Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Kto to jest wynajmujący? 

Kto to jest wynajmujący? 

Umowa najmu zobowiązuje właściciela lokalu do oddać go w użytkowanie najemcy – na czas określony bądź nieoznaczony – za odpowiednie wynagrodzenie, którego wysokość określona jest w tejże umowie. W celu zabezpieczenia swoich praw, a także właściwego wywiązywania się z obowiązków, zarówno wynajmujący jak i najemca, powinni zapoznać się z przepisami regulującymi kwestię wynajmu.

Kto to jest wynajmujący?

Zanim zostaną omówione wybrane przepisy dotyczące wynajmu, warto na początku zdefiniować pojęcie osoby wynajmującej, jak i najemcy. Otóż, wynajmującym jest osoba, która posiada lokal do wynajęcia – jest jego właścicielem.  Natomiast najemca to osoba, która najmuje dany lokal od wynajmującego za określone (w umowie najmu) korzyści materiale, odprowadzane na jego rzecz.
Zarówno wynajmujący jak i najemca mają swoje prawa oraz obowiązki. I tak, do podstawowych obowiązków wynajmującego należą:
• udostępnienie lokalu w takim stanie jak przewiduje to umowa;
• dbanie o należyty stan i porządek wszystkich wspólnych pomieszczeń w budynku oraz w jego otoczeniu, np. sprzątanie klatki schodowej;
• dokonywanie wszelkich niezbędnych napraw – jeśli powstały one z winy najemcy, wówczas to on ponosi koszty;
• zapewnienie prawidłowego działania wszelkich instalacji w budynku, czyli prądu, gazu, wody itd. Wiąże się to z konieczność dokonywania okresowych przeglądów tychże instalacji oraz wszystkich urządzeń.
Ponadto wyjmujący zobowiązany jest do odprowadzania podatku z tytułu wynajmu lokalu, nawet jeśli wynajem ma charakter okazjonalny.
Natomiast najemca zobowiązany jest do:
• terminowego uiszczania opłaty za czynsz w wysokości zawartej w umowie (w tym również opłat za media czy na fundusz remontowy);
• użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób określony w umowie;
• przestrzegania zasad porządku domowego, a zatem dbania o należyty stan oraz czystość lokalu, a także jego wyposażenia.

O czym powinien pamiętać wynajmujący?

Przede wszystkim o tym, że lokator ma swoje prawa, które są zapisane w ustawie o ochronie praw lokatorów – absolutnie należy się z nimi zapoznać.
Poza tym, wynajmujący ma prawo do ustanowienia kaucji, w odpowiedniej dla siebie wysokości. Przy czym nie może ona przekroczyć wartości dwunastu stawek czynszu za daną nieruchomość. Kaucja to bardzo dobre zabezpieczenie wynajmującego np. przed ewentualnymi zniszczeniami. Nie zawsze jednak kaucja jest zwracana. Kiedy zatem wynajmujący może nie oddać kaucji? Najczęściej wtedy, gdy dochodzi do uszkodzenia wyposażenia lokalu bądź nawet samej nieruchomości, a także gdy najemca zalega z zapłaceniem czynszu lub opłat licznikowych.

Co w sytuacji, gdy najemca nie chce się wyprowadzić?

Po pierwsze, należy wypowiedzieć umowę. Po drugie, złożyć sprawę do sądu. Niekiedy wynajmujący decyduje się na zabranie kluczy do mieszkania czy wymianę zamków. Należy jednak pamiętać, że tego typu działania nie są zgodne z prawem, a co za tym idzie, najemca może wytoczyć przeciwko właścicielowi proces.
Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820