Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Generalny wykonawca

Generalny wykonawca

Jest to podmiot, który z pomocą współpracujących z nim podwykonawców – podejmuje się i odpowiada za wykonanie wszystkich robót budowlanych, jakie muszą zostać wykonane, aby ukończyć budowlę zaplanowanych obiektów wchodzących w skład inwestycji. Odpowiada przed inwestorami za kompleksowe wywiązywanie się z warunków umowy o roboty budowlane. Odpowiedzialny jest za zawieranie umów z podwykonawcami, koordynację działań oraz kompletne, terminowe i należyte pod wzgledem jakości wykonanie wszystkich robót przez podwykonawców

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820