Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Rękojmia - co to jest ?

Rękojmia – co to jest ?

Polskie prawo chroni nabywców przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Niezależnie od tego, czy sprzedawcą jest firma, czy też osoba prywatna. Jednym z najważniejszych przepisów chroniących kupującego jest art. 556 kodeksu cywilnego tworzący tzw. rękojmię.

Co to jest rękojmia?

Jest to nic innego jak odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne towaru, którą ponosi sprzedawca względem odbiorcy. Wynika ona z mocy prawa i obejmuje każdego sprzedawcę. Innymi słowy, podmiot sprzedający towar jest zawsze odpowiedzialny za jego wady! Nie zależnie od tego, czy oferuje on artykuły spożywcze, sprzęt elektroniczny, czy też nieruchomości.

Należy podkreślić, że na mocy rękojmi kupujący może domagać się swoich praw jedynie w stosunku do sprzedawcy! Nie ma znaczenia to, czy jest on osobą prywatną, czy też firmą. Przepisy te nie mają jednak wpływu na importera, czy też producenta towaru. Ich odpowiedzialność za wadę produktu jest uregulowana innymi przepisami i jest znana jako gwarancja. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, kupujący może:

– odstąpić od umowy,
– ubiegać się o obniżenie ceny,
– ubiegać się o dostarczenie towaru wolnego od wad,
– ubiegać się o usunięcie wady.

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Oczywiście rękojmia z mocy prawa ma również zastosowanie na rynku nieruchomości. Jak wynika z przepisów w art.5 ustawy o księgach wieczystych i hipotece rozbieżności pomiędzy zapisami w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym działają (w określonych sytuacjach) na korzyść nabywcy. W praktyce oznacza to, że kupujący może mieć pewność przejęci prawa własności do nieruchomości, nawet w sytuacji, gdy sprzedawca nie był jej rzeczywistym właścicielem, ale jego prawa potwierdzały zapisy w księdze wieczystej.

Innymi słowy, rękojmia ksiąg wieczystych pozwala ominąć naczelną zasadę chroniącą prawo własności, jaką jest zakaz przenoszenia na drugą osobę więcej praw, niż się posiada. Rękojmia nie działa jednak automatycznie. Żeby zasada rękojmi obowiązywała nabywca nie może być świadomy wad nieruchomości, musi działać w dobrej wierze oraz nie może mieć możliwości łatwego dowiedzenia się o istniejących wadach. Dodatkowo istnieje szereg sytuacji, które wyłączają rękojmię wiary publicznej. Zasada ta nie działa m.in. przeciwko:

– prawu dożywocia,
– służebnościom ustanowionym na podstawie decyzji właściwego
organu administracji państwowej,
– służebnościom przesyłu.

Rękojmia a gwarancja różnice

Istnieje szereg różnic między rękojmią a gwarancją. Przede wszystkim rękojmia odnosi się do sprzedawcy i istnieje ona z mocy prawa. Z kolei gwarancja obejmuje producenta lub importera i nie jest ona dobrowolna. Rękojmia zgodnie z prawem działa przez 2 lata. W przypadku gwarancji termin jej obowiązywania jest uzależniony od producenta. Dodatkowo to, jakich działań może oczekiwać kupujący od producenta, jest uzależnione od zapisów gwarancji, a nie przepisów prawa.

Najczęściej producent pozwala na:

– naprawdę towaru,
– wymianę towaru,
– obniżenie ceny.

Kiedy kupujący nie może skorzystać z rękojmi za wady

Istnieje szereg sytuacji, w których nabywca nie ma prawa powoływać się na rękojmię. Przede wszystkim nie ma takiej możliwości, jeżeli kupujący był świadom wszystkich wad nabywanego towaru. Nie jest to jednak jedyna sytuacja. Dodatkowo każdy nabywca jest zobowiązany o poinformowaniu sprzedawcy o wadzie fizycznej w określonych terminach. Osoba prywatna, która wykryła wadę, musi to zrobić do jednego miesiąca od jej wykrycia.

Z kolei w przypadku przedsiębiorców sytuacja jest bardziej dynamiczna. Nabywca musi natychmiastowo poinformować sprzedawcę, aby nie stracić prawa do rękojmi. Dodatkowo zaleca się, aby informowanie sprzedawcy przyjęło formę pisemną. Będzie to kluczowy dowód w przypadku niechęci sprzedawcy do wywiązania się z ciążącego na nim obowiązku.

Kredyt deweloperski co to jest ?

Kredyt deweloperski jest produktem skierowanym stricte dla branży budowlanej. Pod wieloma względami przypomina dobrze znany na rynku kredyt hipoteczny, choć opiewa...

Catchment area – co to jest?

Catchment area – definicja i znaczenie Catchment area, zwany po polsku obszarem oddziaływania, dostarcza ważnych dla sprzedawców detalicznych, jak i większych obiektów...

IKE - co to jest ?

IKE - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, dzięki któremu możesz oszczędzać pieniądze na prywatną emeryturę....

Rękojmia dewelopera - co to jest ?

Podczas odbioru mieszkania od dewelopera, może wystąpić sytuacja, w której nie zauważymy, że występują pewne wady i usterki. Czy oznacza to,...

Rachunek powierniczy - co to jest ?

Rachunek powierniczy to produkt bankowy o szczególnym znaczeniu i specyfikacji, a jego głównym celem jest ochrona praw oraz pieniędzy osób dokonujących...

