Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Przewłaszczenie na zabezpieczenie - co to jest ?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie – co to jest ?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą ochrony wierzytelności umowy. Jest ona przeniesieniem własności określonego składnika majątku na wierzyciela. W umowie tej znajduje się również zezwolenie na konieczność zaspokojenia się wierzyciela z rzeczy, której własność została przekazana, w przypadku gdy zobowiązanie nie zostanie spełnione przez dłużnika. Ważny jest jednak fakt, że osoba zadłużona nadal posiada prawo do użytkowania danego przedmiotu.

Czy możliwe jest przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości jest możliwe, jednak należy liczyć się z ograniczeniami większymi niż w przypadku rzeczy ruchomych, możliwość ta istnieje jednak tylko w przypadku, gdy bezwarunkowo przenosi ona własność nieruchomości na wierzyciela.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie może być w tym przypadku połączone z określeniem możliwości korzystania z nieruchomości przez dłużnika oraz ograniczeniem tej możliwości przez właściciela. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że aby po spłacie zadłużenia własność nieruchomości powróciła do dłużnika, należy zawrzeć odpowiednią umowę przenoszącą z powrotem to prawo.

Inaczej ma się sytuacja w przypadku przywłaszczenia mienia ruchomego takiego jak samochód. Najkorzystniejsze jest przewlaszczenie warunkowe, dzięki któremu, dopóki spłacamy raty kredytu, dopóki bank nie widnieje w dowodzie rejestracyjnym jako współwłaściciel pojazdu.

Nieruchomość jako przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie

Przewłaszczenie na zabezpieczenie w przypadku nieruchomości jest możliwe jedynie w formie aktu notarialnego. Wierzyciel natomiast powinien złożyć dodatkowe oświadczenie woli, w którym zawarte będzie całkowite przeniesienie własności na dłużnika w momencie spłaty całości zadłużenia. W sytuacji, w której dłużnik nie wywiązuje się z obowiązku spłaty zadłużenia w ustalonym terminie, wierzyciel ma prawo zaspokojenia się z przedmiotu przywłaszczonego na zabezpieczenie i to bez postępowania egzekucyjnego.

Kiedy stwierdzana jest nieważność umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie?

Zgodnie z przepisem art. 3871 Kodeksu cywilnego, który wszedł w życie 30 maja 2020 roku, istnieje możliwość uznania przewłaszczenia na zabezpieczenie nieważnym. Zmiana ta zaistniała w związku z działaniami osłonowymi związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2.

W związku, z czym przewłaszczenie na zabezpieczenie uznaje się za nieważne, w przypadku gdy osoba fizyczna przeniosła własność nieruchomości, która służy jej do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, celem zabezpieczenia roszczeń, które wynikają z tej lub innej umowy, ale nie są związane z działalnością zarobkową tej osoby. Jednak umowa musi spełniać jeden z poniższych warunków:
– nieruchomość ma wyższą wartość, niż suma roszczeń powiększonych o maksymalne odsetki za opóźnienie w spłacie za okres maksymalnie 2 lat,
– w umowie nie została oznaczona wartość roszczeń,
– przed zawarciem umowy nie została wykonana wycena wartości rynkowej nieruchomości przez uprawnionego do tego biegłego rzeczoznawcę.

Podjęcie inicjatywy ustawodawczej było umotywowane ujemną oceną moralną tego typu przywłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie. Według zasad współżycia społecznego nie można ze swojego prawa czynić użytku, który jest sprzeczny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, które mają znaczenie dla każdego obywatela.

Catchment area – co to jest?

Catchment area – definicja i znaczenie Catchment area, zwany po polsku obszarem oddziaływania, dostarcza ważnych dla sprzedawców detalicznych, jak i większych obiektów...

IKE - co to jest ?

IKE - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, dzięki któremu możesz oszczędzać pieniądze na prywatną emeryturę....

Rękojmia dewelopera - co to jest ?

Podczas odbioru mieszkania od dewelopera, może wystąpić sytuacja, w której nie zauważymy, że występują pewne wady i usterki. Czy oznacza to,...

Rachunek powierniczy - co to jest ?

Rachunek powierniczy to produkt bankowy o szczególnym znaczeniu i specyfikacji, a jego głównym celem jest ochrona praw oraz pieniędzy osób dokonujących...

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - co to jest ?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą ochrony wierzytelności umowy. Jest ona przeniesieniem własności określonego składnika majątku na wierzyciela. W umowie tej znajduje...

Rękojmia - co to jest ?

Polskie prawo chroni nabywców przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Niezależnie od tego, czy sprzedawcą jest firma, czy też osoba prywatna. Jednym z...

Lokal użytkowy - co to jest ?

Kupowanie lokali użytkowych na wynajem przynosi wyższą stopę zwrotu niż inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe. W związku z tym warto dowiedzieć się czym...

Termin wykupu obligacji - co to jest?

