Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Fundusz remontowy

Fundusz remontowy

Fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej – podstawa prawna

Czy opłaca się kupić mieszkanie od dewelopera na wynajem? Analiza głównych miast

Fundusz remontowy to wspólne środki gromadzone przez właścicieli mieszkań w danym budynku, w którym to funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa. Właściciel lokalu ma obowiązek ponoszenia wydatków związanych z jego utrzymaniem oraz uczestniczenia w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej.

Środki z funduszu remontowego mogą być przeznaczone wyłącznie na remonty nieruchomości w częściach wspólnych. Dotyczy to takich prac, jak remont dachu, termomodernizacja budynku czy wymiana okien i drzwi na klatce schodowej. Możliwa jest też wymiana instalacji – wodnej, gazowej, elektrycznej i kanalizacyjnej.

 

Stawki funduszu remontowego – w małej i dużej wspólnocie

Wysokość wpłat na fundusz remontowy na dany okres określa uchwała wspólnoty mieszkaniowej. Kwota ta zależna jest od wielkości udziału w nieruchomości oraz stawki jednostkowej zł/m2. Z uwagi na gromadzenie niewielki kwot, w małych wspólnotach (do trzech lokali) rzadko funkcjonuje fundusz remontowy. Wszelkie remonty finansuje się za pomocą kredytów. Duża wspólnota mieszkaniowa może natomiast utworzyć fundusz w oparciu o roczny plan gospodarczy.

Fundusz remontowy we wspólnocie mieszkaniowej wchodzi w skład obowiązkowej zaliczki na pokrycie kosztów zarządu, płatnej z góry do 10. dnia każdego miesiąca. Jego koszty ponosi właściciel nieruchomości. W przypadku najmu lokalu może on jednak uwzględnić wysokość składek w czynszu.

W przypadku sprzedaży lokalu przez właściciela, wniesione przez niego środki na fundusz remontowy nie podlegają zwrotowi. Zwrot ten możliwy jest w sytuacji rozwiązania funduszu remontowego oraz przy nadwyżce środków na określony cel.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820