Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Części składowe nieruchomości

Części składowe nieruchomości

Czym są części składowe nieruchomości?

Definicja części składowych nieruchomości

Częściami składowymi danej nieruchomości w rozumieniu Kodeksu cywilnego są posadowione na gruncie i trwale z nim związane:

  • budynki,
  • urządzenia,
  • rośliny i drzewa od chwili zasadzenia,
  • prawa związane z własnością nieruchomości.

Innymi słowy, części składowe nieruchomości mają silną więź przestrzenną i funkcjonalną z danym gruntem. Podzielają przy tym los prawny nieruchomości gruntowej – nie mogą być zatem odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.

Częściami składowymi nieruchomości nie są natomiast:

  • tymczasowe obiekty budowlane,
  • urządzenia do odprowadzania lub doprowadzania: wody, pary, gazu, prądu elektrycznego,
  • inne urządzenia podobne, wchodzące w skład przedsiębiorstwa lub zakładu,
  • woda płynąca, która tworzy całość z gruntami nimi pokrytą.

Mianem części składowej nieruchomości gruntowej określana się wszystkie elementy, których nie można odłączyć od niej bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości gruntu, lub przedmiotu odłączonego.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820