Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Czynsz wywoławczy

Czynsz wywoławczy

Czynsz wywoławczy – definicja

Czynsz wywoławczy to specyficzny rodzaj czynszu, który prezentowany jest w pierwszych (tzw. wyjściowych) ofertach najmu przez właściciela. Stawkę czynszu podaje się w PLN za metr kwadratowy miesięcznie.

Podczas ustalania czynszów za dzierżawę na cele rolne nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, stosuje się wywoławczy czynsz dzierżawny. Jego poziom określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 01.08.2016 r. Poziom czynszu ustala się w drodze przetargu ofert pisemnych lub przetargu ustnego (licytacyjnego). Stawki czynszu dzierżawnego wyraża się w takim przypadku jako równowartość pieniężną liczby w dt (decytonach) pszenicy za hektar.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820