Słownik terminów inwestycyjnych

Kubatura budynku

Kubatura budynku – definicja

Kubatura budynku to pojęcie powszechnie stosowane w budownictwie. Określa się nim pojemność (objętość) budynku, zarówno w wymiarze zewnętrznym (brutto), jak i wewnętrznym (netto). Obie wartości muszą znaleźć się w opisie projektu budynku.

Poprawne wyliczenie kubatury budynku pozwala precyzyjnie określić powierzchnię całkowitą jego wzniesienia. Wartość kubatury brutto jest odniesieniem przy wyliczaniu należnej kwoty podatkowej za nieruchomość. Obliczanie kubatury netto jest z kolei przydatne podczas szacowania kosztów związanych z ogrzewaniem budynku. Stanowi również podstawę sporządzania audytów energetycznych.

Kubatura budynku, to obok powierzchni użytkowej oraz powierzchni całkowitej, jedno z podstawowych wykorzystywanych w trakcie budowy każdego obiektu budowlanego. Ważne więc, by prawidłowo ją obliczyć.

kubatura budynku

Kubatura netto a kubatura brutto

Kubaturę budynku podaje się w metrach sześciennych. W budownictwie stosuje są dwa rodzaje kubatury budynku:

 • kubatura brutto – całkowita przestrzeń budynku, będąca sumą kubatur poszczególnych kondygnacji, która stanowi iloczyn powierzchni całkowitej (mierzonej po zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych) i wysokości danej kondygnacji brutto (liczonej od poziomu podłogi do poziomu stropu wraz z grubością izolacji cieplnej).
 • kubatura netto – całkowita powierzchnia użytkowa budynku, będąca kubaturą brutto pomniejszoną o kubaturę wydzielonych klatek schodowych (wind) oraz także kubaturę zewnętrznych części kondygnacji budynku, takich jak balkony, tarasy czy podcienie.

 

Jak liczyć kubaturę budynku?

Kubatura budynku obliczana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 roku. Wyliczenia są też regulowane normą PN-ISO 9836.

By poprawnie obliczyć kubaturę obiektu, należy zacząć od określenia objętości poszczególnych pomieszczeń znajdujących się w budynku. W tym celu należy wykorzystać wzór na objętość prostopadłościanu, będący iloczynem długości, szerokości i wysokości pomieszczenia.

Obliczanie pojemności domu jednorodzinnego może okazać się nie lada wyzwaniem. Kubaturę budynku wyliczyć można za pomocą internetowych kalkulatorów budowlanych.

 

 1. Kubatura brutto

Do obliczenia kubatury brutto niezbędna jest znajomość całkowitej powierzchni domu, mierzonej po obrysie ścian zewnętrznych. Pojemność budynku otrzymać można po jej pomnożeniu przez wysokość kondygnacji. W odróżnieniu do kubatury netto, wysokość nie jest mierzona jednak od podłogi do sufitu, ale obejmuje również grubość stropów.

Szacując wartość kubatury brutto budynku, pod uwagę należy wziąć:

 • przejścia, prześwity i przejazdy bramowe,
 • strychy nieużytkowe,
 • przykryte zewnętrzne elementy obiektu, jak ganek, loggia i weranda,
 • balkony i tarasy liczone do górnego poziomu balustrady.

W obliczeniach kubatury nie uwzględnia się natomiast:

 • ławy i stopy fundamentowe,
 • instalacje podziemne,
 • schody znajdujące się na zewnątrz budynku,
 • rampy i pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych,
 • osłony przewodów kominowych, attyki oraz inne elementy znajdujące się pod linią gzymsu i dachu.
 1. Kubatura netto

Kubaturę netto wylicza się poprzez pomnożenie powierzchni całkowitej poszczególnych kondygnacji przez ich wysokość Wysokość ta mierzona jest od poziomu wykończonej podłogi do stropu.

Kubatura netto obejmuje kondygnacje podziemne i wszystkie piętra. Nie obejmuje natomiast grubości murów zewnętrznych, ścian wewnętrznych, stropów. Do kubatury netto nie wlicza się też nieużytkowych poddaszy.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820