Słownik terminów inwestycyjnych

Data pewna

Data pewna – definicja

list intencyjny

Data pewna to szczególna forma czynności prawnej. W prawie cywilnym polega ona na urzędowym poświadczeniu dnia, w jakim to dokonano czynności prawnej. Pojęcie to reguluje art. 81 Kodeksu cywilnego. Dotyczy ona również osób nieuczestniczących przy dokonywaniu danej czynności prawnej.

Obowiązek zachowania daty pewnej może być wymagany przez umowę bądź wynikać z przepisu prawa. W przypadku, gdy przepisy prawa wskazują na wymóg istnienia daty pewnej, a forma taka nie została zachowana, to dokonana czynność prawna uznawana jest za nieważną.

Czynność prawna ma datę pewną w przypadku:

  • stwierdzenia dokonania czynności w jakimkolwiek dokumencie urzędowym – od daty dokumentu urzędowego,
  • umieszczenia na obejmującym czynność dokumencie jakiejkolwiek wzmianki przez organ państwowy, organ jednostki samorządu terytorialnego albo przez notariusza – od daty wzmianki,
  • opatrzenia kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu dokumentu w postaci elektronicznej – od daty opatrzenia.

Datą pewną stanowi również data podpisu na dokumencie osoby, która zmarła. Za datę pewną uważa się w tym przypadku datę śmierci tej osoby.

 

Data pewna w umowie najmu i dzierżawy

Celem sporządzenia umowy z datą pewną jest wykazanie, że strony dokonały czynności prawnej najpóźniej w określonej dacie. Jest to forma zabezpieczenia przed antydatowaniem umów.

Nabywca rzeczy oddanej pod najem lub dzierżawę nie ma prawa do wypowiedzenia umowy najmu lub dzierżawy zawartej na czas określony. Dotyczy to sytuacji, gdy daną umowę zawarto w formie pisemnej i z datą pewną.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820