Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Kto to jest wynajmujący? 

Kto to jest wynajmujący? 

Umowa najmu zobowiązuje właściciela lokalu do oddać go w użytkowanie najemcy – na czas określony bądź nieoznaczony – za odpowiednie wynagrodzenie, którego wysokość określona jest w tejże umowie. W celu zabezpieczenia swoich praw, a także właściwego wywiązywania się z obowiązków, zarówno wynajmujący jak i najemca, powinni zapoznać się z przepisami regulującymi kwestię wynajmu.

Kto to jest wynajmujący?

Zanim zostaną omówione wybrane przepisy dotyczące wynajmu, warto na początku zdefiniować pojęcie osoby wynajmującej, jak i najemcy. Otóż, wynajmującym jest osoba, która posiada lokal do wynajęcia – jest jego właścicielem.  Natomiast najemca to osoba, która najmuje dany lokal od wynajmującego za określone (w umowie najmu) korzyści materiale, odprowadzane na jego rzecz.
Zarówno wynajmujący jak i najemca mają swoje prawa oraz obowiązki. I tak, do podstawowych obowiązków wynajmującego należą:
• udostępnienie lokalu w takim stanie jak przewiduje to umowa;
• dbanie o należyty stan i porządek wszystkich wspólnych pomieszczeń w budynku oraz w jego otoczeniu, np. sprzątanie klatki schodowej;
• dokonywanie wszelkich niezbędnych napraw – jeśli powstały one z winy najemcy, wówczas to on ponosi koszty;
• zapewnienie prawidłowego działania wszelkich instalacji w budynku, czyli prądu, gazu, wody itd. Wiąże się to z konieczność dokonywania okresowych przeglądów tychże instalacji oraz wszystkich urządzeń.
Ponadto wyjmujący zobowiązany jest do odprowadzania podatku z tytułu wynajmu lokalu, nawet jeśli wynajem ma charakter okazjonalny.
Natomiast najemca zobowiązany jest do:
• terminowego uiszczania opłaty za czynsz w wysokości zawartej w umowie (w tym również opłat za media czy na fundusz remontowy);
• użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób określony w umowie;
• przestrzegania zasad porządku domowego, a zatem dbania o należyty stan oraz czystość lokalu, a także jego wyposażenia.

O czym powinien pamiętać wynajmujący?

Przede wszystkim o tym, że lokator ma swoje prawa, które są zapisane w ustawie o ochronie praw lokatorów – absolutnie należy się z nimi zapoznać.
Poza tym, wynajmujący ma prawo do ustanowienia kaucji, w odpowiedniej dla siebie wysokości. Przy czym nie może ona przekroczyć wartości dwunastu stawek czynszu za daną nieruchomość. Kaucja to bardzo dobre zabezpieczenie wynajmującego np. przed ewentualnymi zniszczeniami. Nie zawsze jednak kaucja jest zwracana. Kiedy zatem wynajmujący może nie oddać kaucji? Najczęściej wtedy, gdy dochodzi do uszkodzenia wyposażenia lokalu bądź nawet samej nieruchomości, a także gdy najemca zalega z zapłaceniem czynszu lub opłat licznikowych.

Co w sytuacji, gdy najemca nie chce się wyprowadzić?

Po pierwsze, należy wypowiedzieć umowę. Po drugie, złożyć sprawę do sądu. Niekiedy wynajmujący decyduje się na zabranie kluczy do mieszkania czy wymianę zamków. Należy jednak pamiętać, że tego typu działania nie są zgodne z prawem, a co za tym idzie, najemca może wytoczyć przeciwko właścicielowi proces.
Kredyt deweloperski co to jest ?

Kredyt deweloperski jest produktem skierowanym stricte dla branży budowlanej. Pod wieloma względami przypomina dobrze znany na rynku kredyt hipoteczny, choć opiewa...

Catchment area – co to jest?

Catchment area – definicja i znaczenie Catchment area, zwany po polsku obszarem oddziaływania, dostarcza ważnych dla sprzedawców detalicznych, jak i większych obiektów...

IKE - co to jest ?

IKE - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, dzięki któremu możesz oszczędzać pieniądze na prywatną emeryturę....

Rękojmia dewelopera - co to jest ?

Podczas odbioru mieszkania od dewelopera, może wystąpić sytuacja, w której nie zauważymy, że występują pewne wady i usterki. Czy oznacza to,...

Rachunek powierniczy - co to jest ?

Rachunek powierniczy to produkt bankowy o szczególnym znaczeniu i specyfikacji, a jego głównym celem jest ochrona praw oraz pieniędzy osób dokonujących...

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - co to jest ?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą ochrony wierzytelności umowy. Jest ona przeniesieniem własności określonego składnika majątku na wierzyciela. W umowie tej znajduje...

Rękojmia - co to jest ?

Polskie prawo chroni nabywców przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Niezależnie od tego, czy sprzedawcą jest firma, czy też osoba prywatna. Jednym z...

Lokal użytkowy - co to jest ?

