Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Co to jest wartość dodana?

Co to jest wartość dodana?

Niezależnie, czy zaglądaliśmy do klasyków liberalnej myśli ekonomicznej, czy być może usłyszeliśmy o wartości dodanej, gdy zetknęliśmy się z fundamentami filozofii marksistowskiej – jest to zjawisko, które odgrywa bardzo ważną rolę we współczesnej gospodarce. Przy czym makroekonomia nie jest tu jedynym wyznacznikiem, bowiem wartość dodana pojawia się już w wymiarze mikroekonomicznym, a także w sferach niemierzalnych ekonomicznie, jak chociażby edukacja.

Co to jest wartość dodana?

Najpopularniejsza, wręcz klasyczna, definicja głosi, iż wartością dodaną są wszystkie te elementy, które można ewaluować (uwartościowić), a które otrzymaliśmy jako efekt określonej działalności produkcyjnej, usługowej po odjęciu koniecznych nakładów. Ekonomia klasyczna twierdzi, iż wartość dodana pojawia się jako swoisty „naddatek” do wartości produktu gotowego, a przejawia się w jego cenie. To proces produkcji ma tu być decydujący, zainwestowane weń środki oraz innowacyjna wiedza. Wtedy, po odjęciu kosztów od przychodu ze sprzedaży otrzymujemy dodatkową wartość, uwidocznioną w cenie wyższej, niż na poprzednich etapach produkcji.

Marksizm natomiast, źródło wartości dodanej upatruje w pracy i stąd marksiści uważali, że dopiero wkład pracy ludzkiej, a nie tylko goła wartość rynkowa wytworu, decyduje o kumulowaniu dodatkowej wartości.

Jak obliczyć wartość dodaną w wymiarze makro?

Makroekonomia podkreśla, że wartością dodaną w wymiarze PKB, na poszczególnych etapach produkcji danego dobra, jest to suma wartości, które każdy z producentów lub usługodawców pośrednich, w swoisty sposób – „dołożył” do wartości (i jednocześnie do ceny) tego przetwarzanego dobra. Wartością dodaną nie jest tu cena, którą każdy z nich otrzymuje za swój produkt!

Dobrym przykładem jest tu produkcja mebla drewnianego. Dostawca drewna, właściciel tartaku i producent mebla po kolei dodają do swych kosztów cenę poprzednika oraz koszty produkcji pośredniej. W efekcie drewno, okleina, okucia metalowe, które osobno mogły kosztować, np. po 50 zł, a dla klienta mają wartość rynkową, dajmy na to 200 zł.

Wartość dodana w copywritingu czy edukacji

Jak możemy się spodziewać są branże, w których wartość dodaną niełatwo jest w sposób liczbowy, pieniężny uchwycić. Taka jest niemalże cała sfera edukacyjna, gdzie wieloletni nakład pracy pedagogów szczebli niższych (jak szkoły podstawowe, licea, technika) czy poziomu akademickiego, nie jest możliwy do sprecyzowania za pomocą wartości pieniężnych. Niemniej doskonale wiemy, iż samo przekazywanie wiedzy jak i innowacyjność w sferze naukowej, przekładają się potem na większą produkcyjność czy też ogólnie efektywność gospodarek narodowych.

Owa wiedza rozwijająca się na podglebiu edukacji oraz wyrosła na naukowych osiągnięciach pokoleń wcześniejszych, to synonim wartości dodanej. Podobnie trudno uchwytna jest wartość dodana w przetwarzanych treściach w sieci. Odbiorcy tekstów copywriterskich oczekują nowej jakości, nowej wiedzy, którą każdy piszący jest w stanie dołożyć od siebie jako swoistą wartość dodaną. Wartość dodana nie jest więc wyłącznie ekonomiczna w swym wyrazie.

Nowa wartość w poszczególnych elementach w logistyce

Definicja klasyczna czy wręcz potocznie rozumiana, mówi nam przede wszystkim o wartości dodanej w produkcji. Niemniej z wartością dodatkową możemy spotkać się także w usługach, np. w logistyce. Jest to wtedy wartość, która objawi się w różnicy pomiędzy ceną danej usługi z łańcucha logistycznego, np. transportu lub magazynowania, a nakładami pracy i środków, niezbędnych do przemieszczenia towaru z miejsca składowania do odbiorcy.

Catchment area – co to jest?

Catchment area – definicja i znaczenie Catchment area, zwany po polsku obszarem oddziaływania, dostarcza ważnych dla sprzedawców detalicznych, jak i większych obiektów...

IKE - co to jest ?

IKE - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, dzięki któremu możesz oszczędzać pieniądze na prywatną emeryturę....

Rękojmia dewelopera - co to jest ?

Podczas odbioru mieszkania od dewelopera, może wystąpić sytuacja, w której nie zauważymy, że występują pewne wady i usterki. Czy oznacza to,...

Rachunek powierniczy - co to jest ?

Rachunek powierniczy to produkt bankowy o szczególnym znaczeniu i specyfikacji, a jego głównym celem jest ochrona praw oraz pieniędzy osób dokonujących...

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - co to jest ?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą ochrony wierzytelności umowy. Jest ona przeniesieniem własności określonego składnika majątku na wierzyciela. W umowie tej znajduje...

Rękojmia - co to jest ?

Polskie prawo chroni nabywców przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Niezależnie od tego, czy sprzedawcą jest firma, czy też osoba prywatna. Jednym z...

