Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Komisja Nadzoru Finansowego to instytucja, która jakiś czas temu przejęła obowiązki Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Jej podstawowym zadaniem jest kontrola nad prawidłowym działaniem rynków finansowych w kraju, które wykonywane jest przy pomocy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Co to jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)?

Należy przede wszystkim sprecyzować, że obszar działania KNF to:

  • sektor bankowy,
  • rynki kapitałowe,
  • rynek nieruchomości,
  • instytucje związane z obrotem pieniądzem elektronicznym,
  • rynek ubezpieczeniowy i emerytalny,
  • wszystkie instytucje działające w obszarze usług płatniczych.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, kiedy komisja podejrzewa daną instytucję o popełnienie przestępstwa, informacja ta jest upubliczniana. Jest to tzw. lista ostrzeżeń publicznych KNF. Lista i inne komunikaty KNF publikowane są na oficjalnej stronie komisji pod adresem https://bip.knf.gov.pl/. Oprócz wspomnianych komunikatów KNF na swoich stronach publikuje również rekomendacje i wytyczne dla instytucji, nad którymi sprawuje kontrolę. Są to przede wszystkim opisy dobrych praktyk, które gwarantują zgodność działań tych instytucji z obowiązującym w Polsce prawem. Dla poszczególnych rynków KNF stosuje się osobne narzędzia, takie jak na przykład:

  • rejestr krótkiej sprzedaży,
  • rejestr agentów i brokerów (rejestr pośredników ubezpieczeniowych),
  • detaliczne informacje, które również umieszczane są na stronach komisji.

Skład i najważniejsze zadania KNF

W skład komisji wchodzą: przewodniczący i dwóch jego zastępców. Dodatkowo przedstawiciele wybranych instytucji, tacy jak członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, którego wskazuje prezes NBP. Poza tym przedstawiciele prezydenta, premiera i ministrów, przedstawiciele prezesa UOKiK i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Do zadań KNF należy podejmowanie prawnych działań, których skutkiem ma być prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego. Również wspieranie jego rozwoju, a także stworzenie przestrzeni dla polubownego rozwiązywania sporów i konfliktów pomiędzy uczestnikami tego rynku.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820