Obligacja, czyli papier wartościowy emitowany w serii to rodzaj pożyczki, w której emitent jest pożyczkobiorcą a obligatariusz pożyczkodawcą. To swoiste dłużne...

Działka ewidencyjna - co to jest?

Decydując się na kupno działki, domu, jego budowę lub po prostu na podzielenie posiadanych gruntów, każdy spotka się z pojęciem działki...

Stopa procentowa - co to jest?

Stopa procentowa to pojęcie funkcjonujące w świecie bankowości i finansów, które najczęściej odnosi się do produktów pożyczkowych oraz depozytowych, ale także...

Rynek Forex - co to jest?

Współcześnie domy maklerskie starają się zachęcić niewielkich inwestorów do gry na rynku Forex. Możliwość uzyskania wyjątkowo wysokiego przychodu w krótkim czasie...

Fundusz private equity - co to jest?

Pomimo braku odpowiednich uregulowań prawnych mali inwestorzy zyskują rosnącą ilość okazji do intratnych inwestycji. Jedną z nich są inwestycje w spółki...

REIT - co to jest?

Od lat Polacy zachęcani są do bezpośrednich inwestycji w rynek nieruchomości. Kupno nieruchomości mieszkaniowej, komercyjnej, czy też gruntowej i udostępnianie jej...

Zaliczka - co to jest?

Zaliczka to pewna kwota pieniędzy, która zostaje wniesiona przez jedną ze stron. Najczęściej dotyczy to umowy przedwstępnej, która jest wstępem do...

Zadatek - co to jest?

Zadatek to wpłata pewnej sumy pieniędzy podczas zawarcia umowy w celu zabezpieczenia przed jej zerwaniem. Stanowi on także formę odszkodowania za...

Księga wieczysta - co to jest?

Najprostsza definicja księgi wieczystej to zbiór dokumentów, który pozwala na poznanie stanu prawnego konkretnej nieruchomości. Innymi słowy, zawarte w niej informacje...

Halving - co to jest?

Halving jest to powszechnie stosowany model ekonomiczny w zarządzaniu wieloma kryptowalutami. Polega na tym, że gdy ilość kryptowalut krążących w sieci...

Obligacja kuponowa - co to jest?

Obligacje, które można wykupić po wartości nominalnej nazywane, są obligacjami kuponowymi. Najprościej można to wytłumaczyć, że obligacja kuponowa przynosi inwestorowi dochód...

Platforma crowdfundingu - co to jest?

W celu właściwego zrozumienia czym są platformy do crowdfundingu, warto najpierw skupić się na definicji platformy internetowej. To nic innego jak...

Fractional ownership - co to jest?

Współczesna światowa gospodarka ze względu na zachodzące zmiany społeczne i ekonomiczne stopniowo przekształca się w tzw. gospodarkę/ekonomię współpracy (ang. sharing economy),...

Crowdinvesting - co to jest?

Crowdinvesting (zwany też crowdfundingiem udziałowym)  - system finansowania społecznościowego startup-ów i projektów deweloperskich oraz inwestowania w te przedsięwzięcia na internetowej platformie...

Sharing economy - co to jest?

Sharing economy w języku polskim pojęcie to tłumaczone jest jako ekonomia współdzielenia. To nic innego jak model ekonomiczny polegający na dzieleniu...

Stablecoin - co to jest?

Stablecoin jest kryptowalutą, która nie jest podatna na wahania kursu lub jej zmienność cenowa jest minimalna. Stablecoiny poprawiają bezpieczeństwo inwestowania w...

Stagflacja - co to jest?

Wielu konsumentów, ale też osoby kręgu ekspertów zastanawiają się, czy Polska nie wchodzi w fazę stagflacji. Jest to zjawisko bezpośrednio związane...

Grupowe inwestowanie w nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości jest znaną od dawna formą lokowania pieniędzy. Od kilku lat rosnącą popularnością cieszy się również tak zwany crowdfunding...

Kryptowaluta - co to jest?

Co to jest kryptowaluta? Pod pojęciem "kryptowaluty", kryje się innowacyjna forma "wirtualnej monety" w rozproszonym systemie księgowym, za powstaniem którego stoi zaawansowana...

Fundusz nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości to jeden z najlepszych sposobów na pomnożenie kapitału. Od dawna wiadomo, że w dłuższej perspektywie czasu bardzo dużą...

Obligacje korporacyjne - co to jest?

Rynek obligacji to nie tylko obligacje skarbowe. Te, na których można zarobić znacznie więcej, nazywa się obligacjami korporacyjnymi. Obligacje korporacyjne, inaczej...

ETF - co to jest ?

ETF to skrót od angielskiego pojęcia exchange-traded fund, oznaczającego produkt inwestycyjny zarządzany pasywnie. W Polsce cieszy się rosnącą popularnością. Fundusz indeksowy...

Analiza fundamentalna - co to jest?

Mając do czynienia z rynkiem kapitałowym, czy nawet interesując się sytuacją spółki lub jej wyceną, warto wiedzieć, czym jest analiza fundamentalna. Co...

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820