Kupowanie lokali użytkowych na wynajem przynosi wyższą stopę zwrotu niż inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe. W związku z tym warto dowiedzieć się czym...

Termin wykupu obligacji - co to jest?

Obligacja, czyli papier wartościowy emitowany w serii to rodzaj pożyczki, w której emitent jest pożyczkobiorcą a obligatariusz pożyczkodawcą. To swoiste dłużne...

Działka ewidencyjna - co to jest?

Decydując się na kupno działki, domu, jego budowę lub po prostu na podzielenie posiadanych gruntów, każdy spotka się z pojęciem działki...

Stopa procentowa - co to jest?

Stopa procentowa to pojęcie funkcjonujące w świecie bankowości i finansów, które najczęściej odnosi się do produktów pożyczkowych oraz depozytowych, ale także...

Rynek Forex - co to jest?

Współcześnie domy maklerskie starają się zachęcić niewielkich inwestorów do gry na rynku Forex. Możliwość uzyskania wyjątkowo wysokiego przychodu w krótkim czasie...

Fundusz private equity - co to jest?

Pomimo braku odpowiednich uregulowań prawnych mali inwestorzy zyskują rosnącą ilość okazji do intratnych inwestycji. Jedną z nich są inwestycje w spółki...

REIT - co to jest?

Od lat Polacy zachęcani są do bezpośrednich inwestycji w rynek nieruchomości. Kupno nieruchomości mieszkaniowej, komercyjnej, czy też gruntowej i udostępnianie jej...

Zaliczka - co to jest?

Zaliczka to pewna kwota pieniędzy, która zostaje wniesiona przez jedną ze stron. Najczęściej dotyczy to umowy przedwstępnej, która jest wstępem do...

Zadatek - co to jest?

Zadatek to wpłata pewnej sumy pieniędzy podczas zawarcia umowy w celu zabezpieczenia przed jej zerwaniem. Stanowi on także formę odszkodowania za...

Księga wieczysta - co to jest?

Najprostsza definicja księgi wieczystej to zbiór dokumentów, który pozwala na poznanie stanu prawnego konkretnej nieruchomości. Innymi słowy, zawarte w niej informacje...

Halving - co to jest?

Halving jest to powszechnie stosowany model ekonomiczny w zarządzaniu wieloma kryptowalutami. Polega na tym, że gdy ilość kryptowalut krążących w sieci...

Obligacja kuponowa - co to jest?

Obligacje, które można wykupić po wartości nominalnej nazywane, są obligacjami kuponowymi. Najprościej można to wytłumaczyć, że obligacja kuponowa przynosi inwestorowi dochód...

Platforma crowdfundingu - co to jest?

W celu właściwego zrozumienia czym są platformy do crowdfundingu, warto najpierw skupić się na definicji platformy internetowej. To nic innego jak...

Fractional ownership - co to jest?

Współczesna światowa gospodarka ze względu na zachodzące zmiany społeczne i ekonomiczne stopniowo przekształca się w tzw. gospodarkę/ekonomię współpracy (ang. sharing economy),...

Crowdinvesting - co to jest?

Crowdinvesting (zwany też crowdfundingiem udziałowym)  - system finansowania społecznościowego startup-ów i projektów deweloperskich oraz inwestowania w te przedsięwzięcia na internetowej platformie...

Sharing economy - co to jest?

Sharing economy w języku polskim pojęcie to tłumaczone jest jako ekonomia współdzielenia. To nic innego jak model ekonomiczny polegający na dzieleniu...

Stablecoin - co to jest?

Stablecoin jest kryptowalutą, która nie jest podatna na wahania kursu lub jej zmienność cenowa jest minimalna. Stablecoiny poprawiają bezpieczeństwo inwestowania w...

Stagflacja - co to jest?

Wielu konsumentów, ale też osoby kręgu ekspertów zastanawiają się, czy Polska nie wchodzi w fazę stagflacji. Jest to zjawisko bezpośrednio związane...

Grupowe inwestowanie w nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości jest znaną od dawna formą lokowania pieniędzy. Od kilku lat rosnącą popularnością cieszy się również tak zwany crowdfunding...

Kryptowaluta - co to jest?

Co to jest kryptowaluta? Pod pojęciem "kryptowaluty", kryje się innowacyjna forma "wirtualnej monety" w rozproszonym systemie księgowym, za powstaniem którego stoi zaawansowana...

Fundusz nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości to jeden z najlepszych sposobów na pomnożenie kapitału. Od dawna wiadomo, że w dłuższej perspektywie czasu bardzo dużą...

Obligacje korporacyjne - co to jest?

Rynek obligacji to nie tylko obligacje skarbowe. Te, na których można zarobić znacznie więcej, nazywa się obligacjami korporacyjnymi. Obligacje korporacyjne, inaczej...

ETF - co to jest ?

ETF to skrót od angielskiego pojęcia exchange-traded fund, oznaczającego produkt inwestycyjny zarządzany pasywnie. W Polsce cieszy się rosnącą popularnością. Fundusz indeksowy...

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820