hipotecznego. Jej kluczowym założeniem jest to, że instytucja bankowa zobowiązuje się do systematycznego wypłacania klientowi pieniędzy w zamian za jego nieruchomość.

Odwrócona hipoteka jako usługa na rynku finansowym została wdrożona w oparciu o ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym z dnia 23 października 2014 roku. Zgodnie z jej zapisami, przez umowę odwróconego kredytu hipotecznego. Bank zobowiązuje się do oddania do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określonej sumy środków pieniężnych, których spłata nastąpi po jego śmierci.

W takim rozumieniu odwrócony kredyt hipoteczny działa odwrotnie względem tradycyjnego kredytu hipotecznego zaciąganego w celu zakupu nieruchomości. Odwrócona hipoteka to produkt finansowy skierowany przede wszystkim do osób starszych, będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości mieszkalnych. Kredyt to atrakcyjne rozwiązanie dla seniorów otrzymujących niskie świadczenia – emeryturę lub rentę, którym wypłacana co miesiąc kwota z hipoteki pozwala na znaczną poprawę jakości życia.

 

Odwrócona hipoteka – szanse i zagrożenia

Ile można dostać w ramach odwróconej hipoteki? Bank udzielający takiego kredytu dokonuje wyceny nieruchomości należącej do kredytobiorcy i na tej podstawie proponuje mu wysokość kredytu. Zwykle wynosi ona ok. połowę sumy wartości nieruchomości. Miesięczna kwota wypłacana w ramach umowy nie zawsze jest więc satysfakcjonująca dla właściciela mieszkania.

Bardzo często hipoteka odwrócona mylona jest z rentą dożywotnią. Choć oba produkty służą zapewnieniu większej stabilności finansowej, to zasady ich obowiązywania są zupełnie inne. Przede wszystkim, w przypadku renty dożywotniej, jak wskazuje jej nazwa, świadczenie wypłaca się do momentu śmierci. O tym, jak długo kredytobiorca odwróconej hipoteki może otrzymywać środki, decyduje bank na podstawie średniej przewidywanej długości życia. Wypłaty są więc realizowane jedynie przez ściśle określony czas.

Senior, który korzysta z renty dożywotniej, nie odpowiada za remonty w lokalu. Na korzystającym z odwróconej hipoteki spoczywa natomiast  obowiązek zdania nieruchomości w idealnym stanie. W przypadku renty prawo do nieruchomości przepisuje się na fundusz . Senior traci więc bezpowrotne prawa do własności. W związku z tym nie może sprzedać ani przekazać lokalu w testamencie.

Po śmierci kredytobiorcy, bank, który udzielił mu odwróconego kredytu hipotecznego, zawiadamia ewentualnych spadkobierców. Daje im 12 miesięcy na spłatę zobowiązania, które obejmuje wypłacone raty wraz z odsetkami. To z kolei może prowadzić do utraty mieszkania przez spadkobierców właściciela lokalu lub spłaty zobowiązania w przypadku chęci zachowania prawa do nieruchomości.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820