Lokal użytkowy - co to jest ?

Kupowanie lokali użytkowych na wynajem przynosi wyższą stopę zwrotu niż inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe. W związku z tym warto dowiedzieć się czym...

Termin wykupu obligacji - co to jest?

Obligacja, czyli papier wartościowy emitowany w serii to rodzaj pożyczki, w której emitent jest pożyczkobiorcą a obligatariusz pożyczkodawcą. To swoiste dłużne...

Działka ewidencyjna - co to jest?

Decydując się na kupno działki, domu, jego budowę lub po prostu na podzielenie posiadanych gruntów, każdy spotka się z pojęciem działki...

Stopa procentowa - co to jest?

Stopa procentowa to pojęcie funkcjonujące w świecie bankowości i finansów, które najczęściej odnosi się do produktów pożyczkowych oraz depozytowych, ale także...

Rynek Forex - co to jest?

Współcześnie domy maklerskie starają się zachęcić niewielkich inwestorów do gry na rynku Forex. Możliwość uzyskania wyjątkowo wysokiego przychodu w krótkim czasie...

Fundusz private equity - co to jest?

Pomimo braku odpowiednich uregulowań prawnych mali inwestorzy zyskują rosnącą ilość okazji do intratnych inwestycji. Jedną z nich są inwestycje w spółki...

REIT - co to jest?

Od lat Polacy zachęcani są do bezpośrednich inwestycji w rynek nieruchomości. Kupno nieruchomości mieszkaniowej, komercyjnej, czy też gruntowej i udostępnianie jej...

Zaliczka - co to jest?

Zaliczka to pewna kwota pieniędzy, która zostaje wniesiona przez jedną ze stron. Najczęściej dotyczy to umowy przedwstępnej, która jest wstępem do...

Zadatek - co to jest?

Zadatek to wpłata pewnej sumy pieniędzy podczas zawarcia umowy w celu zabezpieczenia przed jej zerwaniem. Stanowi on także formę odszkodowania za...

Księga wieczysta - co to jest?

Najprostsza definicja księgi wieczystej to zbiór dokumentów, który pozwala na poznanie stanu prawnego konkretnej nieruchomości. Innymi słowy, zawarte w niej informacje...

Halving - co to jest?

Halving jest to powszechnie stosowany model ekonomiczny w zarządzaniu wieloma kryptowalutami. Polega na tym, że gdy ilość kryptowalut krążących w sieci...

Obligacja kuponowa - co to jest?

Obligacje, które można wykupić po wartości nominalnej nazywane, są obligacjami kuponowymi. Najprościej można to wytłumaczyć, że obligacja kuponowa przynosi inwestorowi dochód...

Platforma crowdfundingu - co to jest?

W celu właściwego zrozumienia czym są platformy do crowdfundingu, warto najpierw skupić się na definicji platformy internetowej. To nic innego jak...

Fractional ownership - co to jest?

Współczesna światowa gospodarka ze względu na zachodzące zmiany społeczne i ekonomiczne stopniowo przekształca się w tzw. gospodarkę/ekonomię współpracy (ang. sharing economy),...

Crowdinvesting - co to jest?

Crowdinvesting (zwany też crowdfundingiem udziałowym)  - system finansowania społecznościowego startup-ów i projektów deweloperskich oraz inwestowania w te przedsięwzięcia na internetowej platformie...

Sharing economy - co to jest?

Sharing economy w języku polskim pojęcie to tłumaczone jest jako ekonomia współdzielenia. To nic innego jak model ekonomiczny polegający na dzieleniu...

Stablecoin - co to jest?

Stablecoin jest kryptowalutą, która nie jest podatna na wahania kursu lub jej zmienność cenowa jest minimalna. Stablecoiny poprawiają bezpieczeństwo inwestowania w...

Stagflacja - co to jest?

Wielu konsumentów, ale też osoby kręgu ekspertów zastanawiają się, czy Polska nie wchodzi w fazę stagflacji. Jest to zjawisko bezpośrednio związane...

Grupowe inwestowanie w nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości jest znaną od dawna formą lokowania pieniędzy. Od kilku lat rosnącą popularnością cieszy się również tak zwany crowdfunding...

Kryptowaluta - co to jest?

Co to jest kryptowaluta? Pod pojęciem "kryptowaluty", kryje się innowacyjna forma "wirtualnej monety" w rozproszonym systemie księgowym, za powstaniem którego stoi zaawansowana...

Fundusz nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości to jeden z najlepszych sposobów na pomnożenie kapitału. Od dawna wiadomo, że w dłuższej perspektywie czasu bardzo dużą...

Obligacje korporacyjne - co to jest?

Rynek obligacji to nie tylko obligacje skarbowe. Te, na których można zarobić znacznie więcej, nazywa się obligacjami korporacyjnymi. Obligacje korporacyjne, inaczej...

ETF - co to jest ?

ETF to skrót od angielskiego pojęcia exchange-traded fund, oznaczającego produkt inwestycyjny zarządzany pasywnie. W Polsce cieszy się rosnącą popularnością. Fundusz indeksowy...

Analiza fundamentalna - co to jest?

Mając do czynienia z rynkiem kapitałowym, czy nawet interesując się sytuacją spółki lub jej wyceną, warto wiedzieć, czym jest analiza fundamentalna. Co...

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820