Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Rachunek powierniczy - co to jest ?

Rachunek powierniczy – co to jest ?

Rachunek powierniczy to produkt bankowy o szczególnym znaczeniu i specyfikacji, a jego głównym celem jest ochrona praw oraz pieniędzy osób dokonujących zakupu domu lub mieszkania w budowie. Obowiązek prowadzenia przez dewelopera rachunku powierniczego nakłada na niego ustawa deweloperska z 2011 roku i dotyczy on nie tylko domów i mieszkań, ale również lokali użytkowych. W praktyce rachunek powierniczy działa w ten sposób, iż klienci kupujący od dewelopera lokum, wpłacają pieniądze na poczet inwestycji na rachunek powierniczy wskazany w umowie. W przypadku natomiast ogłoszenia przez niego upadłości lub nie wywiązania się z warunków umowy, klienci otrzymają pełną kwotę wpłaconych pieniędzy zgromadzonych na tym właśnie rachunku. Należy również pamiętać, iż zaksięgowane na rachunku powierniczym środki objęte są restrykcjami ze strony banku. Deweloper może je wykorzystać na budowę lub wykończenie lokalu, jednak pieniądze może on podjąć jedynie wówczas, gdy prace budowlane będą przebiegały zgodnie z harmonogramem, a inwestycja będzie osiągać kolejne etapy.
Zadaniem banku jest więc kontrolowanie podejmowania z konta i wydatkowania środków, pełniąc rolę gwaranta chroniącego interesy klienta.

Czym się różni otwarty rachunek powierniczy od zamkniętego

Możemy wyróżnić dwa rodzaje rachunków powierniczych. Pierwszy z nich to rachunek powierniczy otwarty, który charakteryzuje się tym, iż bank pełni kontrolę nad przebiegiem inwestycji, a deweloper otrzymuje z niego środki tylko w przypadku, gdy udokumentuje on zakończenie danego etapu budowy zgodnie z harmonogramem, na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy. Wpis ten musi zostać następnie potwierdzony przez przedstawiciela banku, który posiada określone uprawnienia budowlane.

Rachunek powierniczy otwarty może być objęty dodatkową gwarancją bankową lub ubezpieczeniową. W pierwszym przypadku klient ma zapewniony natychmiastowy zwrot środków zgromadzonych na rachunku w momencie ogłoszenia przez dewelopera upadłości lub odstąpienia od umowy, z pominięciem walki o pieniądze na drodze sądowej. Z kolei gwarancja ubezpieczeniowa jest opcją tańszą, lecz gwarantem nie jest bank, a zakład ubezpieczeniowy, na którym spoczywa wypłata środku w momencie niepowodzenia inwestycji.

Drugi rodzaj rachunku, czyli rachunek powierniczy zamknięty polega na tym, iż pieniądze na nim zgromadzone zostaną wypłacone deweloperowi przez bank dopiero po ukończeniu inwestycji i zawarciu umowy sprzedaży.
Różnica pomiędzy tymi dwoma typami rachunków polega na formie wypłaty środków w ręce dewelopera.

Co bezpieczniejsze otwarty czy zamknięty?

Biorąc pod uwagę kwestie związane z ochroną interesów klientów, zamknięty rachunek daje większe bezpieczeństwo, gdyż cała pula pieniędzy chroniona jest aż do momentu finalizacji transakcji i przekazania klientowi lokalu na własność. Z punktu widzenia klienta większe bezpieczeństwo zapewnia mu rachunek powierniczy zamknięty, natomiast biorąc pod uwagę interesy dewelopera, korzystniejsza jest dla niego opcja rachunku powierniczego zamkniętego.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820