Słownik terminów inwestycyjnych

Mieszkanie Plus

Co to jest program Mieszkanie Plus?

Mieszkanie Plus – na czym polega?

Mieszkanie Plus jest jednym z projektów Narodowego Programu Mieszkaniowego. Celem programu jest zwiększenie rynkowej liczby przystępnych cenowo mieszkań. Inwestycje w tym zakresie prowadzą w porozumieniu: samorządy, spółki Skarbu Państwa i prywatni inwestorzy. Finansowanie inwestycji odbywa się z wykorzystaniem funduszy Banku Gospodarstwa Krajowego.

Polski rząd dąży do wspierania rynku mieszkaniowego, realizując kolejne programy pomocowe. Pierwszym z nich był program Rodzina na swoim, pozwalający na uzyskanie preferencyjnego kredytu. Drugim – Mieszkanie dla młodych, który polegał na dopłacie państwa do wkładu własnego wymaganego przy kredycie hipotecznym. Następcą tego programu jest Mieszkanie Plus.

Do programu przystąpiło wiele miast, w tym Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Katowice, Gdynia, Szczecin, Łódź oraz mniejsze miejscowości z różnych regionów. W budowie są mieszkania w dwóch wariantach – w standardzie deweloperskim i wykończone „pod klucz”.

Equity crowdfunding w projekty deweloperskie - ile można zarobić?

Mieszkanie Plus – na jakich zasadach?

W obecnym kształcie program składa się z części rynkowej i części społecznej. Część rynkowa Mieszkania Plus skupia się na wynajmie lokali osobom z tzw. zdolnością czynszową, będącym w stanie regulować na bieżąco zobowiązania z tytułu czynszu po rynkowych stawkach.

Z kolei część społeczna stanowi zintegrowany program wsparcia społecznego budownictwa czynszowego, adresowany do osób o średnich i niskich dochodach. Udział biorą w nim środki z budżetu państwa, natomiast czynsz zostaje ograniczony do ustawowego limitu. By dołączyć do programu, należy spełnić dodatkowe warunki, przede wszystkim te dotyczące dochodu na członka rodziny.

Program oferuje jego beneficjentom:

  • mieszkania na wynajem,
  • mieszkanie na wynajem z opcją dojścia do własności.

Osoby uprawnione do udziału w programie, mogą skorzystać z niego na dwa sposoby. Pobierając dopłatę do czynszu wynajmowanego mieszkania lub wynajmując lokal z możliwością jego późniejszego wykupu. W drugim wypadku rata miesięczna najmu będzie odpowiednio wyższa.

Kwota dopłaty do czynszu, wyliczanego zgodnie ze stawką rynkową, zależy od liczby osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym i wynosi nawet 500 zł miesięcznie. Maksymalny okres dopłaty to 15 lat. Dochody mają podlegać corocznej weryfikacji – w przypadku przekroczenia limitu dojedzie do wstrzymania świadczenia.

Najem z dojściem do własności mieszkania to rozwiązanie w ramach którego po upływie określonego czasu (od 15 do 30 lat) i regularnym opłacaniu czynszu, mieszkanie staje się własnością najemcy. Do czynszu zostanie w tym przypadku doliczona rata za wykupienie mieszkania na poczet nakładów inwestycyjnych.

 

Dla kogo program Mieszkanie Plus?

Program ma charakter powszechny, co oznacza, że obejmuje swym zasięgiem wszystkie grupy społeczne. O przyznaniu mieszkań i najmie z dopłatą decydują samorządy. Istnieją jednak dwa kryteria, które należy spełnić w celu ubiegania się o udział w programie Mieszkanie Plus. Są nimi brak prawa własności lub współwłasności do mieszkania czy domu, jak też brak prawa do lokalu spółdzielczego oraz zdolność czynszowa. Nie przewidziano kryterium wieku czy stanu cywilnego uczestników programu.

Oznacza to, że program Mieszkanie Plus skierowany jest do osób o niskich, ale stabilnych dochodach, które nie klasyfikują się do otrzymania mieszkania od gminy. W szczególności ma on pomóc tym obywatelom, którzy z uwagi na trudności w pozyskaniu kredytu hipotecznego (brak zdolności kredytowej), nie mogą pozwolić sobie na zakup własnego mieszkania.

Priorytetowo w programie potraktowano rodziny wielodzietne, młode małżeństwa oraz seniorów. Program skierowany jest również do osób migrujących za pracą. W ich przypadku zwiększenie dostępności tanich mieszkań na wynajem ma działać motywująco do podjęcia zatrudnienia poza miejscem zamieszkania.

 

Gdzie składać wnioski o Mieszkanie Plus?

Wypełnione dokumenty należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta, właściwego dla miejsca realizacji inwestycji mieszkaniowej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy najmu lub umowy rezerwacyjnej i oświadczenia wskazane w ustawie. Dodatkowo informacje o liczbie domowników, dochodach za dany rok i przyznaniu  świadczenia 500+.

Przyjmowaniem i przetwarzaniem wniosków, a co za tym idzie – wydawaniem decyzji, zajmują się samorządy poszczególnych miast. Od ich indywidualnych ustaleń zależne są szczegółowe zasady obowiązujące przy kwalifikacji uczestników programu. Lista gmin, które uczestniczą w programie, znajduje się  w Biuletynie Informacji Publicznej Banku Gospodarstwa Krajowego. Szczegółowe informacje o programie znaleźć można również na rządowej stronie internetowej mieszkanieplus.gov.pl.

 

Co z programem Mieszkanie Plus?

Liczba mieszkań wybudowanych i będących w budowie wyniosła na koniec 2020 roku 26 182 lokale. Część rynkowa obejmuje 3224 mieszkania, a część społeczna 22 958 mieszkań. Zgodnie z rządowymi planami, w okresie 2019-2025 łączna liczba wyniesie 150 tys. lokali mieszkalnych.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820