Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Granica prawna nieruchomości

Granica prawna nieruchomości

Co to jest granica prawna nieruchomości?

Zgodnie z definicją, granica prawna nieruchomości to ustalona i wymierzona granica, dla której został stworzony operat techniczny. Dodatkowo operat taki musi być bezwarunkowo złożony do zasobu geodezyjno-kartograficznego. W odniesieniu do granic prawnych nieruchomości muszą istnieć także prawomocne decyzje administracyjne bądź ostateczne orzeczenia sądowe. Innymi słowy, granicę prawną nieruchomości wyznacza linia, która jednoznacznie określa, dokąd sięga prawo własności, wieczystego użytkowania czy też władania.

Temat ewidencji granic nieruchomości gruntowych jest obecnie bardzo często poruszany. W obliczu wzrastającej wartości działek rolnych, jak i tych przeznaczonych pod zabudowę problem określenia zasięgu praw dla konkretnych nieruchomości nabiera priorytetowego znaczenia. Kwestia wytyczenia granic prawnych nieruchomości dotyczy przede wszystkim terenów rozgraniczanych w latach 50. XX wieku, gdyż ówczesne pomiary nie cechowały się zbytnią dokładnością. Ważną rolę w ustaleniu właściwego przebiegu granic ewidencyjnych mają czynności geodezyjno-prawne takie jak:

– podziały nieruchomości,

– rozgraniczenia nieruchomości,

– podziały i scalenia nieruchomości,

– scalenia oraz wymiany gruntów,

– wywłaszczenia nieruchomości.

 

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820