Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Procedura KYC (Know your Customer) - co to jest?

Procedura KYC (Know your Customer) – co to jest?

KYC (Know your customer)- system używany przez banki, instytucje finansowe, ale także poszczególne przedsiębiorstwa. Zawiera konkretne informacje na temat klientów, umożliwiając w ten sposób weryfikację tożsamości oraz ustalenie wiarygodności konkretnej osoby lub firmy. Informacje te w dużej mierze są pomocne przy podjęciu decyzji na temat współpracy ze stroną zainteresowaną.

W Polsce oznacza się go skrótem PSK, czyli Poznaj Swojego Klienta. PSK stosowany, jest głównie w celu uniemożliwienia prania brudnych pieniędzy czy innych oszustw finansowych. Jest to rodzaj zabezpieczenia się przed ewentualnymi problemami związanymi z potencjalnym klientem poprzez sprawdzenie jego historii.

System KYC dzieli się na kilka głównych etapów:
–  uzyskanie podstawowych danych osobowych klienta,
–  sprawdzenie zgodności danych ze stanem faktycznym,
–  przechowywanie i zabezpieczenie informacji przed ich niepotrzebnym ujawnieniem,
–  uzyskanie dodatkowych informacji na temat klienta,
–  dostęp do aktualnych informacji i ich aktualizacja.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820