Słownik terminów inwestycyjnych

Datio in solutum

Co to jest datio in solutum?

Datio in solutum (z łac. świadczenie w miejsce wykonania) jest to forma zobowiązania regulowana prawnie (dokładnie art. 453 kodeksu cywilnego). Datio in solutum polega na wygaśnięciu istniejącego zobowiązania przez zrealizowanie innego świadczenia niż to, które wynika bezpośrednio z dotychczasowego stosunku obligacyjnego. Zapis wspomnianego artykułu k.c. stanowi, że „jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa. Jednakże gdy przedmiot świadczenia ma wady, dłużnik obowiązany jest do rękojmi według przepisów o rękojmi przy sprzedaży”.

Przykładowo, jeśli wierzyciel pożyczył dłużnikowi kwotę w wysokości 10 tys. zł i dłużnik z pewnych przyczyn nie jest w stanie spłacać zobowiązania w dotychczasowej formie, datio in solutum pozwala na zmianę spłaty zobowiązania. Za zgodą wierzyciela dłużnik w zaistniałej sytuacji może przenieść na niego własność rzeczy ruchomej, tym samym uwalniając się z obowiązku spłaty długu w postaci pieniężnej.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820