Słownik terminów inwestycyjnych

Dom pasywny

Dom pasywny – co to znaczy?

dom pasywny

Dom pasywny to budynek mieszkalny, w którym dzięki zastosowaniu rozmaitych rozwiązań technologicznych, zminimalizowane zostało zapotrzebowanie na energię. Aby dom mógł być nazwany domem pasywnym, niezbędne jest spełnienie pewnych kryteriów. Kluczowym z nich jest zapotrzebowanie na energię do celów grzewczych. Standardowo kształtuje się ono na poziomie niższym od 15 kWh/(m²/rok). Z kolei zapotrzebowanie na tak zwaną energię pierwotną (konieczną do ogrzewania, przygotowywania ciepłej wody i działania urządzeń domowych) powinno wynosić do 120 kWh (m²/rok). Domy pasywne mają przy tym za zadanie odzyskiwać maksymalne ilości energii pochodzącej biernie z natury. W tym słońca wpadającego przez okna, aby wykorzystać ją do ogrzewania budynku i tym samym ograniczyć zapotrzebowanie na energię.

Idea budownictwa pasywnego narodziła się w Niemczech, gdzie już na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku przedstawiono wymagania co do parametrów technicznych, jakie powinny spełniać domy uznane za pasywne. Promowaniem budownictwa pasywnego i nadawaniem certyfikatów budynkom w różnych krajach zajął się Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt.

Dom pasywny, z zasady ograniczający straty pozyskiwanej energii, podlega licznym restrykcjom projektowym. Szczególne znaczenie ma odpowiednia lokalizacja. Dom tego typu należy zbudować na niezacienionej działce, kierując go w stronę południa. Nie bez znaczenia jest też bryła budynku. Powinna ona być maksymalnie zwarta i prosta, pozbawiona przegród zewnętrznych, które doprowadzają do ucieczki ciepła z budynku. Ważna jest też odpowiednio gruba izolacja budynku. Dzięki niej jest on dobrze chroniony przed ucieczką ciepła. Z uwagi na szczelną termoizolację, w budownictwie pasywnym niemal konieczna staje się instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Zapewnia ona dobrą jakość powietrza i jego właściwą wymianę. Konieczne jest również szczelne zamontowanie okien niskoemisyjnych i wyeliminowanie mostków termicznych.

Dom pasywny a energooszczędny

Domy pasywne często myli się z domami energooszczędnymi (wysokoenergetycznymi), które zużywają stosunkowo mało energii na cele grzewcze. W uproszczeniu, każdy dom pasywny jest domem energooszczędnym, jednak nie każdy dom energooszczędny jest pasywny.

Różnic pomiędzy tymi dwoma typami domów jest kilka. Przede wszystkim, zapotrzebowanie domu energooszczędnego na energię jest wyższe niż przypadku budynku pasywnego i wynosi do maksymalnie 30 kWh/(m²/rok). Budynek pasywny, co odróżnia go od domu energooszczędnego, nie potrzebuje klasycznej instalacji grzewczej złożonej z grzejników, instalacji rozprowadzającej czynnik grzewczy i źródła ciepła. Źródłem ciepła jest energia słoneczna. To oznacza spore oszczędności nie tylko wynikające z mniejszego zapotrzebowania na energię, ale i związane z brakiem konieczności wykonania specjalnych instalacji.

Bungalow co to jest

Dom pasywny – cena projektu

Koszt budowy domu pasywnego jest z uwagi na zastosowane technologie wyższy od standardowego budownictwa. Jednak inwestycja zwraca się w przyszłości dzięki niższym rachunkom. Zgodnie z szacunkami, obecny koszt inwestycji w dom pasywny wynosi od 10 do 20% więcej w porównaniu ze zwykłą technologią budowy. Inwestorzy, którzy zdecydują się na budowę domu pasywnego, mogą ubiegać się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820