Słownik terminów inwestycyjnych

Czynsz efektywny

Co to jest czynsz efektywny?

Czynsz efektywny – definicja

Czynsz efektywny, zamiennie nazywany faktycznym lub wywoławczym, rozumiany jest jako czynsz bazowy pomniejszony. Uwzględnia on przewidziane przez właściciela zwolnienia z opłat czynszowych za wynajmowaną nieruchomość (tzw. rent free). Takie zabieg ma na celu zachęcić poszukujących nieruchomości do ich wynajmu. Pojęcie czynszu efektywnego występuje w ofertach jako element negocjacji warunków umowy najmu.

Innymi słowy czynsz efektywny stanowi w praktyce średnią miesięczną wysokość czynszu za mkw. wynajętej powierzchni, jaką najemcy przyjdzie zapłacić przez cały okres trwania umowy. W efekcie zastosowania takiej formy zachęty finansowej czynsz efektywny jest niższy od czynszu bazowego, określanego mianem nominalnego lub podstawowego. To wyjściowa stawka czynszu wyrażana w przeliczeniu na metr kwadratowy proponowanej powierzchni.

Jak obliczyć czynsz efektywny? W tym celu należy pomnożyć kwotę czynszu bazowego netto przez liczbę miesięcy trwania umowy (bez miesięcy rabatowych). Natomiast otrzymany wynik należy podzielić przez całkowitą liczbę miesięcy trwania umowy.

 

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820