Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Kto to jest - doradca inwestycyjny ?

Kto to jest – doradca inwestycyjny ?

Certyfikowany doradca inwestycyjny to osoba fizyczna, figurująca na oficjalnej liście doradców na stronie rządowej Komisji Nadzoru Finansowego. Wpis do rankingu KNF można uzyskać po spełnieniu czterech kryteriów: trzeba posiadać pełnię zdolności do czynności prawnych, nie można mieć ograniczonych praw publicznych, nie można posiadać prawomocnego wyroku ws. przestępstw skarbowych i gospodarczych oraz należy zaliczyć egzamin realizowany przez KNF. Ponadto warto spełniać szereg warunków psychologicznych, predysponujących do pełnienia tego zawodu.

Doradca inwestycyjny – kto to jest ?

Do realizowania zawodu doradcy wymagana jest specjalistyczna licencja doradcy lub zrealizowany, trzy-etapowy kurs. Jego przydatność potwierdza egzamin zawodowy na doradcę inwestycyjnego. Co robi doradca inwestycyjny? Zakres odpowiedzialności osoby wykonującej ten zawód jest bardzo szeroki. Doradca dokonuje bowiem analizy potrzeb konsumentów oraz dostosowuje odpowiednie narzędzia do indywidualnych potrzeb klienta. Szeroka gama obowiązków doradcy związana jest także z procesami zarządzania, m.in. portfelami instrumentów finansowych klienta czy ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Prywatny doradca realizuje także zadania doradcze dla klientów, w celu obrotu przedsiębiorstwami czy ustanowienia pełnoprawnej strategii działania w firmie. Dla kogo zawód doradcy jest odpowiedni? Osoba, która chciałaby pełnić obowiązki doradcy musi charakteryzować się dużą odpornością na stres. Wymagana jest także nienaganna kultura osobista, umiejętność sprawnej pracy i duża samodzielność w realizowaniu zadań.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820