Słownik terminów inwestycyjnych

Czynsz umowny

Co to jest czynsz umowny?

Czynsz umowny – definicja i zastosowanie

Czynsz jest to świadczenie w postaci systematycznej zapłaty, należne z określonego tytułu. Może to być przykładowo najem czy dzierżawa. Opłata ta pobierana jest przez właściciela bądź też zarządcę danej nieruchomości od osoby, która z kolei określoną nieruchomość najmuje lub dzierżawi. Czynsz można go więc określić jako wynagrodzenie.

Definicja pojęcia czynsz umowny (z ang. contract rent) oznacza w praktyce faktyczny poziom dochodu, jaki wynika z umowy pomiędzy stronami najmu. Jego wysokość plasuje się na różnym poziomie i w rzeczywistości wynika z ustaleń dokonanych pomiędzy stronami. Jak obliczyć czynsz umowny? Czynsz umowny może być równy bądź też różny od poziomu rynkowego.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820