Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu – definicja

źródła finansowania nieruchomości komercyjnych

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, która weszła w życie 19 września 2020 r., wprowadziła istotną modyfikację w definicji „obszaru oddziaływania obiektu”. Zgodnie z wcześniejszymi zapisami, przez obszar oddziaływania obiektu należało rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

W nowym rozporządzeniu wykreślone zostało wyrażenie „w zagospodarowaniu”. Innymi słowy obecna definicja wskazuje, że za obszar oddziaływania obiektu uważa się teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego. Na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. To oznacza, że przy ustalaniu obszaru oddziaływania obiektu pod uwagę bierze się jedynie ograniczenia w zabudowie, a nie jak to było wcześniej, wszystkie ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

 

Obszar oddziaływania obiektu – jak wyznaczyć?

Wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu stanowi obligatoryjny element wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. W wyniku nowelizacji zawężeniu uległ krąg stron postępowania w sprawie uzyskania tego pozwolenia. Dlatego stronami postępowania są obecnie właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości sąsiednich, na których zabudowę może oddziaływać obiekt.

Zakres oddziaływania zawsze zależy od rodzaju obiektu. Za ustalenie jego obszaru oddziaływania  odpowiada projektant, wykonujący projekt budowlany. Określenie obszaru oddziaływania inwestycji polega na analizie wpływu budowli jako obiektu kubaturowego na sąsiadujące z nim działki.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820