Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Facility management

Facility management

Co to jest facility management?

Termin „facility management”, czyli zarządzanie obiektami został wymyślony w latach 60. XX wieku przez absolwenta IBM i założyciela Electronic Data Systems, Rossa Perota. Odnosił się on wówczas do sieciowego zarządzania systemami informatycznymi, jednak wkrótce został rozszerzony także i o inne elementy zarządzania przestrzenią komercyjną.

Stowarzyszenie IFMA (z ang. International Facility Management Association) definiuje facility management jako „profesjonalną działalność, której zadaniem jest sprawowanie szeroko pojętej opieki nad budynkiem, a w szczególności obniżenie kosztów jego utrzymania, podnoszenie jakości oferowanych w nim usług oraz zachowanie, a nawet podnoszenie jego wartości rynkowej”. Można więc stwierdzić, że facility management jako interdyscyplinarna funkcja biznesowa ma na celu koordynację popytu i podaży obiektów i usług w organizacjach publicznych i prywatnych.

Projekt budowlany

Główne obszary wspierane przez facility management

Zarządzanie obiektami dzieli się na dwa obszary:

  • przestrzeń i infrastruktura (hard FM) – w tym kontekście FM odnosi się do fizycznego środowiska danej nieruchomości z naciskiem na przestrzeń roboczą i infrastrukturę budowlaną, w tym wsparcie już na etapie planowania i projektowania nieruchomości, miejsc pracy, organizacji najmu i dalszego użytkowania budynku, jego wyposażenia i konserwacji,
  • osób i organizacji (soft FM) – w tym zakresie facility management dotyczy ludzi oraz organizacji i wiąże się również z psychologią pracy (catering, sprzątanie, HR, księgowość, marketing obiektu).

Dlaczego facility management jest ważne w zarządzaniu obiektami?

Aby ludzie mogli jak najlepiej wykonywać swoją pracę i czuć się zaangażowani w swoje otoczenie, muszą przebywać w bezpiecznych budynkach, ergonomicznych, zrównoważonych. Takich, które ułatwiają im codzienne życie oraz wykonywanie obowiązków. Facility management, czyli zarządzanie obiektami, ma wpływ na wszystko, co otacza ludzi w obiektach i na ich terenie ‒ miejsce, w którym pracują, mieszkają, bawią się i uczą. Przyczynia się do wzrostu zysków, wpływając na krótko- i długoterminową wartość nieruchomości, budynków i ich wyposażenia. Facility manager dąży bowiem do optymalizacji przestrzeni, efektywnego prowadzenia projektów kapitałowych, jak najlepszego zarządzania energią, dba o konserwację budynku, czuwa nad przepływami finansowymi przy jednoczesnym zwracaniu uwagi na czynnik ludzki.

 

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820