Słownik terminów inwestycyjnych

Kodeks cywilny

Kodeks Cywilny jest dokumentem prawnym regulującym stosunki prawne zarówno pomiędzy osobami prawnymi, jak i osobami fizycznymi. Zakres przypisów zawartych w KC jest bardzo szeroki i dotyczy wielu dziedzin życia obywateli. Dlatego też warto zapoznać się bliżej z tym dokumentem i dowiedzieć się więcej na jego temat.

Co to jest Kodeks Cywilny?

Kodeks Cywilny jest po prostu ustawą uchwaloną przez sejm. Jeżeli dobrze zrozumieć, czym jest Kodeks Cywilny, najlepszym sposobem, by dowiedzieć się więcej na jego temat, jest zapoznanie się z tym, jakich gałęzi prawa i stosunków prawnym dotyczą poszczególne działy KC. W skrócie zawiera je spis treści i należą do nich:

– “Część ogólna” – księga pierwsza ,
– “Własność i inne prawa rzeczowe” – księga druga,
– “Zobowiązania” – księga trzecia,
– “Spadki” – księga czwarta.

Wszystkie wymienione księgi dzielą się potem na tytuły, a te kolejno na działy i rozdziały.
Każdy podmiot chcący dobrze zrozumieć przepisy zawarte w KC powinien wiedzieć, że jego nadrzędną zasadą jest równorzędność wszystkich podmiotów względem siebie. Oznacza to, że żaden podmiot w prawie cywilnym nie jest nadrzędny innemu podmiotowi. W przypadku, gdy nie wiemy gdzie kupić KC, najlepiej jest go poszukać na stronach instytucji państwowych. Można go pobrać w formacie pdf, by w każdej chwili mieć go pod ręką. W razie potrzeby pilnej porady w kwestii zawartej w KC można zajrzeć także na portal Gofin.pl.

Kwestie regulowane przez Kodeks cywilny

W KC regulowane są kwestie z zakresu prawa cywilnego. Odnosi się on zatem do prawa handlowego, rodzinnego i handlowego. Reguluje on także takie kwestie jak prawo spadkowe. Dzięki przepisom w nim zawartym można dowiedzieć się, jak są dziedziczone nieruchomości, aktywa, pasywa itp. Jeżeli interesuje nas najem lokalu albo wręcz przeciwnie wypowiedzenie umowy najmu, także warto zajrzeć do Kodeksu Cywilnego. Pozwoli to dowiedzieć się, jakie są prawa i obowiązki wynajmującego. KC odnosi się także do takich kwestii jak współwłasność, zobowiązania wynikające z czynności prawnych itp.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820