Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Zadatek - co to jest?

Zadatek – co to jest?

Zadatek to wpłata pewnej sumy pieniędzy podczas zawarcia umowy w celu zabezpieczenia przed jej zerwaniem. Stanowi on także formę odszkodowania za rozwiązanie umowy. Zadatek kiedy powinien być wpłacany? Mianowicie wtedy, gdy obie strony zdecydują się na zawarcie umowy.

Cechy zadatku

Podczas wręczania zadatku istotne jest to, żeby dokonać tego w chwili podpisania umowy. Jeżeli przedmiot umowy nie zostanie wykonany, wtedy zadatek, zostaje zatrzymany lub zwrócony. Zależy to oczywiście od tego, która ze stron zerwała umowę.

Zatrzymać zadatek może podmiot, który otrzymał go od drugiej strony umowy, a ta się z niej nie wywiązała. Natomiast jeżeli to podmiot otrzymujący zadatek nie wywiąże się z umowy wtedy zobowiązany, jest oddać jego podwójną wartość.

Zadatek kiedy przepada?

Jeśli osoba, która dokonała przedpłaty w formie zadatku, odstąpi od umowy, traci wpłacone pieniądze. Tutaj kluczowym elementem dotyczącym zwrotu bądź zatrzymania zadatku jest spisanie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.

Istnieje pewien wyjątek, jeżeli chodzi o roszczenia co do zadatku w sytuacji niewykonania umowy. Należy go zwrócić, jeśli:
– strony zgodnie podjęły decyzję o rozwiązaniu umowy,
– umowa została rozwiązana jednak żadne ze stron nie, ponosi za to odpowiedzialności,
– obie strony przyczyniły się do niewykonania podmiotu umowy.

Kiedy zadatek staje się zaliczką ?

Zadatek chroni obie strony przed rozwiązaniem, a jego głównym celem jest doprowadzenie do podpisania ostatecznej umowy pomiędzy zainteresowanymi. Jeżeli umowa ta dojdzie do skutku i zostanie zrealizowana wtedy wpłacony zadatek, staje się zaliczką. Dzieje się tak, ponieważ kwota ulega zaliczeniu i staje się sumą, do której należy dopłacić resztę pieniędzy.

W przypadku kupna mieszkania wpłata zadatku powoduje, że zarówno kupujący, jak i sprzedający będą dążyli do tego, by transakcję tą zrealizować. Zadatek mieszkanie to dobry sposób na to, jeśli osoba zainteresowana kupnem jest pewna, że chce nabyć tę nieruchomość, a potrzebuje nieco więcej czasu załatwienie reszty spraw.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820