Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Czek potwierdzony

Czek potwierdzony

Co to jest czek potwierdzony?

Czek potwierdzony w obrocie gospodarczym

Czek potwierdzony to odmiana czeku rozrachunkowego. Jest to dyspozycja wystawcy czeku, której udziela on trasatowi (bankowi). Działanie to ma na celu obciążenie rachunku wystawcy kwotą, zgodną z wartością czeku. Jednocześnie dochodzi w tej sytuacji do przelania odpowiedniej sumy środków na rachunek posiadacza czeku. Zasady księgowania czeków w obrocie gospodarczym regulują zapisy ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe.

W przypadku czeku potwierdzonego, trasat na wniosek wystawcy czeku, może ten czek potwierdzić. Rezerwując tym samym na jego rachunku bankowym odpowiednią kwotę na pokrycie tego czeku do chwili jego realizacji. Oprócz rozrachunkowych czeków potwierdzonych wskazać można również czeki gwarantowane – zawierające gwarancję zapłaty czeku przez bank oraz czeki niepotwierdzone.

Czek potwierdzony to jeden ze sposobów zabezpieczania stron transakcji sprzedaży mieszkania. Zarówno kupujący, jak i sprzedający nie mogą wypłacić środków przed dopełnieniem wszelkich formalności u notariusza. Realizacja czeku możliwa jest dopiero po spełnieniu określonych warunków, w tym przedstawienia wypisu aktu notarialnego umowy sprzedaży.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820