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - co to jest ?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą ochrony wierzytelności umowy. Jest ona przeniesieniem własności określonego składnika majątku na wierzyciela. W umowie tej znajduje...

Rękojmia - co to jest ?

Polskie prawo chroni nabywców przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Niezależnie od tego, czy sprzedawcą jest firma, czy też osoba prywatna. Jednym z...

Lokal użytkowy - co to jest ?

Kupowanie lokali użytkowych na wynajem przynosi wyższą stopę zwrotu niż inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe. W związku z tym warto dowiedzieć się czym...

Termin wykupu obligacji - co to jest?

Obligacja, czyli papier wartościowy emitowany w serii to rodzaj pożyczki, w której emitent jest pożyczkobiorcą a obligatariusz pożyczkodawcą. To swoiste dłużne...

Działka ewidencyjna - co to jest?

Decydując się na kupno działki, domu, jego budowę lub po prostu na podzielenie posiadanych gruntów, każdy spotka się z pojęciem działki...

Stopa procentowa - co to jest?

Stopa procentowa to pojęcie funkcjonujące w świecie bankowości i finansów, które najczęściej odnosi się do produktów pożyczkowych oraz depozytowych, ale także...

Rynek Forex - co to jest?

Współcześnie domy maklerskie starają się zachęcić niewielkich inwestorów do gry na rynku Forex. Możliwość uzyskania wyjątkowo wysokiego przychodu w krótkim czasie...

Fundusz private equity - co to jest?

Pomimo braku odpowiednich uregulowań prawnych mali inwestorzy zyskują rosnącą ilość okazji do intratnych inwestycji. Jedną z nich są inwestycje w spółki...

REIT - co to jest?

Od lat Polacy zachęcani są do bezpośrednich inwestycji w rynek nieruchomości. Kupno nieruchomości mieszkaniowej, komercyjnej, czy też gruntowej i udostępnianie jej...

Zaliczka - co to jest?

Zaliczka to pewna kwota pieniędzy, która zostaje wniesiona przez jedną ze stron. Najczęściej dotyczy to umowy przedwstępnej, która jest wstępem do...

Zadatek - co to jest?

Zadatek to wpłata pewnej sumy pieniędzy podczas zawarcia umowy w celu zabezpieczenia przed jej zerwaniem. Stanowi on także formę odszkodowania za...

Księga wieczysta - co to jest?

Najprostsza definicja księgi wieczystej to zbiór dokumentów, który pozwala na poznanie stanu prawnego konkretnej nieruchomości. Innymi słowy, zawarte w niej informacje...

Halving - co to jest?

Halving jest to powszechnie stosowany model ekonomiczny w zarządzaniu wieloma kryptowalutami. Polega na tym, że gdy ilość kryptowalut krążących w sieci...

Obligacja kuponowa - co to jest?

Obligacje, które można wykupić po wartości nominalnej nazywane, są obligacjami kuponowymi. Najprościej można to wytłumaczyć, że obligacja kuponowa przynosi inwestorowi dochód...

Platforma crowdfundingu - co to jest?

W celu właściwego zrozumienia czym są platformy do crowdfundingu, warto najpierw skupić się na definicji platformy internetowej. To nic innego jak...

Fractional ownership - co to jest?

Współczesna światowa gospodarka ze względu na zachodzące zmiany społeczne i ekonomiczne stopniowo przekształca się w tzw. gospodarkę/ekonomię współpracy (ang. sharing economy),...

Crowdinvesting - co to jest?

Crowdinvesting (zwany też crowdfundingiem udziałowym)  - system finansowania społecznościowego startup-ów i projektów deweloperskich oraz inwestowania w te przedsięwzięcia na internetowej platformie...

Sharing economy - co to jest?

Sharing economy w języku polskim pojęcie to tłumaczone jest jako ekonomia współdzielenia. To nic innego jak model ekonomiczny polegający na dzieleniu...

Stablecoin - co to jest?

Stablecoin jest kryptowalutą, która nie jest podatna na wahania kursu lub jej zmienność cenowa jest minimalna. Stablecoiny poprawiają bezpieczeństwo inwestowania w...

Stagflacja - co to jest?

Wielu konsumentów, ale też osoby kręgu ekspertów zastanawiają się, czy Polska nie wchodzi w fazę stagflacji. Jest to zjawisko bezpośrednio związane...

Grupowe inwestowanie w nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości jest znaną od dawna formą lokowania pieniędzy. Od kilku lat rosnącą popularnością cieszy się również tak zwany crowdfunding...

Kryptowaluta - co to jest?

Co to jest kryptowaluta? Pod pojęciem "kryptowaluty", kryje się innowacyjna forma "wirtualnej monety" w rozproszonym systemie księgowym, za powstaniem którego stoi zaawansowana...

Fundusz nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości to jeden z najlepszych sposobów na pomnożenie kapitału. Od dawna wiadomo, że w dłuższej perspektywie czasu bardzo dużą...

Obligacje korporacyjne - co to jest?

Rynek obligacji to nie tylko obligacje skarbowe. Te, na których można zarobić znacznie więcej, nazywa się obligacjami korporacyjnymi. Obligacje korporacyjne, inaczej...

ETF - co to jest ?

ETF to skrót od angielskiego pojęcia exchange-traded fund, oznaczającego produkt inwestycyjny zarządzany pasywnie. W Polsce cieszy się rosnącą popularnością. Fundusz indeksowy...

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820